Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

...LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economiceParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comercialeArt. IOrdonanţa......privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 1999 in M.Of. 236 din 27-mai-1999

Legea 10/1991 privind finantele publice

...LEGE nr. 10 din 29 ianuarie 1991 privind finantele publiceCAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Activitatea privind finantele publice include......banesti apartinid regiilor autonome, institutiilor publice si asupra capitalului social al statului in sociatatile comerciale.Institutiile publice, in intelesul prezentei legi, cuprind Presedentia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, precun si institutiile de stat de......administrarea si utilizarea mijloacelor financiare ale organelor puterii legislative, judecatoresti si executive sint supuse normelor privind finantele publice din prezenta lege.Art. 3Parlamentul, ca organ de decizie in domeniul finantelor publice, stabileste si aproba, prin lege, impozitele, taxele si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 1991 in M.Of. 23 din 30-ian-1991

Legea 145/1997 legea asigurarilor sociale de sanatate

...LEGE Nr. 145 din 24 iulie 1997 legea asigurarilor sociale de sanatateParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL l:Dispozitii generaleArt. 1(1)Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 1997 in M.Of. 178 din 31-iul-1997

Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

...LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexeParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dreptul de autorPARTEA I:Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:Dispoziţii introductiveArt. 1(1)Dreptul de autor asupra......literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.(2)Opera de creaţie intelectuală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 1996 in M.Of. 60 din 26-mar-1996

Legea 21/1996 Legea concurentei

...LEGEA CONCURENŢEI nr. 21 din 10 aprilie 1996Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 aprilie 1996 in M.Of. 88 din 30-apr-1996

Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

...LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penalăParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penalăArt. 1:Domeniul de aplicarePrezenta lege se aplică următoarelor forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală:a)extrădarea;b)predarea în baza unui mandat european...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2004 in M.Of. 594 din 01-iul-2004

Lege din 2003 de revizuire a Constituţiei României

...LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei RomânieiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. IConstituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin......echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."2.Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2003 in M.Of. 669 din 22-sep-2003

Legea 114/1996 LEGEA LOCUINTEI - Republicare

...LEGEA LOCUINŢEI nr. 114/1996*) din 11 octombrie 1996Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la......major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.Art. 2Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles:a)LocuinţăConstrucţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 1997 in M.Of. 393 din 31-dec-1997

Norme Metodologice din 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

...şi deşeuri
2.1.2.8. Producţia în curs de execuţie
2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale
2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi
2.1.2
......bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale.În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, ministerele, celelalte organe de specialitate......instituţii, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazata pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare.În acest sens, ordonatorii principali de credite urmeazăsă elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2005 in M.Of. 1186 bis din 29-dec-2005

Hotarirea 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

...şi comunelor din judeţul IlfovÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unicSe atestă......144388758.0
EGC
16
1.8.6
BIOFILTRE STAŢIE EPURARE BUFTEA
1977
144388758.0
EGC
17
1.8.6
CANAL LEGĂTURA BIOFILTRE STAŢIE DECANTARE
1977
59363191.0
EGC
18
1.8.12
DECANTOR TIP INN - STAŢIE EPURARE BUFTEA
1966
102404852.0
......81,17 m.p. - construcţia este executată din cărămidă şi este acoperită cu plăci de azbociment
44.074.844 lei
Legea 213/1998
150.
1.6.2
Şc. cu cls. I-IV, nr. 2 şi Grădiniţa cu progr. normal nr. 2
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 septembrie 2002 in M.Of. 682 bis din 16-sep-2002