Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18264 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Decizia 633/23-iul-2014 privind ajutorul de stat SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de către Franţa în favoarea Camerei de Comerţ şi Industrie din Nimes-Uzes-Le Vigan, a Veolia Transport Aeroport de Nimes, a Ryanair Limited şi a Airport Marketing Services Limited

...general în ansamblul său şi, prin urmare, Comisia a evaluat măsurile de sprijin financiar în favoarea administratorilor aeroportului pe baza jurisprudenţei Altmark. Comisia a evaluat separat perioada de exploatare de către CCI-aeroport (2000-1 februarie 2006), perioada acoperită de convenţia......public sunt încredinţate SMAN de către statul francez în cadrul transferului de competenţe către colectivităţile teritoriale. Operatorii afirmă că, potrivit jurisprudenţei Consiliului de Stat francez (49), în cazul în care un sindicat mixt asigură exploatarea unui aeroport, există un serviciu public......criterii obiective legate de volumul serviciilor furnizate fiecărui serviciu.5.1.1.2.1.3. Compatibilitatea contribuţiei forfetare în lumina jurisprudenţei Altmark(122)Obligaţii de serviciu public clar definite: Operatorii contestă opinia Comisiei potrivit căreia dezvoltarea platformei aeroportuare, în special pentru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 aprilie 2016 in Jurnalul Oficial 113L

Decizia 2010/460/CE/19-nov-2009 privind ajutoarele de stat C 38/A/04 (ex NN 58/04) şi C 36/B/06 (ex NN 38/06) puse în aplicare de Italia în favoarea Alcoa Trasformazioni

...Comisie în decizia Alumix; (b) măsura nu denaturează concurenţa şi nu are niciun impact asupra schimburilor intracomunitare; şi (c) conform jurisprudenţei instanţelor comunitare, măsura nu implică niciun transfer de resurse de stat.4.1.2.3.Absenţa avantajului(80)Alcoa pretinde
......1
19,3
19,4
21,2
4.1.2.5.Absenţa resurselor de stat(91)Alcoa se bazează pe jurisprudenţa Preussen-Elektra (45) şi Pearle (46) pentru a susţine teza potrivit căreia măsura în cauză nu este finanţată prin resurse......CE) nr. 659/1999 (47) (măsuri care au devenit ulterior ajutoare datorită evoluţiei pieţei comune), pe care ar confirma-o juris-prudenţa cu privire la centrele de coordonare stabilite în Belgia (48). Într-adevăr, conform Curţii, odată ce aceasta a stabilit...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 august 2010 in Jurnalul Oficial 227L

Decizia 900/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...instituţie publică sau un serviciu public". Legat de obligativitatea existenţei unei contraprestaţii pentru suma reţinută cu titlu de taxă, în jurisprudenţa sa, spre exemplu deciziile nr. 176 din 6 mai 2003 şi nr. 1.202 din 5 octombrie 2010, Curtea Constituţională......alin. (2) din Legea fundamentală. Particularităţile principiului egalităţii în materie fiscală au fost evidenţiate în doctrina juridică, dar şi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Egalitatea în faţa legii fiscale are la bază universalitatea participării la sarcini fiscale, care este un principiu specific......3) din Constituţie, fiind reglementată de dispoziţiile art. 56 alin. (2) şi de art. 139 alin. (1) din Constituţie. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale (autorul sesizării face trimitere la Decizia nr. 6 din 25 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2020 in M.Of. 1274 din 22-dec-2020

Decizia 421/20-iun-2018 privind ajutorul de stat SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) pus în aplicare de Luxemburg în favoarea ENGIE

...170)A se vedea cauza C-399/08 P, Comisia/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, punctul 38 şi jurisprudenţa citată.(171)Cauzele conexate C-20/15 P, Comisia/World Duty Free, ECLI:EU:C:2016:981, punctul 53 şi jurisprudenţa citată.(156)În ceea ce priveşte prima condiţie necesară pentru a constata existenţa unui ajutor, soluţiile fiscale anticipate contestate au......anticipate contestate este, prin urmare, imputabil Luxemburgului.(157)În ceea ce priveşte finanţarea măsurilor prin intermediul resurselor de stat, din jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie reiese că o măsură prin care autorităţile publice acordă anumitor întreprinderi o scutire de impozit...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 martie 2019 in Jurnalul Oficial 78L

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (VERSIUNE CONSOLIDATĂ)

...limbile în care va fi tradus acest tratat.17.Declaraţia cu privire la supremaţieConferinţa reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, tratatele şi legislaţia adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul statelor membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa menţionată anterior.În plus, Conferinţa a hotărât ca Avizul Serviciului juridic al Consiliului, astfel cum figurează în documentul 11197/07......JUR 260), să fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 326C

