Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Legea 69/1991 Legea administratiei publice locale - Republicare

...LEGEA nr. 69/1991*) din 26 noiembrie 1991 privind administraţia publică locală - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.(2)Autonomia locală este administrativă şi se exercită numai în cadrul......legii.(3)Autonomia locală priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 1996 in M.Of. 79 din 18-apr-1996

Legea 297/2004 privind piaţa de capital

...LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capitalParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:DISPOZIŢII GENERALEArt. 1(1)Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 571 din 29-iun-2004

Hotarirea 959/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

...şi comunelor din judeţul VâlceaÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. IHotărârea Guvernului......mm; metal, fonta.
Adresa: oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian
1984
858000
Domeniul public al oraşului Călimăneşti, HCL 35/2011, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
2.
Teren aferent reţea alimentare
......80 mm, metal
Adresa: oraşul Călimăneşti, Str.Calea lui Traian
1987
85800
Domeniul public al oraşului Călimăneşti, HCL 35/2011, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
3.
Teren aferent canal beton
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2011 in M.Of. 825 bis din 22-noi-2011

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma "probe certe"] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său
Valer Dorneanu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019

Legea 360/2002 privind Statutul politistului

...LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistuluiParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.(2)Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.(3)Statutul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2002 in M.Of. 440 din 24-iun-2002

Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - Republicare

...LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004*) privind Consiliul Superior al Magistraturii - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Consiliul......al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.(2)Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului.Art. 2Consiliul......de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;d)o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii;e...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 827 din 13-sep-2005

Legea 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri

...LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduriParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2004 in M.Of. 424 din 12-mai-2004

Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic

...LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didacticParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.TITLUL I:Dispozitii generaleArt. 1Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere......indeplineste functii de indrumare si de control, precum si celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate in statut.Art. 2Prezenta lege reglementeaza:a)functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile specifice personalului didactic si didactic auxiliar, precum si ale celui de conducere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 1997 in M.Of. 158 din 16-iul-1997

Legea 215/2001 a administraţiei publice locale*) - Republicare

...LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleSECŢIUNEA 1:Regimul general al autonomiei localeArt. 1(1)Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.(2)În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)activităţi de administraţie social-comunitară - acţiunile prin care se concretizează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2007 in M.Of. 123 din 20-feb-2007

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

...LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiluluiParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generale şi definiţiiArt. 1(1)Prezenta lege reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului.(2)Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2004 in M.Of. 557 din 23-iun-2004