Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 283121 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Acord din 26-iun-2012 COMERCIAL între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia, Peru şi Ecuador, pe de altă parte

...bazeze pe un sistem transparent.(2)Recunoscând beneficiile securităţii juridice şi previzibilităţii pentru agenţii economici, fiecare parte se asigură că legislaţia sa internă privind acţiunile corective comerciale este pe deplin conformă cu normele OMC relevante.(3)Fără a se aduce atingere......Acordul antidumping şi articolului 12.4 din Acordul privind subvenţiile, fiecare parte garantează, cât de curând posibil, în conformitate cu legislaţia sa internă după instituirea de măsuri provizorii şi, în orice caz, înainte de orice decizie finală, comunicarea completă şi coerentă......de vedere în cadrul anchetelor pentru acţiuni corective comerciale.Art. 39:Luarea în calcul a interesului publicÎn conformitate cu legislaţia lor internă, partea UE şi Columbia oferă utilizatorilor industriali şi importatorilor produsului care face obiectul anchetei, precum şi organizaţiilor reprezentative...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 354L

Acord din 30-iun-2019 DE LIBER SCHIMB ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

...acord şi în lipsa unor dispoziţii contrare:
(a)
"zi" înseamnă o zi calendaristică;
(b)
"internă(e)" înseamnă, în legătură cu legislaţia, dreptul sau legile şi reglementările din Uniune şi statele sale membre şi, respectiv, din Vietnam (1), legislaţia, dreptul sau legile şi reglementările de la nivel central, regional sau local;
(1) Pentru mai multă certitudine, formele pertinente ale
......persoană fizică a unei părţi" înseamnă un resortisant al unui stat membru al Uniunii sau al Vietnamului, în conformitate cu legislaţia acestora (2);
(2) Termenul "persoană fizică" include persoanele fizice cu reşedinţa permanentă în Letonia care nu sunt cetăţeni ai Letoniei
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 12 iunie 2020 in Jurnalul Oficial 186L

Regulamentul 883/29-apr-2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

...sistem unic de coordonare.(5)În cadrul acestei coordonări, este necesar să se garanteze tratamentul egal în Comunitate, conform diferitelor legislaţii interne, pentru persoanele în cauză.(6)Legătura strânsă dintre legislaţiile privind securitatea socială şi dispoziţiile contractuale care le completează sau......evenimente desfăşurate pe teritoriul unui alt stat membru cu fapte sau evenimente similare desfăşurate pe teritoriul statului membru a cărui legislaţie este aplicabilă nu ar trebui să interfereze cu principiul cumulării perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă......într-un stat membru nu poate în nici un caz determina ca alt stat membru să devină competent sau ca legislaţia acestuia să devină aplicabilă.(12)Pe baza proporţionalităţii, este necesar să se asigure ca principiul asimilării faptelor sau evenimentelor să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

...2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......conducători auto şi a instructorilor auto, prevăzute în anexa nr. 1.Art. 2Se aprobă Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto prevăzute în anexa nr. 2.Art. 3Se aprobă Metodologia de organizare şi......transporturilor şi infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 mai 2013 in M.Of. 267 bis din 13-mai-2013

Instructiunile 1224/2000 privind autorizarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto

...INSTRUCŢIUNI COMUNE nr. 1224 din 4 octombrie 2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere autoMinistru de interne şi ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 103 alin. 2......funcţionarea Ministerului Transporturilor*), cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarele instrucţiuni comune:CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto din şcolile de conducători auto îşi pot desfăşura activitatea numai dacă sunt autorizaţi în......acest sens de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în urma obţinerii unui atestat de profesor de legislaţie rutieră, respectiv de instructor de conducere auto, în condiţiile prezentelor instrucţiuni.Art. 2Pentru obţinerea atestatului profesional prevăzut la art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 februarie 2001 in M.Of. 54 din 01-feb-2001

Instructiunile 3134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto

...INSTRUCŢIUNI COMUNE nr. 3134 din 27 septembrie 2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere autoMinistru de interne şi ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 103 alin. 2......funcţionarea Ministerului Transporturilor*), cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarele instrucţiuni comune:CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto din şcolile de conducători auto îşi pot desfăşura activitatea numai dacă sunt autorizaţi în......acest sens de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în urma obţinerii unui atestat de profesor de legislaţie rutieră, respectiv de instructor de conducere auto, în condiţiile prezentelor instrucţiuni.Art. 2Pentru obţinerea atestatului profesional prevăzut la art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 februarie 2001 in M.Of. 54 din 01-feb-2001

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...să nu fie obţinute prin încălcarea legislaţiei statului respectiv în materie de protejare a faunei şi florei;AVÂND ÎN VEDERE legislaţia forestieră în vigoare în Camerun, în special codul forestier şi celelalte legi relevante aplicabile în sectorul forestier;AVÂND ÎN VEDERE......din una sau mai multe operaţiuni de producţie sau de achiziţie, inclusiv lemnul importat, care respectă totalitatea criteriilor prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare în Camerun, aplicabile în sectorul forestier şi care este verificat/controlat conform modalităţilor precizate în anexa......2)Autoritatea emitentă verifică dacă lemnul şi produsele din lemn sunt produse sau achiziţionate în mod legal, în conformitate cu legislaţia indicată în anexa II. Aceasta emite, în modurile specificate în anexa III-A, licenţe FLEGT care au ca obiect transporturile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Ordinul 3236/2010 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

...calităţii
18.
Automate programabile
19.
Automatizarea proceselor industriale
20.
Automatizarea proceselor tehnologice
21.
Automatizări industriale
22.
Automobile
23.
Autorităţi şi legislaţie în transporturi
24.
Bazele desenării asistate de calculator
25.
Bazele electrotehnicii
26.
Bazele procedeelor de prelucrare la cald
27.
Bazele
......consolidarea structurilor metalice
105.
Laminarea semifabricatelor
106.
Laminarea ţevilor la cald
107.
Lansarea navei
108.
Lansarea şi urmărirea producţiei
109.
Legislaţie navală
110.
Legislaţie şi normative de aviaţie
111.
Lucrări de întreţinere şi reparaţii
112.
Marinărie
113.
Maşini de frezat, rabotat şi mortezat
114
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 martie 2010 in M.Of. 154 bis din 10-mar-2010

Ordinul 5591/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 au fost reglementate condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru......autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare, a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în Programul operaţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 august 2017 in M.Of. 676 din 18-aug-2017

Norma din 2022 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020

...de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020CAPITOLUL......de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobată......sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate de Autoritatea de management al Programului operaţional sectorial Mediu, pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, proiectelor implementate prin Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, precum şi proiectelor preluate integral sau parţial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 august 2022 in M.Of. 819 din 19-aug-2022