Decizia 2011/282/UE/12-ian-2011 privind amortizarea fiscală a fondului comercial financiar în cazul achiziţionării unor titluri de participare străine C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) pusă în aplicare de Spania

...care respectă criteriile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din TRLIS. Comisia a subliniat, de asemenea, că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, o reducere fiscală care favorizează numai exporturile de produse naţionale constituie ajutor de stat......se aplică oricărui contribuabil care achiziţionează titluri de participare semnificative într-o societate străină. În lumina practicii Comisiei şi a jurisprudenţei relevante, autorităţile spaniole concluzionează că măsurile contestate nu pot fi considerate ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE......în mod nediscriminatoriu oricărei societăţi care are domiciliul fiscal în Spania, fără a impune alte cerinţe suplimentare. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie (26), o măsură care aduce avantaje tuturor întreprinderilor de pe teritoriul naţional, fără excepţie, nu poate reprezenta...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 mai 2011 in Jurnalul Oficial 135L

Decizia 685/2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

...funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică şi nicidecum prin hotărâre a colegiului de conducere al acesteia.15. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, situaţia în care o autoritate îşi arogă puteri, atribuţii sau competenţe, care potrivit Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice......Senatului susţine că există în mod cert un conflict juridic de natură constituţională, astfel cum acesta a fost definit prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Cât priveşte blocajul instituţional se arată că, prin deciziile sale, Curtea leagă această noţiune de conflictul de competenţă......Omului pentru nerespectarea art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cauzele soluţionate cu încălcarea jurisprudenţei constante a acestei Curţi (în cauzele soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în completuri de 5 judecători, ce...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1021 din 29-noi-2018

Decizia 2013/284/UE/19-dec-2012 privind ajutorul de stat SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Schemă privind scutirea de la plata impozitului municipal pe bunuri imobile, acordată în cazul bunurilor imobile folosite de către entităţi necomerciale în scopuri specifice aplicată de Italia

...aplică organismelor ecleziastice şi cluburilor sportive de amatori.(36)Pentru a evalua dacă măsurile în cauză au fost selective, conform jurisprudenţei constante (13), Comisia a identificat mai întâi regimul fiscal de referinţă pentru fiecare măsură, iar apoi a analizat dacă măsura......baza regimului fiscal italian.(39)Autorităţile italiene nu au furnizat informaţii care să indice că măsurile respective îndeplinesc condiţiile din jurisprudenţa Altmark (14). Deoarece toate celelalte criterii prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat par a fi întrunite, măsurile par......din tratat sau cu posibila clasificare drept servicii de interes economic general în sensul articolului 106 alineatul (2) şi al jurisprudenţei Altmark.(60)Unele dintre cele 78 de părţi interesate susţin că scutirea de ICI este compatibilă cu articolul 106 alineatul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 iunie 2013 in Jurnalul Oficial 166L

Decizia 504/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...încălcare a rolului Parlamentului. Curtea Constituţională, în soluţionarea prezentei cereri, nu poate ignora succesiunea şi consecinţele evenimentelor ulterioare sesizării sale, jurisprudenţa sa în materie demonstrând că nu s-a limitat niciodată la situaţia de fapt de la data învestirii sale, ci......3). Ca atare, un răspuns oferit prim-ministrului de îndată, în formă scrisă, aşa cum a stabilit Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa nu s-ar fi justificat, nefiind incidentă procedura specifică art. 85 alin. (2) din Legea fundamentală, la care se......avea obligaţia constituţională de a revoca şi numi în funcţia de membru al Guvernului persoanele propuse de prim-ministru.32. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a stabilit prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 98/2008, posibilitatea Preşedintelui României de a refuza, o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2019 in M.Of. 801 din 03-oct-2019

Decizia 641/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

...Camera decizională are un drept de a decide forma finală a legii, însă fără a încălca principiul bicameralismului dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În forma adoptată tacit de Camera Deputaţilor, propunerea legislativă cuprindea un număr de 25 de modificări ale legii......este de natură să determine încălcarea principiului bicameralismului, deoarece aceasta este însoţită de modificări de concepţie a reglementării.7. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a stabilit în numeroase cazuri că, ori de câte ori Camera decizională instituie reglementări noi, ce nu......în care a fost adoptată, legea contravine prevederilor Constituţiei, fiind deturnată voinţa iniţiatorilor. În acest sens, sunt invocate considerente din jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul bicameralismului, spre exemplu Deciziile nr. 62 din 13 februarie 2018, nr. 472 din 22 aprilie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2020 in M.Of. 1001 din 29-oct-2020