Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 253897 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.303 acte

Acord-Cadru din 2019 privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

...pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesionalăPrezentul acord-cadru este încheiat la data de ..................... între:Autoritatea......pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, necesare realizării atribuţiilor ACROPO în îndeplinirea funcţiilor sale.1.2......ANRM, către un nou titular de acord petrolier, acesta având obligaţia de a încheia un nou acord în conformitate cu legislaţia aplicabilă.Art. 3:Drepturile şi obligaţiile operatorului3.1.Operatorul are următoarele drepturi:a)de a beneficia de confidenţialitatea datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2019 in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Decizia 570/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.963/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.Excepţia a fost ridicată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2015 in M.Of. 874 din 23-noi-2015

Decizia 737/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila în Dosarul nr. 5.200/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, într-o cauză având ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2016 in M.Of. 82 din 04-feb-2016

Ordinul 1658/2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios

...ORDIN nr. 1658 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contenciosAvând în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 90......Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă atribuţiile Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2La data intrării în vigoare a......contrară se abrogă.Art. 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 4Direcţia juridic, legislaţie şi contencios va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.-****-
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
ANEXĂ:ATRIBUŢIILE Direcţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 2016 in M.Of. 829 din 20-oct-2016

Directiva 2008/68/CE/24-sept-2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase

...de detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care vor fi stabilite de serviciul de explozivi.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data de expirare: 30 iunie......naţionale: se menţionează pe documentul de transport "ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase".Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [conform articolului 6 alineatul (10) din Directiva......CE].Data de expirare: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Obiectul: adoptarea RO-a-UK-4.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională:Data de expirare: 30 iunie 2015.DE Germania RO-a-DE-1Obiectul: ambalarea şi încărcarea în comun a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 260L

Decizia 2009/240/CE/04-mar-2009 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozivi.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Obiectul: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Obiectul: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul pe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 martie 2009 in Jurnalul Oficial 71L

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...şi interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodal şi alte aspecte de interes reciproc;b)programe de formare în economie, legislaţie şi discipline tehnice pentru operatorii economici şi înalţii funcţionari publici; şic)proiecte de cooperare pentru transferuri de tehnologie europeană......precum:a)proiecte specifice destinate să sprijine măsuri sanitare, fitosanitare, de mediu şi de calitate a alimentelor, ţinând seama de legislaţia în vigoare pentru ambele părţi, în conformitate cu normele OMC şi ale altor organizaţii internaţionale competente;b)diversificarea şi restructurarea......atingere necesităţii de a asigura un control efectiv, părţile se angajează:a)să coopereze şi să schimbe informaţii referitoare la legislaţia şi regimul vamal;b)să aplice reglementările şi regimul vamal convenit de părţi la nivel bilateral sau multilateral;c)să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 154/2004 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) şi n) si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) şi n) si ale art. 257......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de primarul municipiului Constanţa şi de Consiliul Local Constanţa în Dosarul nr. 9.577/2003 al......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de primarul municipiului Constanţa şi Consiliul Local al Municipiului Constanţa într-un litigiu având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2004 in M.Of. 466 din 25-mai-2004

Decizia 460/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003

...locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
......locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003. Excepţia a fost ridicată de......locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003. Excepţia a fost ridicată de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2004 in M.Of. 70 din 28-ian-2004

Decizia 2011/26/UE/14-ian-2011 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 ianuarie 2011 in Jurnalul Oficial 13L