Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175829 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 601.344 acte

Legea 84/1995 Legea invatamantului - Republicare

...LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995*) - Legea învăţământuluiTITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ.Art. 2În România învăţământul constituie prioritate naţională.Art. 3(1)Învăţământul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 1999 in M.Of. 606 din 10-dec-1999

Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - Republicare

...LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004*) privind Consiliul Superior al Magistraturii - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Consiliul......al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.(2)Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului.Art. 2Consiliul......de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;d)o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii;e...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 827 din 13-sep-2005

Legea 69/1991 Legea administratiei publice locale - Republicare

...LEGEA nr. 69/1991*) din 26 noiembrie 1991 privind administraţia publică locală - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.(2)Autonomia locală este administrativă şi se exercită numai în cadrul......legii.(3)Autonomia locală priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 1996 in M.Of. 79 din 18-apr-1996

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară

...LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciarăParlamentul României adoptă prezenta legeOrganizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în......Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Legea 69/1991 LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

...LEGEA Nr. 69 din 26 noiembrie 1991 LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALEParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1 :Dispozitii generaleArt. 1Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 noiembrie 1991 in M.Of. 238 din 28-noi-1991

Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

...LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizăriiParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:a)asigurarea transparenţei procesului de privatizare;b)vânzarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2002 in M.Of. 215 din 28-mar-2002

Legea 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

...LEGE nr. 59 din 23 iulie 1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de ConturiParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. ICodul de procedura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 1993 in M.Of. 177 din 26-iul-1993

Legea 21/1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociatii si Fundatii)

...LEGE din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociatii si Fundatii)EMITENT : Adunarea Deputatilor si SenatCAP. 1:Dispozitii generaleSubcapitolul A:Personalitatea juridicaART. 1Persoanele juridice de drept public se creaza numai prin lege.Asociatiile si fundatiile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, nu pot dobindi personalitatea juridica decit in conditiile legii de fata.Ele sint considerate persoane juridice de drept privat.Societatile si asociatiile prevazute de codurile de comert si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 1924 in M.Of. 27 din 06-feb-1924

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...determinare a originii (articolele 3.16-3.26)
SECŢIUNEA C
Dispoziţii diverse (articolele 3.27-3.29)
CAPITOLUL 4
ASPECTE LEGATE DE DOMENIUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI (articolele 4.1-4.14)
CAPITOLUL 5
MĂSURI DE APĂRARE COMERCIALĂ
SECŢIUNEA A
Dispoziţii
......SUBSECŢIUNEA 8
Noi soiuri de plante (articolul 14.38)
SUBSECŢIUNEA 9
Concurenţa neloială (articolul 14.39)
SECŢIUNEA C
Asigurarea respectării legii
SUBSECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale (articolele 14.40 şi 14.41)
SUBSECŢIUNEA 2
Asigurarea respectării legii - măsuri reparatorii de natură civilă (articolele 14.42-14.49)
SUBSECŢIUNEA 3
Asigurarea respectării protecţiei împotriva însuşirii abuzive a secretelor
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Legea 21/1996 Legea concurenţei - Republicare

...LEGEA CONCURENŢEI Nr. 21 din 10 aprilie 1996 - Republicare*)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.Art. 2(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşite de:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2005 in M.Of. 742 din 16-aug-2005