Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 230071 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Regulamentul 883/29-apr-2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

...sistem unic de coordonare.(5)În cadrul acestei coordonări, este necesar să se garanteze tratamentul egal în Comunitate, conform diferitelor legislaţii interne, pentru persoanele în cauză.(6)Legătura strânsă dintre legislaţiile privind securitatea socială şi dispoziţiile contractuale care le completează sau......evenimente desfăşurate pe teritoriul unui alt stat membru cu fapte sau evenimente similare desfăşurate pe teritoriul statului membru a cărui legislaţie este aplicabilă nu ar trebui să interfereze cu principiul cumulării perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă......într-un stat membru nu poate în nici un caz determina ca alt stat membru să devină competent sau ca legislaţia acestuia să devină aplicabilă.(12)Pe baza proporţionalităţii, este necesar să se asigure ca principiul asimilării faptelor sau evenimentelor să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 3236/2010 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

...calităţii
18.
Automate programabile
19.
Automatizarea proceselor industriale
20.
Automatizarea proceselor tehnologice
21.
Automatizări industriale
22.
Automobile
23.
Autorităţi şi legislaţie în transporturi
24.
Bazele desenării asistate de calculator
25.
Bazele electrotehnicii
26.
Bazele procedeelor de prelucrare la cald
27.
Bazele
......consolidarea structurilor metalice
105.
Laminarea semifabricatelor
106.
Laminarea ţevilor la cald
107.
Lansarea navei
108.
Lansarea şi urmărirea producţiei
109.
Legislaţie navală
110.
Legislaţie şi normative de aviaţie
111.
Lucrări de întreţinere şi reparaţii
112.
Marinărie
113.
Maşini de frezat, rabotat şi mortezat
114
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2010 in M.Of. 154 bis din 10-mar-2010

Ordinul 5591/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 au fost reglementate condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru......autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare, a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în Programul operaţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 august 2017 in M.Of. 676 din 18-aug-2017

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...să nu fie obţinute prin încălcarea legislaţiei statului respectiv în materie de protejare a faunei şi florei;AVÂND ÎN VEDERE legislaţia forestieră în vigoare în Camerun, în special codul forestier şi celelalte legi relevante aplicabile în sectorul forestier;AVÂND ÎN VEDERE......din una sau mai multe operaţiuni de producţie sau de achiziţie, inclusiv lemnul importat, care respectă totalitatea criteriilor prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare în Camerun, aplicabile în sectorul forestier şi care este verificat/controlat conform modalităţilor precizate în anexa......2)Autoritatea emitentă verifică dacă lemnul şi produsele din lemn sunt produse sau achiziţionate în mod legal, în conformitate cu legislaţia indicată în anexa II. Aceasta emite, în modurile specificate în anexa III-A, licenţe FLEGT care au ca obiect transporturile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Regulamentul 882/29-apr-2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor

...REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelorPARLAMENTUL EUROPEAN......Consiliului din 26 aprilie 2004.întrucât:(1)Hrana pentru animale şi produsele alimentare ar trebui să fie sigure şi sănătoase. Legislaţia comunitară cuprinde un ansamblu de norme care vizează să garanteze atingerea acestui obiectiv. Aceste norme se aplică şi producţiei şi......introducerii pe piaţă atât a hranei pentru animale, cât şi a produselor alimentare.(2)Normele de bază cu privire la legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 297/2004 privind piaţa de capital

...investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiţii financiare......caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau de legislaţia străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor......a cererii referitoare la vin drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii.(5)În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 571 din 29-iun-2004

Ordinul 2544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publiceÎn temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2013 in M.Of. 560 din 03-sep-2013

Regulamentul 987/16-sep-2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

...un răspuns în timp util la solicitările formulate de acestea. Răspunsul ar trebui furnizat cel târziu în termenele prevăzute de legislaţia privind asigurările sociale din statul membru în cauză, în cazul în care sunt prevăzute astfel de termene. Ar fi de dorit ca statele membre ale căror legislaţii privind asigurările sociale nu prevăd astfel de termene să ia în considerare posibilitatea de a adopta dispoziţii în acest sens......de familie ai acesteia, cu scopul de a stabili care este instituţia competentă, mai exact care este instituţia a cărei legislaţie se aplică în acel caz sau care este responsabilă de plata anumitor prestaţii. Ar trebui să se instituie calitatea provizorie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 octombrie 2009 in Jurnalul Oficial 284L

Acord din 1999 intre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale

...exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţie;b)termenul legislaţie desemnează legile şi celelalte acte normative în vigoare pe teritoriul fiecărei părţi contractante şi care privesc domeniile de securitate socială......ministrul muncii şi securităţii sociale şi ceilalţi miniştri responsabili;d)termenul instituţie desemnează organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea întregii legislaţii sau a unei părţi din aceasta, care reglementează domeniile prevăzute la art. 2, pe teritoriul fiecărei părţi contractante;e)expresia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2002 in M.Of. 785 din 29-oct-2002

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

...ACORD din 25 iulie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier......cele două state, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin,au convenit următoarele:Art. 1:Domeniul acorduluiPrevederile prezentului acord stabilesc legislaţia din România, respectiv Republica Bulgaria aplicabilă relaţiilor de muncă, securităţii sociale şi securităţii şi sănătăţii în muncă în procesul de......şi societatea comercială străină care a înfiinţat în România filiale, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare în conformitate cu legislaţia română;6.angajator bulgar reprezintă o societate comercială cu sediul în Republica Bulgaria, precum şi societatea comercială străină care a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 octombrie 2009 in M.Of. 693 din 15-oct-2009