Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172704 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...DECIZIE nr. 633 din 12 octombrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

...LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penalăParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penalăArt. 1:Domeniul de aplicarePrezenta lege se aplică următoarelor forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală:a)extrădarea;b)predarea în baza unui mandat european...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2004 in M.Of. 594 din 01-iul-2004

Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat - Republicare

...LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Republicare *)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.(2)Profesia de avocat se exercită numai de membrii barourilor.Art. 2(1)În exercitarea profesiei......avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului şi regulilor eticii profesionale.(2)Avocatul promovează şi apără drepturile şi libertăţile omului.(3)Avocatul are dreptul să asiste...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2001 in M.Of. 113 din 06-mar-2001

Legea 84/1995 Legea invatamantului

...LEGEA învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995Parlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ.Art. 2În România, învăţământul constituie prioritate naţională.Art. 3(1)Învăţământul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 1995 in M.Of. 167 din 31-iul-1995

Lege din 2003 de revizuire a Constituţiei României

...LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei RomânieiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. IConstituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin......echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."2.Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2003 in M.Of. 669 din 22-sep-2003

Legea 10/1991 privind finantele publice

...LEGE nr. 10 din 29 ianuarie 1991 privind finantele publiceCAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Activitatea privind finantele publice include......banesti apartinid regiilor autonome, institutiilor publice si asupra capitalului social al statului in sociatatile comerciale.Institutiile publice, in intelesul prezentei legi, cuprind Presedentia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, precun si institutiile de stat de......administrarea si utilizarea mijloacelor financiare ale organelor puterii legislative, judecatoresti si executive sint supuse normelor privind finantele publice din prezenta lege.Art. 3Parlamentul, ca organ de decizie in domeniul finantelor publice, stabileste si aproba, prin lege, impozitele, taxele si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 1991 in M.Of. 23 din 30-ian-1991

Legea 72/1996 privind finantele publice

...LEGE nr. 72 din 12 iulie 1996 privind finanţele publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege stabileşte normele privind formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurse-lor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 1996 in M.Of. 152 din 17-iul-1996

Legea 114/1996 LEGEA LOCUINTEI - Republicare

...LEGEA LOCUINŢEI nr. 114/1996*) din 11 octombrie 1996Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la......major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.Art. 2Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles:a)LocuinţăConstrucţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 1997 in M.Of. 393 din 31-dec-1997

Legea 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania

...LEGEA NUMAR : 60 DIN 26/12/68 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste RomaniaEXPUNERE DE MOTIVEAlăturata lege a fost întocmită în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor adoptate de Comitetul executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist......corespunzător etapei actuale de dezvoltare socială a ţării.Pornind de la dispoziţiile constituţionale cu privire la sarcinile şi organizarea procuraturii, legea prevede că în înfăptuirea politicii partidului şi statului de asigurare a legalităţii socialiste, procuratura are ca atribuţii să asigure efectuarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 1968 in B.Of. 169 din 27-dec-1968

Legea 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

...LEGE nr. 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare si bursele de valoriParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Prezenta lege reglementeaza statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, crearea si functionarea pietelor de valori mobiliare cu institutiile si operatiunile specifice acestor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 1994 in M.Of. 210 din 11-aug-1994