Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 253897 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.303 acte

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2009

...de evaluare rapidă, se efectuează, certifică şi cuantifică de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA, conform instrucţiunilor prevăzute în legislaţia în vigoare.
b) în unităţi desemnate a efectua carantină pentru animale nou introduse;
3. Se efectuează de medicii veterinari oficiali
......inspecţie planificată vor fi efectuate, certificate şi cuantificate de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA, conform instrucţiunilor prevăzute în legislaţia în vigoare.
b) în unităţi desemnate a efectua carantină pentru animale nou introduse;
1. Se instruiesc medicii veterinari de liberă
......carantină.
1. Acţiunile de inspecţie planificate sunt efectuate, certificate şi cuantificate de către medicii veterinari oficiali, conform instrucţiunilor prevăzute în legislaţia specifică. 2. Medici veterinari oficiali din cadrul DSVSA.
2. În caz de suspiciune sau apariţie a bolii, se aplică măsurile
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 aprilie 2009 in M.Of. 286 bis din 30-apr-2009

Ordonanta urgenta 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013Având în vedere faptul că prin Ordonanţa Guvernului nr......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013,luând în considerare faptul că dintre proiectele finanţate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2017 in M.Of. 345 din 10-mai-2017

Decizia 811/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Daniel Marius Morar
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Mona-Maria
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 4.002/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2016 in M.Of. 24 din 13-ian-2016

Ordinul 731/2017 pentru modificarea art. 19 şi 20 din anexa nr. 1 ''Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto'' la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

...2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2017 in M.Of. 535 din 07-iul-2017

Decizia 974/17-iun-2015 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2020RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Arrete royal relatif au transport des marchandises dangereuses par routeData expirării: 30 iunie 2020RO-a-BE-4...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 iunie 2015 in Jurnalul Oficial 157L

Ordinul 337/2002 privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plata a porcilor in corelatie cu calitatea carcaselor si in conformitate cu legislatia Uniunii Europene

...constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelaţie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii EuropeneMinistrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,văzând Nota nr. 132.193 din 18 iulie 2002 a Direcţiei generale de......constituie Comisia de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelaţie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, denumită în continuare Comisia de lucru, formată din specialişti reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii......a reglementărilor pentru introducerea şi aplicarea sistemului de plată a porcilor în corelaţie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene;b)iniţierea şi supravegherea de experimente şi testări necesare în vederea introducerii sistemului sus-menţionat;c)analiza rezultatelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2002 in M.Of. 610 din 16-aug-2002

Legea 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii

...14 decembrie 1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensiiParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1Cuantumul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca provocata......a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 decembrie 1991.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORMARTIAN DAN
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 1991 in M.Of. 251 din 16-dec-1991

Ordonanta urgenta 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:Art......Contrasemnează:Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup.Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 1999 in M.Of. 49 din 01-feb-1999

Ordinul 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002

...şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile......şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile......în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia comunitară specifică la care se referă anexa A (1) a Directivei 90/425/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2005 in M.Of. 1100 din 06-dec-2005

Decizia 2010/187/UE/25-mar-2010 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrae royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Obiectul: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Obiectul: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 83L