Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară - Republicare

...LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004*) privind organizarea judiciară - RepublicareOrganizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor......Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor......1(1)Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.(2)Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.(3)Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 827 din 13-sep-2005

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice......alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie, de regulă în natură, în condiţiile prezentei legi.(2)În cazurile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2001 in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

...LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliareParlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I:Regimul general al cadastruluiCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de......lor şi de proprietar.Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege parcela de teren, cu sau fără construcţii.Art. 2Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 1996 in M.Of. 61 din 26-mar-1996

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale

...LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionaleParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2011 in M.Of. 18 din 10-ian-2011

Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat

...LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privatParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Prezenta lege cuprinde:a)norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept international privat;b)norme de procedura in litigii privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 1992 in M.Of. 245 din 01-oct-1992

Legea 18/1991 privind fondul funciar-Republicare

...LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Terenurile de orice fel, indiferent......de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.Art. 3În sensul prezentei legi, prin deţinători de terenuri se înţelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari.Art. 4(1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 1998 in M.Of. 1 din 05-ian-1998

Legea 31/1990 privind societatile comerciale - Republicare

...LEGEA nr. 31/1990*) din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale - Republicare*) Republicată în temeiul art. X din Ordonanţa de urgenţă......32/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 1998 in M.Of. 33 din 29-ian-1998

Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*) - Republicare

...LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*) - RepublicareTITLUL I:Regimul general al cadastrului şi......teritoriul ţării.(2)Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.(3)Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar.(4)Prin parcelă se înţelege......şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;b)identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv;c)furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2006 in M.Of. 201 din 03-mar-2006

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - Republicare

...LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie......orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie, de regulă în natură, în condiţiile prezentei legi.(2)În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2005 in M.Of. 279 din 04-apr-2005

Decretul-Lege 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare (Modificat prin legea din 14.VIII.1940)

...DECRET-LEGE nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cartile funciareCAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Cartea......imobilele si cuprinde aratarea drepturilor reale ce au ca obiect aceste bunuri.Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara vor putea fi inscrise numai in cazurile anume prevazute de lege.SECŢIUNEA I:SUBSECŢIUNEA 1:Art. 2Cartile funciare sint intocmite si numerotate pe comune.Cartile funciare privitoare la imobilele din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 1938 in M.Of. 95 din 27-apr-1938