Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 289073 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Decizia 695/07-apr-2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022.BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020.RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 13 aprilie 2017 in Jurnalul Oficial 101L

Directiva 2008/68/CE/24-sept-2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase

...de detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care vor fi stabilite de serviciul de explozivi.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data de expirare: 30 iunie......naţionale: se menţionează pe documentul de transport "ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase".Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [conform articolului 6 alineatul (10) din Directiva......CE].Data de expirare: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Obiectul: adoptarea RO-a-UK-4.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională:Data de expirare: 30 iunie 2015.DE Germania RO-a-DE-1Obiectul: ambalarea şi încărcarea în comun a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 260L

Legea 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...LEGEA nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari socialeEMITENT : Parlamentul Romanieiaparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 mai 1992Art. 1Pensia suplimentara......art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORMARTIAN DANParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 mai 1992 in M.Of. 107 din 26-mai-1992

Decizia 2009/240/CE/04-mar-2009 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozivi.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Obiectul: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Obiectul: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul pe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 17 martie 2009 in Jurnalul Oficial 71L

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...şi interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodal şi alte aspecte de interes reciproc;b)programe de formare în economie, legislaţie şi discipline tehnice pentru operatorii economici şi înalţii funcţionari publici; şic)proiecte de cooperare pentru transferuri de tehnologie europeană......precum:a)proiecte specifice destinate să sprijine măsuri sanitare, fitosanitare, de mediu şi de calitate a alimentelor, ţinând seama de legislaţia în vigoare pentru ambele părţi, în conformitate cu normele OMC şi ale altor organizaţii internaţionale competente;b)diversificarea şi restructurarea......atingere necesităţii de a asigura un control efectiv, părţile se angajează:a)să coopereze şi să schimbe informaţii referitoare la legislaţia şi regimul vamal;b)să aplice reglementările şi regimul vamal convenit de părţi la nivel bilateral sau multilateral;c)să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2011/26/UE/14-ian-2011 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2011 in Jurnalul Oficial 13L

Ordinul 6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăÎn temeiul Hotărârii Senatului României......Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către statele a căror legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, având în vedere exigenţa elaborării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 martie 2003 in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Ordinul 1.538/2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare

...la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetareÎn temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului......la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr......la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare, beneficiarul transmite Autorităţii de management a Programului operaţional regional, prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 august 2022 in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decizia 974/17-iun-2015 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2020RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Arrete royal relatif au transport des marchandises dangereuses par routeData expirării: 30 iunie 2020RO-a-BE-4...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 23 iunie 2015 in Jurnalul Oficial 157L

Ordinul 1.123/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

...2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......va avea următorul cuprins:"a) are angajaţi cu contract de muncă, minim un instructor auto şi minim un profesor de legislaţie rutieră; instructorul auto sau profesorul de legislaţie rutieră poate fi desemnat managerul activităţii şcolii de conducători auto;"2.La anexa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 septembrie 2021 in M.Of. 862 din 09-sep-2021