Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Legea 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania

...LEGEA NUMAR : 60 DIN 26/12/68 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste RomaniaEXPUNERE DE MOTIVEAlăturata lege a fost întocmită în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor adoptate de Comitetul executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist......corespunzător etapei actuale de dezvoltare socială a ţării.Pornind de la dispoziţiile constituţionale cu privire la sarcinile şi organizarea procuraturii, legea prevede că în înfăptuirea politicii partidului şi statului de asigurare a legalităţii socialiste, procuratura are ca atribuţii să asigure efectuarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 1968 in B.Of. 169 din 27-dec-1968

Legea 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

...LEGE nr. 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare si bursele de valoriParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Prezenta lege reglementeaza statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, crearea si functionarea pietelor de valori mobiliare cu institutiile si operatiunile specifice acestor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 1994 in M.Of. 210 din 11-aug-1994

Legea 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

...LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilorParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Obiectul legii, înţelesul unor termeni şi categorii de asigurareArt. 1Prezenta lege reglementează: organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare, de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2000 in M.Of. 148 din 10-apr-2000

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...LEGE execuţională nr. 60 (LX) din 1 ianuarie 1881 privind executarea imobiliară silită în Ardeal - actualizataConsideratiuni introductiveProcedura executiei silite asupra bunurilor nemiscatoare este reglementata in Codul de procedura civila roman in art. 492-593. Prin art. 13 din Legea extinderii legislatiei civile si comerciale nr. 389 din 22 iunie 1945, se prevede insa ca executarea silita asupra bunurilor imobile......face potrivit art. 132, 195-213, 220 si 221 din l.ard. nr. LX din 1881 cu modificarile aduse prin Legea LIV din 1912. In cele ce iurmeaza se vor reproduce si adnota aceste texte, insa in prealabil se impun unele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicare

...LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE*)TITLUL I:Sănătatea publicăCAPITOLUL I:Dispoziţii generale......către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.(7)Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi altor......de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.Art. 3Protecţia sănătăţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 august 2015 in M.Of. 652 din 28-aug-2015

Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

...LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penalParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii privind aplicarea în timp a legii penaleCAPITOLUL I:Domeniul de reglementareArt. 1Prezenta lege cuprinde...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2012 in M.Of. 757 din 12-noi-2012

Legea 82/1991 LEGEA CONTABILITĂŢII - REPUBLICARE

...LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii - Republicare*)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Societăţile comerciale, societăţile/companiile......societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.(2)Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop......unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.Art. 2(1)Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2005 in M.Of. 48 din 14-ian-2005

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Republicare

...LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Activitatea de legiferare(1)Reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.(2......normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept.Art. 2:Tehnica legislativă(1)Tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2004 in M.Of. 777 din 25-aug-2004

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...cheltuielile de extindere
7,3015
3.
(1) – (2)
9,0022
4.
Total cheltuieli alocate
130 008 765 143
5.
Cheltuieli legate de extindere (9)
30 694 725 929
6.
Total cheltuieli alocate, ţinând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)
99
......494 806
11.
Corecţia în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)
5 254 368 981
(8) Procentaje rotunjite.
(9) Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepţia plăţilor agricole directe şi a cheltuielilor legate de piaţă, precum şi acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secţiunea Garantare.
(10) "Avantajul Regatului Unit
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 18-dec-2020 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2021/417 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2021

...ŞI AMENZI
111
- TITLUL 5:
GARANŢII BUGETARE, OPERAŢIUNI DE ÎMPRUMUT ŞI DE CREDIT
120
- TITLUL 6:
VENITURI, CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI LEGATE DE POLITICILE UNIUNII
128
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI
SECŢIUNEA I: PARLAMENTUL EUROPEAN
157
- VENITURI
159
- TITLUL 3:
VENITURI ADMINISTRATIVE
159
- TITLUL 4:
VENITURI FINANCIARE, PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE ŞI AMENZI
166
- TITLUL 6:
VENITURI, CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI LEGATE DE POLITICILE UNIUNII
168
- CHELTUIELI
170
- TITLUL 1:
PERSONALUL INSTITUŢIEI
172
- TITLUL 2:
CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
......3:
VENITURI ADMINISTRATIVE
243
- TITLUL 4:
VENITURI FINANCIARE, PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE ŞI AMENZI
250
- TITLUL 6:
VENITURI, CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI LEGATE DE POLITICILE UNIUNII
253
- CHELTUIELI
255
- TITLUL 1:
PERSONALUL INSTITUŢIILOR
256
- TITLUL 2:
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
279
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 martie 2021 in Jurnalul Oficial 93L