Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 230405 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Regulamentul 574/21-mar-1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii

...prevăzute la articolul 1 din regulament au înţelesul atribuit în articolul respectiv.Art. 2:Modele de formulare tipărite. Informaţii privind legislaţia. Materiale orientative(1)Modelele de certificate, atestatele, declaraţiile, cererile şi alte documente necesare pentru aplicarea regulamentului şi a regulamentului de......muncă, aceasta poate, conform dispoziţiilor menţionate anterior, să fie admis în sistemul de asigurare voluntară sau facultativă continuă reglementat de legislaţia statului membru respectiv sau, în lipsa acestuia, într-un sistem la alegere.(2)Pentru a beneficia de dispoziţiile articolului 9......oricărui alt stat membru. Acest atestat se eliberează, la cererea persoanei în cauză, de către instituţia sau instituţiile care aplică legislaţia conform căreia aceasta a realizat perioadele de asigurare.Partea 3:Aplicarea articolului 12 din regulamentArt. 7:Reguli generale de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege,TITLUL I:Definirea şi interzicerea unor practici comerciale incorecteCAPITOLUL I......altfel nu ar fi luat-o;f)cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie sau dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor care se angajează să îl respecte cu privire la una sau mai......reglementată - activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale pentru care accesul sau exercitarea este condiţionată, direct ori indirect, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională;m)consumator mediu - consumatorul considerat ca fiind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2007 in M.Of. 899 din 28-dec-2007

Reguli din 2005 SPECIFICE pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman

...la Hotărârea Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, publicată în......alin. (4) se aplică, de asemenea, întreprinderilor autorizate ce au pus pe piaţă produse de origine animală, în conformitate cu legislaţia naţională ce transpune legislaţia comunitară specifică existentă anterior aplicării prezentei hotărâri.Art. 4:Principii generale pentru controale oficiale cu referire la produsele de origine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2005 in M.Of. 806 din 05-sep-2005

Decizia 2013/218/UE/06-mai-2013 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 mai 2013 in Jurnalul Oficial 130L

Decizia 167/2006 privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăAvând în vedere prevederile art......Personal, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......date cu caracter personal de la un operator stabilit în România către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română,pentru implementarea prevederilor Directivei Parlamentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2007 in M.Of. 6 din 04-ian-2007

Acord-Cadru din 2019 privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

...pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesionalăPrezentul acord-cadru este încheiat la data de ..................... între:Autoritatea......pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, necesare realizării atribuţiilor ACROPO în îndeplinirea funcţiilor sale.1.2......ANRM, către un nou titular de acord petrolier, acesta având obligaţia de a încheia un nou acord în conformitate cu legislaţia aplicabilă.Art. 3:Drepturile şi obligaţiile operatorului3.1.Operatorul are următoarele drepturi:a)de a beneficia de confidenţialitatea datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2019 in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Decizia 295/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Daniel Marius Morar
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Mona-Maria
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 1.720/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2015 in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Decizia 1094/17-iun-2019 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Data expirării: 31 decembrie 2022RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 173L

Decizia 936/29-iun-2018 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-......legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Data expirării: 31 decembrie 2022RO-a-BE- 3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 2 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 165L

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...de persoane, ajungând la 1,25 milioane în primul trimestru al anului 2011). Până la finele lunii august vom îmbunătăţi legislaţia astfel încât ajutoarele de încălzire să fie direcţionate către membrii vulnerabili ai societăţii, generând în acelaşi timp şi economii semnificative......apariţia altor arierate.- La nivel local, noile amendamente aduse legii finanţelor publice locale vor împiedica acumularea de arierate, iar noua legislaţie va fi pusă în aplicare în mod viguros.- În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul......în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva UE nr. 7 în acest sens va fi transpusă în legislaţia românească în timp util.- Pentru ÎS, problema arieratelor se va soluţiona prin 6 mecanisme diferite: (i) societăţile neviabile vor fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012