Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 173299 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Legea 21/1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociatii si Fundatii)

...LEGE din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociatii si Fundatii)EMITENT : Adunarea Deputatilor si SenatCAP. 1:Dispozitii generaleSubcapitolul A:Personalitatea juridicaART. 1Persoanele juridice de drept public se creaza numai prin lege.Asociatiile si fundatiile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, nu pot dobindi personalitatea juridica decit in conditiile legii de fata.Ele sint considerate persoane juridice de drept privat.Societatile si asociatiile prevazute de codurile de comert si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 1924 in M.Of. 27 din 06-feb-1924

Legea 21/1996 Legea concurenţei - Republicare

...LEGEA CONCURENŢEI Nr. 21 din 10 aprilie 1996 - Republicare*)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.Art. 2(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşite de:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2005 in M.Of. 742 din 16-aug-2005

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare

...LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*)CAPITOLUL I:Autorizarea executării lucrărilor de construcţii......imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.(2)Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.Art. 2(1)Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2004 in M.Of. 933 din 13-oct-2004

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

...LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncăParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege liber profesia şi locul de muncă, precum şi dreptul la asigurările pentru şomaj.Art. 2Prevederile prezentei legi reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2002 in M.Of. 103 din 06-feb-2002

Legea 232/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

...LEGE nr. 232 din 3 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii ConstituţionaleParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2004 in M.Of. 502 din 03-iun-2004

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţăParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL 0:TITLUL PRELIMINARCAPITOLUL I:Domeniul de reglementareArt. 1Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.Art. 2Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...LEGE execuţională nr. 60 (LX) din 1 ianuarie 1881 privind executarea imobiliară silită în Ardeal - actualizataConsideratiuni introductiveProcedura executiei silite asupra bunurilor nemiscatoare este reglementata in Codul de procedura civila roman in art. 492-593. Prin art. 13 din Legea extinderii legislatiei civile si comerciale nr. 389 din 22 iunie 1945, se prevede insa ca executarea silita asupra bunurilor imobile......face potrivit art. 132, 195-213, 220 si 221 din l.ard. nr. LX din 1881 cu modificarile aduse prin Legea LIV din 1912. In cele ce iurmeaza se vor reproduce si adnota aceste texte, insa in prealabil se impun unele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

...LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economiceParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comercialeArt. IOrdonanţa......privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 1999 in M.Of. 236 din 27-mai-1999

Legea 145/1997 legea asigurarilor sociale de sanatate

...LEGE Nr. 145 din 24 iulie 1997 legea asigurarilor sociale de sanatateParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL l:Dispozitii generaleArt. 1(1)Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 1997 in M.Of. 178 din 31-iul-1997

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.Art. 2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2010 in M.Of. 852 din 20-dec-2010