Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...determinare a originii (articolele 3.16-3.26)
SECŢIUNEA C
Dispoziţii diverse (articolele 3.27-3.29)
CAPITOLUL 4
ASPECTE LEGATE DE DOMENIUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI (articolele 4.1-4.14)
CAPITOLUL 5
MĂSURI DE APĂRARE COMERCIALĂ
SECŢIUNEA A
Dispoziţii
......SUBSECŢIUNEA 8
Noi soiuri de plante (articolul 14.38)
SUBSECŢIUNEA 9
Concurenţa neloială (articolul 14.39)
SECŢIUNEA C
Asigurarea respectării legii
SUBSECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale (articolele 14.40 şi 14.41)
SUBSECŢIUNEA 2
Asigurarea respectării legii - măsuri reparatorii de natură civilă (articolele 14.42-14.49)
SUBSECŢIUNEA 3
Asigurarea respectării protecţiei împotriva însuşirii abuzive a secretelor
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Legea 84/1995 Legea invatamantului - Republicare

...LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995*) - Legea învăţământuluiTITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ.Art. 2În România învăţământul constituie prioritate naţională.Art. 3(1)Învăţământul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 1999 in M.Of. 606 din 10-dec-1999

Legea 21/1996 Legea concurenţei - Republicare

...LEGEA CONCURENŢEI Nr. 21 din 10 aprilie 1996 - Republicare*)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.Art. 2(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşite de:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2005 in M.Of. 742 din 16-aug-2005

Buget din 14-dec-2006 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/143/CE, Euratom)

...10 % la 25 % la 1 ianuarie 2001 – a procentajului de resurse proprii tradiţionale reţinut de statele membre pentru acoperirea costurilor legate de colectarea resurselor proprii tradiţionale.
TABELUL 5 - Calcularea finanţării corectării în favoarea Regatului Unit se ridică la –5 251 202
......Exerciţiul financiar 2006
Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 1 0
1 0 0
Drepturi agricole stabilite de instituţiile Comunităţilor Europene în legătură cu comerţul cu ţările terţe în cadrul politicii agricole comune (articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2000/597/CE, Euratom)
1 0 0 0
Drepturi agricole stabilite de instituţiile Comunităţilor Europene în legătură cu comerţul cu ţările terţe în cadrul politicii agricole comune (articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2000/597...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 martie 2007 in Jurnalul Oficial 77L

Acord din 30-dec-2020 COMERCIAL ŞI DE COOPERARE între uniunea europeană şi comunitatea europeană a energiei atomice, pe de o parte, şi regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord, pe de altă parte

...este esenţial să fie stabilite dispoziţii care să asigure guvernanţa globală, în special norme privind soluţionarea litigiilor şi asigurarea respectării legii care să respecte pe deplin autonomia ordinii juridice a Uniunii şi a celei a Regatului Unit, precum şi statutul de......de cooperare,(7)RECUNOSCÂND autonomia fiecărei părţi şi drepturile fiecăreia de a reglementa pe teritoriile lor pentru a realiza obiective legitime de politică publică, cum ar fi protecţia şi promovarea sănătăţii publice, a serviciilor sociale, a educaţiei publice, a siguranţei, a......de modificări să fie necesare pentru corectarea erorilor, remedierea omisiunilor sau a altor deficienţe;e)de a discuta orice aspect legat de domeniile vizate de prezentul acord sau de orice acord de completare;f)de a delega unele dintre competenţele sale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L

Acord din 30-dec-2020 COMERCIAL ŞI DE COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE

...scurt
RUBRICA A CINCEA: SECTORUL PESCĂRESC
RUBRICA A ŞASEA: ALTE DISPOZIŢII
PARTEA A TREIA: COOPERAREA ÎN MATERIE DE ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGII ŞI COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
Titlul I: Dispoziţii generale
Titlul II: Schimburi de date ADN, de date privind amprentele
......ARTICOLUL TBT.9 ALINEATUL (4)
ANEXA TBT-ZZ - SISTEMUL DE SCHIMB PERIODIC DE INFORMAŢII CU PRIVIRE LA MĂSURILE LUATE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE NEALIMENTARE NECONFORME, ALTELE DECÂT CELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA ARTICOLULUI TBT.9 ALINEATUL (4), MENŢIONAT LA ARTICOLUL TBT
......COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI COMBATEREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ŞI ASISTENŢA RECIPROCĂ ÎN MATERIE DE RECUPERARE A CREANŢELOR LEGATE DE TAXE ŞI IMPOZITE
TITLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
TITLUL II: COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI COMBATEREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL TVA
TITLUL III
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 444L

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară

...LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciarăParlamentul României adoptă prezenta legeOrganizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în......Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Legea 69/1991 LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

...LEGEA Nr. 69 din 26 noiembrie 1991 LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALEParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1 :Dispozitii generaleArt. 1Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 noiembrie 1991 in M.Of. 238 din 28-noi-1991

Legea 215/2001 administratiei publice locale

...LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice localeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleSECŢIUNEA 1:Regimul general al autonomiei localeArt. 1Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.Art. 2(1)Administraţia publică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2001 in M.Of. 204 din 23-apr-2001

Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

...LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizăriiParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:a)asigurarea transparenţei procesului de privatizare;b)vânzarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2002 in M.Of. 215 din 28-mar-2002