Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 180081 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*) - Republicare

...LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie......orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi.(2)În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2005 in M.Of. 798 din 02-sep-2005

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010)

...din 1 iulie 2010________*) Prezentul Cod de procedură civilă intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea pentru punerea în aplicare a acestuia. (n.n. - a se vedea art. 1119 alin. (1) )Parlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL PRELIMINAR:Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I:Domeniul de......instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.Art. 2:Aplicabilitatea generală a Codului de procedură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2010 in M.Of. 485 din 15-iul-2010

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

...LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări socialeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public.Art. 2Sistemul public...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2000 in M.Of. 140 din 01-apr-2000

Legea 29/1990 legea contenciosului administrativ

...LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 privind contenciosul administrativParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1Orice persoana fizica sau judidica, daca se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 1990 in M.Of. 122 din 08-noi-1990

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

...CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)_________*) Prezentul Cod civil intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. (n.n. - a se vedea art. 2664 alin. (1) )Parlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL PRELIMINAR:Despre legea civilăCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Obiectul Codului civilDispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacenteParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2005 in M.Of. 653 din 22-iul-2005

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice......alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie, de regulă în natură, în condiţiile prezentei legi.(2)În cazurile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2001 in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului - Republicare

...LEGEA Nr. 64 din 22 iunie 19951) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane aflate în insolvenţă şi care vor fi denumite în continuare debitori:a)comercianţii:1......consum şi cooperativele meşteşugăreşti, denumite în continuare organizaţii cooperatiste, asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2004 in M.Of. 1066 din 17-noi-2004

Legea 31/1990 privind societatile comerciale

...LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comercialeParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi,Societăţile comerciale cu sediul în România sânt persoane juridice române,Art. 2Societăţile comerciale se vor constitui in una dintre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 1990 in M.Of. 126-127 din 17-noi-1990

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor - RepublicareTITLUL I:Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:Noţiuni şi......precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.Art. 2(1)Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile prezentei legi.(2)Judecătorii inamovibili pot fi mutaţi prin transfer, delegare, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor, şi pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de prezenta lege.(3)Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali.(4)Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005