Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172594 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - Republicare

...LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală, denumite în continuare raporturi de serviciu.(2)Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2004 in M.Of. 251 din 22-mar-2004

Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului - Republicare

...LEGEA Nr. 64 din 22 iunie 19951) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane aflate în insolvenţă şi care vor fi denumite în continuare debitori:a)comercianţii:1......consum şi cooperativele meşteşugăreşti, denumite în continuare organizaţii cooperatiste, asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2004 in M.Of. 1066 din 17-noi-2004

Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare

...LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori......prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.(2)Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2007 in M.Of. 365 din 29-mai-2007

Legea 84/1995 Legea invatamantului - Republicare

...LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995*) - Legea învăţământuluiTITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ.Art. 2În România învăţământul constituie prioritate naţională.Art. 3(1)Învăţământul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 1999 in M.Of. 606 din 10-dec-1999

Legea 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

...LEGE Nr. 92 din 4 augusut 1992 pentru organizarea judecatoreascaParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.TITLUL I:Dispozitii generaleArt. 1Puterea judecatoreasca este separata de celelalte puteri ale statului, avind atributii proprii ce sint exercitate prin instantele judecatoresti si Ministerul Public, in conformitate cu principiile si dispozitiile prevazute de Constitutie si celelalte legi ale tarii.Art. 2Instantele judecatoresti infaptuiesc justitia in scopul apararii si realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 1992 in M.Of. 197 din 13-aug-1992

Legea 215/2001 administratiei publice locale

...LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice localeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleSECŢIUNEA 1:Regimul general al autonomiei localeArt. 1Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.Art. 2(1)Administraţia publică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2001 in M.Of. 204 din 23-apr-2001

Legea 104/1992 pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977

...LEGEA Nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1Codul penal se modifica...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 1992 in M.Of. 244 din 01-oct-1992

Legea 429/2003 de revizuire a Constituţiei României

...LEGE nr. 429 din 23 octombrie 2003 de revizuire a Constituţiei RomânieiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicConstituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin......echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."2.Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2003 in M.Of. 758 din 29-oct-2003

Legea 500/2002 privind finantele publice

...LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Obiectul legii(1)Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2002 in M.Of. 597 din 13-aug-2002

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

...LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţieiParlamentul României adoptă prezenta lege.CARTEA I:Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţieiTITLUL I:Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restanteArt. 1......titlu nu se aplică persoanelor juridice în privinţa cărora a fost declanşată procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2)Obligaţiile bugetare stabilite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2003 in M.Of. 279 din 21-apr-2003