Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 190701 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...extindere
7,4 429
3. (1) - (2)
9,6 765
4. Total cheltuieli alocate
118 550 222 885
5. Cheltuieli legate de extindere (2)
25 135 292 635
6. Total cheltuieli alocate, ţinând seama de cheltuielile de extindere = (4) - (5)
93
......769 948
11. Corecţia în favoarea Regatului Unit = (9) - (10)
4 992 305 660
(1) Procentaje rotunjite.
(2) Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepţia plăţilor agricole directe şi a cheltuielilor legate de piaţă, precum şi acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secţiunea Garantare.
(3) "Avantajul Regatului Unit
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...cheltuielile de extindere
7,3577
3. (1) - (2)
8,8368
4. Total cheltuieli alocate
127 599 039 596
5. Cheltuieli legate de extindere (2)
27 076 886 462
6. Total cheltuieli alocate, ţinând seama de cheltuielile de extindere = (4) - (5)
100
......094 049
11. Corecţia în favoarea Regatului Unit = (9) - (10)
5 023 528 676
(1) Procentaje rotunjite.
(2) Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepţia plăţilor agricole directe şi a cheltuielilor legate de piaţă, precum şi acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secţiunea Garantare.
(3) "Avantajul Regatului Unit
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

...LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice localeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Obiectul legii(1)Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2006 in M.Of. 618 din 18-iul-2006

Legea 122/2006 privind azilul în România

...LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în RomâniaParlamentul României adopta prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispozitii generaleArt. 1:Obiectul de reglementarePrezenta lege stabileste regimul juridic al strainilor care solicita o forma de protectie în România, regimul juridic al strainilor beneficiari ai unei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2006 in M.Of. 428 din 18-mai-2006

Legea 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare - Republicare

...LEGEA nr. 5 din 6 iulie 1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea......economice si organelor de conducere colectiva pirghii si mijloace economico-financiare de exercitare efectiva a drepturilor si raspunderilor conferite de lege si pentru gospodarirea cu maximum de eficienta a partii din avutia nationala incredintata de societate spre administrare.Toate aceste masuri......tuturor oamenilor muncii, la conducerea unitatilor si la dezvoltarea autoconducerii muncitoresti,Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.CAPITOLUL I:Organizarea si functionarea intreprinderiiArt. 1Intreprinderea de stat este unitatea de baza in care se desfasoara activitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 1982 in B.Of. 11 din 27-ian-1982

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

...LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2000 in M.Of. 8 din 12-ian-2000

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil______*) N.n. - Potrivit art. 221 prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepţia art. 214, 216-218, 224, art. 225 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Legea 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei

...LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţeiParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Raporturile cu state străine, în generalCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Domeniul de reglementare(1)Prezenta lege cuprinde:a)norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept internaţional privat în materia insolvenţei;b)norme de procedură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2002 in M.Of. 931 din 19-dec-2002

Legea 114/1996 LEGEA LOCUINTEI

...LEGEA LOCUINŢEI nr. 114 din 11 octombrie 1996Parlamentul României adoptă prezenta lege.Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii:Accesul liber şi neîngrădit la......major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.Art. 2Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 1996 in M.Of. 254 din 21-oct-1996

Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în RomâniaParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură......prin puncte, prevăzută în cap. III.(3)În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2013 in M.Of. 278 din 17-mai-2013