Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172594 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Legea 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei

...LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţeiParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Raporturile cu state străine, în generalCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Domeniul de reglementare(1)Prezenta lege cuprinde:a)norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept internaţional privat în materia insolvenţei;b)norme de procedură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2002 in M.Of. 931 din 19-dec-2002

Legea 3/1988 privind incheierea si executarea contractelor economice

...Lege nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economiceIntarirea autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare si autofinantarii......socialiste, perfectionarea corespunzatoare a autoconducerii muncitoresti, autogestiunii si autofinantarii fiecarei unitati, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispozitii generaleArt. 1Oamenii muncii, in calitate de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si beneficiari......si desfasurarea raporturilor contractuale dintre unitatile socialiste in concordanta cu cerintele dezvoltarii diferitelor sectoare de activitate si cu respectarea prevederilor legale.Pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti si democratiei socialiste, fiecare om al muncii raspunde in fata colectivului sau de munca pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 aprilie 1988 in B.Of. 18 din 02-apr-1988

Legea 82/1991 LEGEA CONTABILITĂŢII - REPUBLICARE

...LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii - Republicare*)CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Societăţile comerciale, societăţile/companiile......societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.(2)Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop......unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.Art. 2(1)Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2005 in M.Of. 48 din 14-ian-2005

Legea 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei

...LEGEA Nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sanatatii populatieiProgramul Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral......a imbolnavirilor. Cercetarea stiintifica medicala - factor de baza al progresului multilateral al activitatii de asigurare a sanatatii - trebuie sa fie legata tot mai strins de om, de cunoasterea proceselor fundamentale ale vietii, de cerintele practicii medicale.Unitatile sanitare, organizatiile socialiste, intreaga......sanatatii populatiei, intaririi raspunderii ce revine organelor, unitatilor si personalului sanitar.Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.CAPITOLUL 1:Principii generaleART. 1Asigurarea sanatatii populatiei, afirmarea deplina a capacitatii de munca si creatie a omului, cresterea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 1978 in B.Of. 54 din 10-iul-1978

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...cheltuielile de extindere
7,3577
3. (1) - (2)
8,8368
4. Total cheltuieli alocate
127 599 039 596
5. Cheltuieli legate de extindere (2)
27 076 886 462
6. Total cheltuieli alocate, ţinând seama de cheltuielile de extindere = (4) - (5)
100
......094 049
11. Corecţia în favoarea Regatului Unit = (9) - (10)
5 023 528 676
(1) Procentaje rotunjite.
(2) Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepţia plăţilor agricole directe şi a cheltuielilor legate de piaţă, precum şi acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secţiunea Garantare.
(3) "Avantajul Regatului Unit
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Legea 114/1996 LEGEA LOCUINTEI

...LEGEA LOCUINŢEI nr. 114 din 11 octombrie 1996Parlamentul României adoptă prezenta lege.Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii:Accesul liber şi neîngrădit la......major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.Art. 2Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 1996 in M.Of. 254 din 21-oct-1996

Legea 82/1991 LEGEA CONTABILITATII

...LEGEA CONTABILITATII nr. 82 din 24 decembrie 1991CAPITOLUL 1:Dispozitii generaleArt. 1Regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile......precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.Art. 2Contabilitatea, ca instrument principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, trebuie sa asigure......contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca bilant, respectiv dare de seama contabila in cazul institutiilor publice, denumite, in prezenta lege, bilant contabil.(2)Ministerul Economiei si Finantelor stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla, precum si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 1991 in M.Of. 265 din 27-dec-1991

Legea 249/2004 privind pensiile ocupaţionale

...LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionaleParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege stabileşte:a)principiile înfiinţării schemelor facultative de pensii ocupaţionale şi a fondurilor de pensii ocupaţionale;b)principiile organizării şi funcţionării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2004 in M.Of. 600 din 05-iul-2004

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

...LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice localeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Obiectul legii(1)Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2006 in M.Of. 618 din 18-iul-2006

Legea 122/2006 privind azilul în România

...LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în RomâniaParlamentul României adopta prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispozitii generaleArt. 1:Obiectul de reglementarePrezenta lege stabileste regimul juridic al strainilor care solicita o forma de protectie în România, regimul juridic al strainilor beneficiari ai unei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2006 in M.Of. 428 din 18-mai-2006