Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 261106 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 681.918 acte

Decizia 460/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003

...locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
......locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003. Excepţia a fost ridicată de......locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003. Excepţia a fost ridicată de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2004 in M.Of. 70 din 28-ian-2004

Decizia 2011/26/UE/14-ian-2011 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 ianuarie 2011 in Jurnalul Oficial 13L

Decizia 224/2004 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si a celor ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si a celor ale......12 şi 13 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de primarul municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa - Serviciul public de impozite, taxe şi alte venituri......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de primarul municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa - Serviciul public de impozite, taxe şi alte venituri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2004 in M.Of. 554 din 22-iun-2004

Decizia 373/2004 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) şi n) şi ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) şi n) şi ale art. 257......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanţa, în Dosarul nr. 9.561/2003 al Judecătoriei Constanţa......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală. Excepţia a fost ridicată de Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanţa, într-o cauză civilă având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2004 in M.Of. 971 din 22-oct-2004

Norme Metodologice din 2005 de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre al Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru organizaţii, instituţii sau centre autorizate

...şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru......şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 159/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 92/65/CEE, trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe:a)acestea trebuie să provină dintr-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2005 in M.Of. 821 din 12-sep-2005

Decizia 998/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...1) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......1) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Grand Exchange House" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr......1) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Grand Exchange House" - S.R.L. din Bucureşti, în recursul declarat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 septembrie 2011 in M.Of. 662 din 16-sep-2011

Decizia 1093/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
......13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială UPC România - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 8......13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială UPC România - S.R.L. din Bucureşti, într-o cauză de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2011 in M.Of. 787 din 07-noi-2011

Acord de cooperare din 2010 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al Republicii Elene şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii

...şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia munciiMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al Republicii Elene şi Ministerul Muncii......următoarele:Art. 1:ScopScopul prezentului acord de cooperare în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii, denumit în continuare acord de cooperare, este de a stabili un cadru de cooperare permanentă pe probleme administrative, precum......2.1.1.Părţile vor face schimb de informaţii cu privire la reglementările naţionale ale statelor respective (stabilite prin lege, legislaţia secundară, acorduri colective general aplicabile sau decizii de arbitraj) în legătură cu următoarele aspecte:a)perioadele maxime de lucru şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2010 in M.Of. 732 din 03-noi-2010

Decizia 736/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
......a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "U.P.C. România" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul......13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor. Excepţia a fost ridicată de reclamantul Societatea Comercială "U.P.C. România" - S.R.L. din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2011 in M.Of. 512 din 20-iul-2011

Decizia 33/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
......a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Saralex Grup" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 23......a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Saralex Grup" - S.R.L. din Bucureşti cu ocazia soluţionării recursului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2012 in M.Of. 162 din 12-mar-2012