Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 227669 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Ordinul 1281/C/2000 pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale legislatie, studii, relatii internationale, integrare europeana si agent guvernamental

...ORDIN nr. 1281/C din 12 iunie 2000 pentru modificarea structurii organizatorice a Direcţiei generale legislaţie, studii, relaţii internaţionale, integrare europeană şi agent guvernamentalMinistru de stat, ministrul justiţiei,în conformitate cu prevederile art. 5 alin......funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:Art. 1Se modifică structura organizatorică a Direcţiei generale legislaţie, studii, relaţii internaţionale, integrare europeană şi agent guvernamental, care va cuprinde:- Direcţia relaţii internaţionale;- Direcţia agentului guvernamental şi drepturile omului;- Direcţia de studii, elaborarea actelor normative, integrare europeană şi euroatlantică şi documentare;- Direcţia legislaţie şi avizare;- Biroul cetăţenie.Art. 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2000 in M.Of. 412 din 30-aug-2000

Ordinul 37/2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor din legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European ce revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului

...37 din 3 aprilie 2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor din legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European ce revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale......emite prezentul ordin.Art. 1Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor din legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European ce revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale......internelor,
Cristian Făinişi,
secretar de stat
ANEXĂ:COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor din legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European ce revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2009 in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Decizia 217/10-apr-2014 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015 RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Arrete royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route (1-2009) Data expirării: 30 iunie 2015RO-a-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 februarie 2015 in Jurnalul Oficial 44L

Ordinul 253/2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerea Preşedintelui României, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului

...din 21 octombrie 2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerea Preşedintelui României, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi......prezentul ordin.Art. 1Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerea Preşedintelui României, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi......şi internelor, interimar,
Vasile Blaga
ANEXĂ:COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerea Preşedintelui României, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2009 in M.Of. 713 din 22-oct-2009

Ordinul 768/2009 cu privire la înfiinţarea paginilor de internet informative care conţin liste de unităţi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu legislaţia din domeniul zootehnic

...cu privire la înfiinţarea paginilor de internet informative care conţin liste de unităţi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu legislaţia din domeniul zootehnicVăzând Referatul de aprobare nr. 141.108 din 17 decembrie 2009 al Direcţiei generale politici agricole,în......ce priveşte paginile de internet informative care conţin liste de unităţi şi laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară din domeniul veterinar şi zootehnic,în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2009 privind......pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 464/2006
Anul
(Se introduce data.)
ANEXA Nr. 2:LEGISLAŢIA ZOOTEHNICĂ1.Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 765/2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2009 in M.Of. 916 din 28-dec-2009

Decizia 393/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice

...în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor PubliceAvând în vedere solicitarea Ministerului Finanţelor Publice privind......în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr......Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice.Art. 2Numirea în funcţia publică de execuţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2013 in M.Of. 579 din 11-sep-2013

Precizarile 947/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...NUMAR: 947 DIN 10/07/92 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari socialeEMITENT : MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALEAPARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 193 DIN 11/8 /921......contracte civile, ori pentru alte categorii de lucrari care nu au la baza contracte de munca reglementate, ca atare, prin legislatia muncii;-sumele ce se acorda salariatilor din profitul net de catre societatile comerciale si regiile autonome;-indemnizatiile primite de imputernicitii......contracte civile sau efectueaza alte categorii de lucrari care nu au la baza contracte de munca reglementate, ca atare, prin legislatia muncii.f)Contributia pentru pensia suplimentara nu se retine de la salariati pe perioadele nelucrate si consemnate ca atare in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 1992 in M.Of. 193 din 11-aug-1992

Hotarirea 16/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a guvernanţei de mediu COM (2018) 10

...către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a guvernanţei de mediu COM (2018) 10În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României......fezabilitatea recomandărilor şi îndrumărilor în acţiunile de control.5.Subliniază că promovarea de oportunităţi de finanţare pentru asigurarea conformării cu legislaţia de mediu trebuie să includă politici în beneficul tuturor şi participarea sectorului privat, pentru a se atinge obiectivele de dezvoltare......europeni.9.Îşi manifestă reţinerea cu privire la utilitatea unui document de orientare privind bunele practici în asigurarea conformării cu legislaţia de mediu în zonele rurale referitor la sol şi apă, în afară de aspectele privind gestiunea deşeurilor, considerând că este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2018 in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Hotarirea 703/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unicSe aprobă......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, prevăzute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2015 in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Hotarirea 179/2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema ''Legislaţia electorală şi noi tehnologii'', organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016

...HOTĂRÂRE nr. 179 din 23 martie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema "Legislaţia electorală şi noi tehnologii", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13......completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1(1)Se aprobă normativele de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema "Legislaţia electorală şi noi tehnologii", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13......Permanente,
Dan Vlaicu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
ANEXA nr. 1:NORMATIVELE DE CHELTUIELI pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema "Legislaţia electorală şi noi tehnologii", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2016 in M.Of. 227 din 28-mar-2016