Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 285455 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.246 acte

Norma din 2013 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013CAPITOLUL I:Transmiterea către Autoritatea de management a Programului......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 transmit către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial......privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.Art. 2(1)Beneficiarii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 septembrie 2013 in M.Of. 594 din 23-sep-2013

Acord din 30-oct-2016 ECONOMIC ŞI COMERCIAL CUPRINZĂTOR (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...soluţionare a litigiilor, inclus în anexa 2 la Acordul OMC;întreprindere înseamnă o entitate constituită sau organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu scop lucrativ sau nu, deţinută sau controlată la nivel privat sau public, inclusiv o corporaţie, o societate......lipsa unor dispoziţii contrare:cetăţean înseamnă:(a)pentru Canada, o persoană fizică care este cetăţean al Canadei în conformitate cu legislaţia canadiană;(b)pentru partea UE, o persoană fizică care deţine cetăţenia unui stat membru; şiadministraţie centrală înseamnă:a)pentru......o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, exportul de peşte neprelucrat în conformitate cu legislaţia în vigoare din provincia Newfoundland şi Labrador;c)accizele canadiene la alcoolul pur, astfel cum sunt enumerate la poziţia tarifară...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 14 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 11L

Regulamentul 574/21-mar-1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii

...prevăzute la articolul 1 din regulament au înţelesul atribuit în articolul respectiv.Art. 2:Modele de formulare tipărite. Informaţii privind legislaţia. Materiale orientative(1)Modelele de certificate, atestatele, declaraţiile, cererile şi alte documente necesare pentru aplicarea regulamentului şi a regulamentului de......muncă, aceasta poate, conform dispoziţiilor menţionate anterior, să fie admis în sistemul de asigurare voluntară sau facultativă continuă reglementat de legislaţia statului membru respectiv sau, în lipsa acestuia, într-un sistem la alegere.(2)Pentru a beneficia de dispoziţiile articolului 9......oricărui alt stat membru. Acest atestat se eliberează, la cererea persoanei în cauză, de către instituţia sau instituţiile care aplică legislaţia conform căreia aceasta a realizat perioadele de asigurare.Partea 3:Aplicarea articolului 12 din regulamentArt. 7:Reguli generale de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale

...ca învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta se poate organiza şi sub alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(3)Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaţionale şi de asistenţă, oferite copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.Art......cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integrării în viaţa activă, potrivit calificării obţinute şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.SECŢIUNEA 14:Învăţământul pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe înalteArt. 57(1)Statul sprijină copiii şi......Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.(2)Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 ianuarie 2011 in M.Of. 18 din 10-ian-2011

Legea 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...LEGEA nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari socialeEMITENT : Parlamentul Romanieiaparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 mai 1992Art. 1Pensia suplimentara......art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORMARTIAN DANParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 mai 1992 in M.Of. 107 din 26-mai-1992

Ordinul 6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăÎn temeiul Hotărârii Senatului României......Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către statele a căror legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, având în vedere exigenţa elaborării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 martie 2003 in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Decizia 2013/218/UE/06-mai-2013 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015.RO-......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Comentarii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din......55/CE].Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-UK-4.Trimitere iniţială la legislaţia naţională:Data expirării: 30 iunie 2015.RO-a-BE-4Subiect: exceptarea de la toate cerinţele ADR pentru transportul naţional...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 15 mai 2013 in Jurnalul Oficial 130L

Ordinul 1.538/2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare

...la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetareÎn temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului......la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr......la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare, beneficiarul transmite Autorităţii de management a Programului operaţional regional, prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 august 2022 in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decizia 414/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria
......fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stata sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.197/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 iulie 2015 in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Ordinul 1.123/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

...2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică......va avea următorul cuprins:"a) are angajaţi cu contract de muncă, minim un instructor auto şi minim un profesor de legislaţie rutieră; instructorul auto sau profesorul de legislaţie rutieră poate fi desemnat managerul activităţii şcolii de conducători auto;"2.La anexa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 septembrie 2021 in M.Of. 862 din 09-sep-2021