Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare

...LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori......prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.(2)Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2007 in M.Of. 365 din 29-mai-2007

Legea 18/1991 a fondului funciar

...LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciarCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Terenurile de orice fel......apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.Art. 3(1)În sensul prezentei legi, prin deţinători de terenuri se înţeleg titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari.Art. 4(1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 1991 in M.Of. 37 din 20-feb-1991

Legea 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

...LEGE Nr. 92 din 4 augusut 1992 pentru organizarea judecatoreascaParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.TITLUL I:Dispozitii generaleArt. 1Puterea judecatoreasca este separata de celelalte puteri ale statului, avind atributii proprii ce sint exercitate prin instantele judecatoresti si Ministerul Public, in conformitate cu principiile si dispozitiile prevazute de Constitutie si celelalte legi ale tarii.Art. 2Instantele judecatoresti infaptuiesc justitia in scopul apararii si realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 1992 in M.Of. 197 din 13-aug-1992

Legea 104/1992 pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977

...LEGEA Nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1Codul penal se modifica...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 1992 in M.Of. 244 din 01-oct-1992

Legea 429/2003 de revizuire a Constituţiei României

...LEGE nr. 429 din 23 octombrie 2003 de revizuire a Constituţiei RomânieiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicConstituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin......echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."2.Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2003 in M.Of. 758 din 29-oct-2003

Legea 500/2002 privind finantele publice

...LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Obiectul legii(1)Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2002 in M.Of. 597 din 13-aug-2002

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

...LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţieiParlamentul României adoptă prezenta lege.CARTEA I:Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţieiTITLUL I:Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restanteArt. 1......titlu nu se aplică persoanelor juridice în privinţa cărora a fost declanşată procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2)Obligaţiile bugetare stabilite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2003 in M.Of. 279 din 21-apr-2003

Legea 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca - REPUBLICARE

...LEGEA nr. 92/1992*) din 4 august 1992 pentru organizarea judecătoreascăTITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Autoritatea judecătorească se......compune din instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii, fiecare cu atribuţiile proprii prevăzute de Constituţie şi de lege.(2)Puterea judecătorească este separată de celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi ale ţării.Art. 2(1)Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 1997 in M.Of. 259 din 30-sep-1997

Legea 351/2004 a GAZELOR

...LEGEA GAZELOR nr. 351 din 14 iulie 2004Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege stabileşte cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă.(2)Politica energetică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2004 in M.Of. 679 din 28-iul-2004

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilorParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:PrincipiiArt. 1(1)Justiţia se înfăptuieşte de judecători în numele legii şi are ca scop apărarea ordinii de drept şi garantarea respectării drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004