Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 180081 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Hotarirea 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

...şi comunelor din judeţul IlfovÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unicSe atestă......144388758.0
EGC
16
1.8.6
BIOFILTRE STAŢIE EPURARE BUFTEA
1977
144388758.0
EGC
17
1.8.6
CANAL LEGĂTURA BIOFILTRE STAŢIE DECANTARE
1977
59363191.0
EGC
18
1.8.12
DECANTOR TIP INN - STAŢIE EPURARE BUFTEA
1966
102404852.0
......81,17 m.p. - construcţia este executată din cărămidă şi este acoperită cu plăci de azbociment
44.074.844 lei
Legea 213/1998
150.
1.6.2
Şc. cu cls. I-IV, nr. 2 şi Grădiniţa cu progr. normal nr. 2
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 septembrie 2002 in M.Of. 682 bis din 16-sep-2002

Legea 21/1996 Legea concurentei

...LEGEA CONCURENŢEI nr. 21 din 10 aprilie 1996Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 aprilie 1996 in M.Of. 88 din 30-apr-1996

Norme Metodologice din 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

...şi deşeuri
2.1.2.8. Producţia în curs de execuţie
2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale
2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi
2.1.2
......bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale.În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, ministerele, celelalte organe de specialitate......instituţii, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazata pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare.În acest sens, ordonatorii principali de credite urmeazăsă elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2005 in M.Of. 1186 bis din 29-dec-2005

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicare

...LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE*)TITLUL I:Sănătatea publicăCAPITOLUL I:Dispoziţii generale......către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.(7)Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi altor......de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.Art. 3Protecţia sănătăţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 august 2015 in M.Of. 652 din 28-aug-2015

Legea 82/1991 LEGEA CONTABILITĂŢII - REPUBLICARE

...LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii - Republicare*)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Societăţile comerciale, societăţile/companiile......societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.(2)Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop......unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.Art. 2(1)Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2005 in M.Of. 48 din 14-ian-2005

Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în RomâniaParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură......prin puncte, prevăzută în cap. III.(3)În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2013 in M.Of. 278 din 17-mai-2013

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Republicare

...LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Activitatea de legiferare(1)Reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.(2......normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept.Art. 2:Tehnica legislativă(1)Tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2004 in M.Of. 777 din 25-aug-2004

Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

...LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penalParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii privind aplicarea în timp a legii penaleCAPITOLUL I:Domeniul de reglementareArt. 1Prezenta lege cuprinde...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2012 in M.Of. 757 din 12-noi-2012

Legea 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare - Republicare

...LEGEA nr. 5 din 6 iulie 1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea......economice si organelor de conducere colectiva pirghii si mijloace economico-financiare de exercitare efectiva a drepturilor si raspunderilor conferite de lege si pentru gospodarirea cu maximum de eficienta a partii din avutia nationala incredintata de societate spre administrare.Toate aceste masuri......tuturor oamenilor muncii, la conducerea unitatilor si la dezvoltarea autoconducerii muncitoresti,Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.CAPITOLUL I:Organizarea si functionarea intreprinderiiArt. 1Intreprinderea de stat este unitatea de baza in care se desfasoara activitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 1982 in B.Of. 11 din 27-ian-1982

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

...LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2000 in M.Of. 8 din 12-ian-2000