Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Legea 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

...LEGE nr. 59 din 23 iulie 1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de ConturiParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. ICodul de procedura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 1993 in M.Of. 177 din 26-iul-1993

Legea 21/1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociatii si Fundatii)

...LEGE din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociatii si Fundatii)EMITENT : Adunarea Deputatilor si SenatCAP. 1:Dispozitii generaleSubcapitolul A:Personalitatea juridicaART. 1Persoanele juridice de drept public se creaza numai prin lege.Asociatiile si fundatiile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, nu pot dobindi personalitatea juridica decit in conditiile legii de fata.Ele sint considerate persoane juridice de drept privat.Societatile si asociatiile prevazute de codurile de comert si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 1924 in M.Of. 27 din 06-feb-1924

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare

...LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*)CAPITOLUL I:Autorizarea executării lucrărilor de construcţii......imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.(2)Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.Art. 2(1)Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2004 in M.Of. 933 din 13-oct-2004

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

...LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncăParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege liber profesia şi locul de muncă, precum şi dreptul la asigurările pentru şomaj.Art. 2Prevederile prezentei legi reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2002 in M.Of. 103 din 06-feb-2002

Legea 232/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

...LEGE nr. 232 din 3 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii ConstituţionaleParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2004 in M.Of. 502 din 03-iun-2004

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţăParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL 0:TITLUL PRELIMINARCAPITOLUL I:Domeniul de reglementareArt. 1Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.Art. 2Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Legea 84/1995 Legea invatamantului

...LEGEA învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995Parlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ.Art. 2În România, învăţământul constituie prioritate naţională.Art. 3(1)Învăţământul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 1995 in M.Of. 167 din 31-iul-1995

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.Art. 2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2010 in M.Of. 852 din 20-dec-2010

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...DECIZIE nr. 633 din 12 octombrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Legea 72/1996 privind finantele publice

...LEGE nr. 72 din 12 iulie 1996 privind finanţele publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege stabileşte normele privind formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurse-lor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 1996 in M.Of. 152 din 17-iul-1996