Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18280 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 60/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind privind stabilirea dreptului copilului aflat în situaţia prevăzută de art. 5 alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990

...din Decretul-lege nr. 118/1990 şi dacă, la acel moment, ar întruni condiţiile pentru a beneficia de indemnizaţie.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie11. Potrivit art. 13 alin. (8) din Decretul-lege......de a soluţiona cauze vizând aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, astfel că nu pot fi identificate repere în jurisprudenţa instanţei supreme cu privire la chestiunile de drept supuse dezlegării.12. Fără însă a avea semnificaţia că Înalta Curte ar......domiciliu obligatoriu, persoana îndreptăţită poate beneficia de o singură indemnizaţie prevăzută de lege, respectiv cea pentru perioada de strămutare".B. Jurisprudenţa şi punctele de vedere ale instanţelor13. Conform jurisprudenţei şi punctelor de vedere teoretice comunicate de Curtea de Apel Târgu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2021 in M.Of. 1066 din 08-noi-2021

Decizia 25/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 670 alin. (1) şi (6) din Codul de procedură civilă

...de apel urmează să constate că raţionamentul judecătorului fondului este în vădită contradicţie atât cu legislaţia incidentă, cât şi cu jurisprudenţa constantă stabilită la nivelul instanţelor judecătoreşti, precum şi la nivelul Curţii Constituţionale a României.29. Un al doilea aspect priveşte......sau art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă;c) problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......a făcut obiectul mai multor hotărâri pronunţate atât de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi de Curtea Constituţională. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale este în sensul că executorul judecătoresc nu ar avea calitate procesuală pasivă în contestaţiile la executare, cu menţiunea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2021 in M.Of. 617 din 23-iun-2021

Decizia 1472/20-mar-2020 privind ajutorul de stat SA.39078 – 2019/C (ex 2014/N) pe care Danemarca l-a pus în aplicare pentru Femern A/S

...având în vedere situaţia specială în care îşi desfăşoară activitatea Femern A/S, argumentele prezentate de autorităţile daneze, reclamanţii şi jurisprudenţa menţionată, Comisia a avut îndoieli dacă ar putea considera că Femern A/S este implicată într-o activitate economică (în......plus, Scandlines et al. susţin că Femern A/S nu furnizează servicii legate de exercitarea prerogativelor de autoritate publică. Potrivit jurisprudenţei constante, o activitate este legată de exercitarea prerogativelor de autoritate publică doar atunci când activitatea serveşte un obiectiv de interes......Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punctul 17.(99)În plus, Scandlines et al. fac trimitere la jurisprudenţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi la practica decizională a Comisiei, susţinând că este irelevant...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2020 in Jurnalul Oficial 339L

Decizia 78/2021 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 şi ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

...în ultimă instanţă cauza, având competenţa legală în acest sens.45. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......anul 2019. Concluzia este că asupra chestiunii de drept puse în discuţie nu au fost date dezlegări relevante pe cale jurisprudenţială, care să prezinte caracterul unei practici judiciare conturate şi constante.47. Problema de drept nu face obiectul unui recurs în......expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, o astfel de evaluare neimpunând efectuarea unei lucrări de specialitate complexe.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie71. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat hotărâri judecătoreşti şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2021 in M.Of. 1185 din 15-dec-2021

Decizia 57/2020 [R] asupra cererilor de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Guvernul României şi Parlamentul României

...de stat, deoarece, în acest domeniu, parlamentarii şi cetăţenii sunt excluşi, neavând drept de iniţiativă legislativă. Se invocă astfel şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.657 din 28 decembrie 2010, şi se conchide că din examinarea şi coroborarea textelor......prin procedura obişnuită, în şedinţa separată şi asupra cărora Guvernul îşi poate asuma răspunderea în condiţiile Legii fundamentale dezvoltate in jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cât şi în ceea ce priveşte asumarea răspunderii Guvernului, care se circumscrie altor prevederi constituţionale ce se referă......în sensul celor susţinute.13. Având cuvântul, doamna secretar de stat Olivia Diana Morar invocă dispoziţiile constituţionale incidente în cauză, jurisprudenţa Curţii Constituţionale vizând instituţia angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, respectiv condiţiile care trebuie respectate pentru aceasta. Cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 mai 2020 in M.Of. 374 din 11-mai-2020

Decizia 5/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 155 alin. (1) din Codul penal, respectiv întreruperea termenului de prescripţie

