Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 227669 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...4. Impozitarea
Anexa IV: Lista menţionată la articolul 17 din protocol: adaptări suplimentare ale actelor adoptate de instituţii
Agricultura
A. Legislaţia agricolă
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară
Anexa V: Lista menţionată la articolul 18 din protocol: alte dispoziţii permanente
1. Dreptul societăţilor comerciale
2
......privind Bulgaria .
1. Libera circulaţie a persoanelor
2. Libera circulaţie a serviciilor
3. Libera circulaţie a capitalurilor
4. Agricultura
A. Legislaţia agricolă
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară
5. Politica în domeniul transporturilor
6. Impozitarea
7. Politica socială şi ocuparea forţei de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005

Norma din 2014 privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto

...NORME din 3 februarie 2014 privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere autoCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Instructorii de conducere auto, denumiţi în continuare instructori auto, şi profesorii de legislaţie rutieră pot desfăşură activitate de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestaţi în acest......Română - A.R.R. conform prevederilor prezentelor Norme.Art. 2Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2014 in M.Of. 107 bis din 12-feb-2014

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...Unite;b)prin schimb de informaţii referitoare la grupurile de terorişti şi reţelele de sprijin a acestora, în conformitate cu legislaţia internaţională şi naţională;c)prin cooperare în materia mijloacelor şi metodelor utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domenii tehnice şi......şi cele mai bune practici, precum şi prin asistenţă tehnică şi administrativă;e)prin schimb de informaţii în conformitate cu legislaţia lor respectivă;f)prin asistenţă tehnică şi formare cu privire la metodele de investigaţie, tehnologia informaţiei, elaborarea protocoalelor privind prevenţia......2)Părţile convin să promoveze cooperarea între instituţiile financiare, în funcţie de necesităţile lor şi în cadrul propriilor programe şi legislaţii.Art. 27:Clauza de extindere(1)Faptul că prezentul acord nu include un domeniu sau o activitate de cooperare nu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Acord din 21-mar-2014 de asociere între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Ucraina, pe de alta parte

...migraţia. Acest dialog se bazează pe principiile fundamentale de solidaritate, încredere reciprocă, responsabilitate comună şi parteneriat.(2)În conformitate cu legislaţia relevantă în vigoare la nivelul Uniunii şi la nivel naţional, cooperarea se va concentra în special asupra următoarelor aspecte:a......combaterii terorismului(1)Părţile convin să coopereze pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism în conformitate cu dreptul internaţional, cu legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaţilor şi cu dreptul umanitar, precum şi cu actele cu putere de lege......în formare; şic)experienţă în ceea ce priveşte prevenirea terorismului.Toate schimburile de informaţii se efectuează în conformitate cu legislaţia internaţională şi naţională.Art. 24:Cooperare judiciară(1)Părţile convin să dezvolte cooperarea judiciară în materie civilă şi penală, utilizând...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 mai 2014 in Jurnalul Oficial 161L

Norma din 2013 privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto

...NORME din 25 aprilie 2013 privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere autoCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Instructorii de conducere auto denumiţi în continuare instructori auto şi profesorii de legislaţie rutieră pot desfăşura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestaţi în acest......Română - A.R.R conform prevederilor prezentelor norme.Art. 2Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2013 in M.Of. 267 bis din 13-mai-2013

Metodologie din 2009 privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră

...Metodologie din 2 octombrie 2009 privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutierăCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Instructorii de pregătire practică şi profesorii de legislaţie rutieră pot desfăşura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestaţi în acest......prevederilor metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică.Art. 2Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2009 in M.Of. 684 bis din 12-oct-2009

Regulamentul 1408/14-iun-1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii

...în muncă, garantând în interiorul Comunităţii, pe de o parte, tuturor resortisanţilor statelor membre egalitatea de tratament în privinţa diferitelor legislaţii naţionale şi, pe de altă parte, lucrătorilor şi membrilor familiilor acestora beneficiul prestaţiilor de securitate socială, indiferent de locul lor......sau de reşedinţă;întrucât aceste obiective trebuie atinse, în special prin cumularea tuturor perioadelor luate în considerare în cadrul diferitelor legislaţii naţionale în scopul dobândirii şi menţinerii dreptului la prestaţii şi al calculării acestora, precum şi prin acordarea de prestaţii diferitelor......state membre, este adecvat, în special, să se acorde lucrătorului şomer, pentru o perioadă limitată, ajutorul de şomaj prevăzut de legislaţia statului membru sub a cărei incidenţă s-a aflat ultima dată;întrucât este de dorit să se îmbunătăţească sistemul aplicabil...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora

...HOTĂRÂRE nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestoraÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13......hotărâre.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.(2)Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi......stabilit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)expresiile "autoritate competentă", "legislaţia Uniunii Europene de armonizare" şi "specificaţie tehnică", precum şi cu termenul "standard", stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2011 in M.Of. 376 din 30-mai-2011

Instructiuni din 2006 de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

...1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. (a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă......A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.(3)Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2......efectuează un transfer în statul membru 1 conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri TVA în statul membru 1, iar acest transfer...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1045 din 29-dec-2006

Norma sanitara veterinara din 2003 ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman

...în ferma de origine, pentru utilizare pe loc, exclusiv ca furaje, de către fermier şi familia acestuia, în conformitate cu legislaţia naţională;e)deşeurilor alimentare de tip catering, în afară de cazul în care:(i)provin de la mijloace de transport......ovulelor, embrionilor şi materialului seminal destinate reproducţiei; şig)tranzitului maritim sau aerian.(3)Prezenta normă sanitară veterinară nu afectează legislaţia veterinară ce are ca obiectiv eradicarea şi controlul unor boli.Art. 2:Definiţii(1)Pentru scopul prezentei norme sanitare veterinare......Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/18.12.2001 dacă astfel de reziduuri depăşesc nivelul permis stabilit de legislaţia naţională;d)toate materiile animaliere colectate în momentul tratării apelor reziduale din întreprinderile de prelucrare din categoria 1 şi din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2003 in M.Of. 842 bis din 26-noi-2003