Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 261106 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 681.918 acte

Decizia 1094/17-iun-2019 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Data expirării: 31 decembrie 2022RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 173L

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...de persoane, ajungând la 1,25 milioane în primul trimestru al anului 2011). Până la finele lunii august vom îmbunătăţi legislaţia astfel încât ajutoarele de încălzire să fie direcţionate către membrii vulnerabili ai societăţii, generând în acelaşi timp şi economii semnificative......apariţia altor arierate.- La nivel local, noile amendamente aduse legii finanţelor publice locale vor împiedica acumularea de arierate, iar noua legislaţie va fi pusă în aplicare în mod viguros.- În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul......în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva UE nr. 7 în acest sens va fi transpusă în legislaţia românească în timp util.- Pentru ÎS, problema arieratelor se va soluţiona prin 6 mecanisme diferite: (i) societăţile neviabile vor fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Reguli din 2005 SPECIFICE pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman

...la Hotărârea Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, publicată în......alin. (4) se aplică, de asemenea, întreprinderilor autorizate ce au pus pe piaţă produse de origine animală, în conformitate cu legislaţia naţională ce transpune legislaţia comunitară specifică existentă anterior aplicării prezentei hotărâri.Art. 4:Principii generale pentru controale oficiale cu referire la produsele de origine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2005 in M.Of. 806 din 05-sep-2005

Ordinul 546/2012 privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţa socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare

...raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoareÎn temeiul art. 725 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată......raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2Oficiul Român pentru......raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare;c)să utilizeze în realizarea noilor evaluări metodele şi tehnicile specifice profesiei, precum şi formularele, instrumentele şi documentele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2012 in M.Of. 226 din 04-apr-2012

Decizia 2012/188/UE/04-apr-2012 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 aprilie 2012 in Jurnalul Oficial 101L

Ordinul 3245/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publiceÎn temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 3 septembrie 2013, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2013 in M.Of. 660 din 28-oct-2013

Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege,TITLUL I:Definirea şi interzicerea unor practici comerciale incorecteCAPITOLUL I......altfel nu ar fi luat-o;f)cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie sau dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor care se angajează să îl respecte cu privire la una sau mai......reglementată - activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale pentru care accesul sau exercitarea este condiţionată, direct ori indirect, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională;m)consumator mediu - consumatorul considerat ca fiind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2007 in M.Of. 899 din 28-dec-2007

Decizia 217/10-apr-2014 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015 RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Arrete royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route (1-2009) Data expirării: 30 iunie 2015RO-a-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 februarie 2015 in Jurnalul Oficial 44L

Decizia 167/2006 privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăAvând în vedere prevederile art......Personal, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......date cu caracter personal de la un operator stabilit în România către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română,pentru implementarea prevederilor Directivei Parlamentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2007 in M.Of. 6 din 04-ian-2007

Acord-Cadru din 2019 privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

...pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesionalăPrezentul acord-cadru este încheiat la data de ..................... între:Autoritatea......pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, necesare realizării atribuţiilor ACROPO în îndeplinirea funcţiilor sale.1.2......ANRM, către un nou titular de acord petrolier, acesta având obligaţia de a încheia un nou acord în conformitate cu legislaţia aplicabilă.Art. 3:Drepturile şi obligaţiile operatorului3.1.Operatorul are următoarele drepturi:a)de a beneficia de confidenţialitatea datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2019 in M.Of. 776 din 25-sep-2019