Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 283121 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...interregională între cele două părţi, în spiritul unor bune relaţii de vecinătate;RECUNOSCÂND angajamentul Georgiei de a-şi apropia progresiv legislaţia în sectoarele relevante de cea a UE, în conformitate cu prezentul acord, şi de a o pune în aplicare în......trebuie să se realizeze cu respectarea deplină a statului de drept şi în deplină conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv cu legislaţia internaţională privind drepturile omului, cu dreptul internaţional al refugiaţilor şi cu dreptul internaţional umanitar, cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite......se bazează pe evaluarea cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă între părţi, şi este pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia relevantă a acestora aflată în vigoare. Aceasta se axează, în special, pe:a)cauzele şi consecinţele migraţiei;b)elaborarea şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L

Hotarirea 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora

...HOTĂRÂRE nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestoraÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13......hotărâre.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.(2)Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi......stabilit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)expresiile "autoritate competentă", "legislaţia Uniunii Europene de armonizare" şi "specificaţie tehnică", precum şi cu termenul "standard", stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 mai 2011 in M.Of. 376 din 30-mai-2011

Legea 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

...adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, legislaţia altui stat membru care transpune prevederile art. 2 alin. (5) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a......nr. 575/2013, supusă unei cerinţe de capital iniţial reprezentând echivalentul în lei a 730.000 euro sau prevăzută de legislaţia altui stat membru care transpune prevederile art. 28 alin. (2) din Directiva 2013/36/UE;4.sistem instituţional de protecţie......cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, în conformitate cu legislaţia altui stat membru care transpune prevederile art. 3 alin. (1) pct. 7 din Directiva 2013/36/UE, împuternicit/ împuternicite să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 decembrie 2015 in M.Of. 920 din 11-dec-2015

Instructiuni din 2006 de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

...1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. (a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă......A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.(3)Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2......efectuează un transfer în statul membru 1 conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri TVA în statul membru 1, iar acest transfer...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1045 din 29-dec-2006

Instructiuni din 2007 de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

...membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă......lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.(3)Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2......efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 noiembrie 2007 in M.Of. 770 din 14-noi-2007

Instructiuni din 2009 de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

...membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă......statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.(3)Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2......efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 decembrie 2009 in M.Of. 914 din 28-dec-2009

Norma sanitara veterinara din 2003 ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman

...în ferma de origine, pentru utilizare pe loc, exclusiv ca furaje, de către fermier şi familia acestuia, în conformitate cu legislaţia naţională;e)deşeurilor alimentare de tip catering, în afară de cazul în care:(i)provin de la mijloace de transport......ovulelor, embrionilor şi materialului seminal destinate reproducţiei; şig)tranzitului maritim sau aerian.(3)Prezenta normă sanitară veterinară nu afectează legislaţia veterinară ce are ca obiectiv eradicarea şi controlul unor boli.Art. 2:Definiţii(1)Pentru scopul prezentei norme sanitare veterinare......Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/18.12.2001 dacă astfel de reziduuri depăşesc nivelul permis stabilit de legislaţia naţională;d)toate materiile animaliere colectate în momentul tratării apelor reziduale din întreprinderile de prelucrare din categoria 1 şi din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 noiembrie 2003 in M.Of. 842 bis din 26-noi-2003

Instructiuni din 2016 de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

...membru 1 în care începe transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă......statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.(3)Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2......efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 februarie 2016 in M.Of. 96 din 09-feb-2016

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

...cooperarea transfrontalieră şi interregională, în spiritul unor bune relaţii de vecinătate,RECUNOSCÂND angajamentul Republicii Moldova de a-şi apropia progresiv legislaţia în sectoarele relevante de cea a UE şi de a o pune în aplicare în mod eficace,RECUNOSCÂND angajamentul Republicii......la organizaţiile şi grupurile teroriste, la activităţile acestora şi la reţelele de sprijin, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu legislaţia părţilor.TITLUL III:LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIEArt. 12:Statul de drept(1)În cadrul cooperării în spaţiul de libertate......se bazează pe evaluarea cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă între părţi, şi este pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia relevantă a acestora aflată în vigoare. Aceasta se axează, în special, pe:a)cauzele şi consecinţele migraţiei;b)elaborarea şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 260L

Norma sanitara veterinara din 2002 privind stabilirea conditiilor de sanatate a animalelor, ce reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tarile terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevazute de legislatia specifica

...şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specificăCAPITOLUL I:Prevederi generaleArt. 1(1)Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează......şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică.(2)Prezenta normă sanitară veterinară se va aplica fără a aduce atingere prevederilor Convenţiei pentru comerţul internaţional cu specii......ca sursă de înlocuire a stocului de vânat;i)ouă de incubaţie - ouăle pentru incubaţie, aşa cum sunt definite de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;j)pui de o zi - păsările cu vârsta mai mică de 72 de ore, care nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 septembrie 2002 in M.Of. 692 din 20-sep-2002