Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 285627 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Decizia 295/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Daniel Marius Morar
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Mona-Maria
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 1.720/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 iulie 2015 in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Decizia 695/07-apr-2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022.BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020.RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 13 aprilie 2017 in Jurnalul Oficial 101L

Acord-Cadru din 2019 privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

...pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesionalăPrezentul acord-cadru este încheiat la data de ..................... între:Autoritatea......pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, necesare realizării atribuţiilor ACROPO în îndeplinirea funcţiilor sale.1.2......ANRM, către un nou titular de acord petrolier, acesta având obligaţia de a încheia un nou acord în conformitate cu legislaţia aplicabilă.Art. 3:Drepturile şi obligaţiile operatorului3.1.Operatorul are următoarele drepturi:a)de a beneficia de confidenţialitatea datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 septembrie 2019 in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Ordonanta urgenta 24/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020

...de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020Având......de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobată......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020,luând în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 martie 2024 in M.Of. 249 din 22-mar-2024

Ordinul 6/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră nr. 15/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

...pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesionalăAvând în vedere prevederile art. 3 alin. (5) din Legea......pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776......pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională"2.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 iunie 2023 in M.Of. 571 din 23-iun-2023

Decizia 570/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.963/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.Excepţia a fost ridicată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 noiembrie 2015 in M.Of. 874 din 23-noi-2015

Ordinul 1658/2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios

...ORDIN nr. 1658 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contenciosAvând în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 90......Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă atribuţiile Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2La data intrării în vigoare a......contrară se abrogă.Art. 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 4Direcţia juridic, legislaţie şi contencios va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.-****-
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
ANEXĂ:ATRIBUŢIILE Direcţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 octombrie 2016 in M.Of. 829 din 20-oct-2016

Decizia 737/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila în Dosarul nr. 5.200/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, într-o cauză având ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 februarie 2016 in M.Of. 82 din 04-feb-2016

Decizia 629/20-apr-2016 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 aprilie 2016 in Jurnalul Oficial 106L

Directiva 2008/68/CE/24-sept-2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase

...de detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care vor fi stabilite de serviciul de explozivi.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data de expirare: 30 iunie......naţionale: se menţionează pe documentul de transport "ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase".Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [conform articolului 6 alineatul (10) din Directiva......CE].Data de expirare: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Obiectul: adoptarea RO-a-UK-4.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională:Data de expirare: 30 iunie 2015.DE Germania RO-a-DE-1Obiectul: ambalarea şi încărcarea în comun a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 260L