Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 227669 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Legea 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, astfel cum a fost introdusă prin prezenta lege, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 decembrie 2013 in M.Of. 774 din 11-dec-2013

Ordinul 159/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sanatate a animalelor, ce reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tarile terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevazute de legislatia specifica

...şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specificăMinistrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974......şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului......şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specificăPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 692 din data de 20 septembrie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 septembrie 2002 in M.Of. 692 din 20-sep-2002

Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

...pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97......Art. ILegea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările......Art. IIILegea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2015 in M.Of. 170 din 11-mar-2015

Hotarirea 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor

...nr. 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelorÎn temeiul......României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se aprobă Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, prevăzute în......Mircea Cinteză
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
ANEXĂ:REGULI privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelorPublicat în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2005 in M.Of. 804 din 05-sep-2005

Ordinul 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere

...ORDIN nr. 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de......şi infrastructurii emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, prevăzută în anexa nr. 1.Art. 2Se aprobă Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto, prevăzute în anexa......transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
ANEXA Nr. 1:Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutierăANEXA Nr. 2:Normele privind autorizarea şcolilor de conducători autoANEXA Nr. 3:Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2009 in M.Of. 684 din 12-oct-2009

Ordinul 2112/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013Văzând Referatul de aprobare nr. 128.451 din 9......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2013 in M.Of. 594 din 23-sep-2013

Ordinul 79/2005 pentru aprobarea Normei metodologice de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru organizaţii, instituţii sau centre autorizate

...şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru......şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru......şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2005 in M.Of. 821 din 12-sep-2005

Decizia 2012/188/UE/04-apr-2012 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 aprilie 2012 in Jurnalul Oficial 101L

Hotarirea 1022/2010 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al Republicii Elene şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii, semnat la Sofia la 30 septembrie 2010

...şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii, semnat la Sofia la 30 septembrie 2010În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20......şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii, semnat la Sofia la 30 septembrie 2010.-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan
......şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia munciiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 3 noiembrie 2010 愀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2010 in M.Of. 732 din 03-noi-2010

Decizia 22/1993 [A] privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. V din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. V din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari socialeIon Filipescu - presedinteMiklos Fazakas - judecatorIoan Muraru - judecatorRaul Petrescu - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe......solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. V din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale invocata de Popescu Corneliu Liviu in Dosarul nr. 429/1992 al tribunalului municipiului Bucuresti - Sectia contencios-adinistrativ......in comun de cee doua ministere - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale. Solicitarea reclamantului a fost determinata de faptul ca normele invocate au dus la o majorare a contributiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 1993 in M.Of. 129 din 17-iun-1993