Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175694 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Legea 351/2004 a GAZELOR

...LEGEA GAZELOR nr. 351 din 14 iulie 2004Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege stabileşte cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă.(2)Politica energetică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2004 in M.Of. 679 din 28-iul-2004

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilorParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:PrincipiiArt. 1(1)Justiţia se înfăptuieşte de judecători în numele legii şi are ca scop apărarea ordinii de drept şi garantarea respectării drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară - Republicare

...LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004*) privind organizarea judiciară - RepublicareOrganizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor......Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor......1(1)Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.(2)Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.(3)Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 827 din 13-sep-2005

Decretul-Lege 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare (Modificat prin legea din 14.VIII.1940)

...DECRET-LEGE nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cartile funciareCAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Cartea......imobilele si cuprinde aratarea drepturilor reale ce au ca obiect aceste bunuri.Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara vor putea fi inscrise numai in cazurile anume prevazute de lege.SECŢIUNEA I:SUBSECŢIUNEA 1:Art. 2Cartile funciare sint intocmite si numerotate pe comune.Cartile funciare privitoare la imobilele din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 1938 in M.Of. 95 din 27-apr-1938

Legea 18/1991 privind fondul funciar-Republicare

...LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Terenurile de orice fel, indiferent......de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.Art. 3În sensul prezentei legi, prin deţinători de terenuri se înţelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari.Art. 4(1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 1998 in M.Of. 1 din 05-ian-1998

Legea 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

...LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilorParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Obiectul legii, înţelesul unor termeni şi categorii de asigurareArt. 1Prezenta lege reglementează: organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare, de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2000 in M.Of. 148 din 10-apr-2000

Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat

...LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privatParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Prezenta lege cuprinde:a)norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept international privat;b)norme de procedura in litigii privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 1992 in M.Of. 245 din 01-oct-1992

Legea 31/1990 privind societatile comerciale - Republicare

...LEGEA nr. 31/1990*) din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale - Republicare*) Republicată în temeiul art. X din Ordonanţa de urgenţă......32/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 1998 in M.Of. 33 din 29-ian-1998

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale

...LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionaleParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2011 in M.Of. 18 din 10-ian-2011

Legea 297/2004 privind piaţa de capital

...LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capitalParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:DISPOZIŢII GENERALEArt. 1(1)Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 571 din 29-iun-2004