...putea fi pronunţată în cauză. S-a invocat şi actualitatea acestei probleme de drept care a generat opinii contradictorii în jurisprudenţă şi doctrină şi a cărei dezlegare juridică poate influenţa soluţiile în numeroase cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată şi......parte, argumentele invocate în cererea de încetare a procesului penal, precum şi opiniile diferite şi divergente exprimate în doctrină şi jurisprudenţă, instanţa de apel a pus în discuţia părţilor dacă se impune sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea......art. 155 alin. (1) din Codul penal este incomplet, ceea ce suscită interpretări diferite şi divergenţe ale acestuia, deşi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost subliniată importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii, instituindu-se o serie de repere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2019 in M.Of. 381 din 15-mai-2019

Decizia 136/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 539 din Codul de procedură penală

...săvârşirii de abuzuri în cursul procesului penal, ce se vor concretiza în privări arbitrare de libertate.6. Se solicită reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în privinţa textului legal criticat şi valorificarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 255 din 20 septembrie 2001, prin care......libertate, urmată, ulterior, de o soluţie fie de netrimitere în judecată, fie de achitare în legislaţia statelor membre şi în jurisprudenţa instanţelor constituţionale/supreme ale acestora. La solicitarea Curţii Constituţionale au răspuns un număr de 20 de state, şi anume Africa
......căreia se află cauza, iar procedura corespunzătoare este reglementată de art. 218-240 din Codul de procedură penală.24. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, o arestare sau detenţie în sensul art. 5 paragraful 1 lit. c) din Convenţie trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2021 in M.Of. 494 din 12-mai-2021

Decizia 77/2021 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...enumerate la art. 2 din propunere. În acest sens, prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea, în jurisprudenţa sa (deciziile nr. 128 din 6 martie 2019, nr. 139 din 13 martie 2019), a constatat neconstituţionalitatea legii pentru lipsa......art. 138 alin. (5) din Constituţie, necesită, în mod obligatoriu, indicarea sursei de finanţare.16. Se invocă în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 56 din 5 februarie 2020, Decizia nr. 681 din 30 septembrie 2020), cu trimitere, deopotrivă, la dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Cu referire la această jurisprudenţă se arată că, în cazul de faţă, propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat, în calitate de primă Cameră competentă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2021 in M.Of. 232 din 08-mar-2021

Decizia 506/2019 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 8 [cu referire la art. 32^1 alin. (5), art. 32^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 32^4 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^9 alin. (2) şi (4) şi art. 32^12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române], art. II pct. 12 (cu referire la art. 35^1 din Legea nr. 218/2002), art. II pct. 16 [cu referire la art. 39^2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 218/2002] şi art. III pct. 4 [cu referire la art. 27^1 alin. (5), art. 27^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 27^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 27^4 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

...şi siguranţei publice, aspect care determină lipsa de claritate a normelor respective, contrar art. 1 alin. (5) din Constituţie. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a arătat că "orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea......şi (4) din Legea nr. 218/2002, încalcă art. 1 alin. (5) şi art. 53 din Constituţie6. Invocându-se jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), respectiv Hotărârea pronunţată în Cauza Bouyid împotriva Belgiei, nr. 23.380/09, paragrafele 100......în ipoteza în care persoana ignoră apelul acestuia de a nu se apropia. Or, o astfel de soluţie legislativă încalcă jurisprudenţa CEDO precitată şi Codul european de etică al poliţiei. De asemenea, reglementarea are potenţialul de a crea o stare de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 octombrie 2019 in M.Of. 856 din 23-oct-2019

Decizia 15/2020 [R] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

...este îndeplinită condiţia de admisibilitate privind existenţa unei veritabile chestiuni de drept.A menţionat că această condiţie a fost consacrată jurisprudenţial de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin deciziile nr. 5 din 10 februarie 2016, publicată......unei pedepse privative de libertate de (încă) 12 luni a fost deci respinsă."Contestatorul condamnat, prin avocat ales, a invocat jurisprudenţa internă şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului în susţinerea admisibilităţii procedurii.În drept, contestatorul condamnat a înţeles să se......ce se va da chestiunii de drept supuse procedurii hotărârii prealabile.Problema de drept enunţată este nouă, deoarece prin consultarea jurisprudenţei şi studierea site-ului www.scj.ro s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2020 in M.Of. 690 din 03-aug-2020