Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18280 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 467/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...de procedură penală, autorii obiecţiei susţin că dispoziţia nou-introdusă reia ad litteram prevederea aflată în vigoare. Având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale care atribuie valenţe constituţionale normelor de tehnică legislativă prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constituţie, autorii......care, în lumina Raportului M.C.V. [COM I2018/851] şi a Avizului Comisiei de la Veneţia, precum şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale care a reafirmat obligaţia statului român de a aplica M.C.V. şi de a da curs recomandărilor......referă la judecătorul de cameră preliminară se înţelege că referirea se face la instanţa de judecată competentă potrivit legii. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că "este de datoria Parlamentului să opereze, cu prilejul reexaminării legii, acele intervenţii impuse cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 septembrie 2019 in M.Of. 765 din 20-sep-2019

Decizia 14/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de procedură civilă

...asupra recursului în interesul legii reprezentantului procurorului general.8. Doamna procuror Luminiţa Nicolescu susţine că cea de-a doua orientare jurisprudenţială este în spiritul şi litera legii. În acest sens arată că apelul incident are caracter accesoriu faţă de apelul principal......în mod corespunzător. Dispoziţiile art. 488 rămân aplicabile."Alin. (2) "Prevederile art. 474 se aplică în mod corespunzător."III. Orientările jurisprudenţiale divergente12. Autorul sesizării a arătat că practica judiciară neunitară cu privire la problema de drept ce formează obiectul recursului......dintre căile de atac se extinde, automat, la toate celelalte.15. Din examinarea hotărârilor judecătoreşti transmise au rezultat două opinii jurisprudenţiale cu privire la problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii.16. Într-o primă opinie, s-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2020 in M.Of. 875 din 25-sep-2020

Decizia 31/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) teza întâi, alin. (3), alin. (8), alin. (9), alin. (11) şi alin. (14) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...preşedintele completului, acordă cuvântul reprezentantului procurorului general asupra recursului în interesul legii.8. Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, rezumând orientările jurisprudenţiale divergente identificate prin sesizare, apreciază că, în litera şi spiritul legii, dispoziţiile art. 51 alin. (2) teza întâi, alin. (3......vârstă în sistemul public de pensii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) sau b), după caz."III. Examenul jurisprudenţial17. Din verificarea jurisprudenţei, ca urmare a sesizării din oficiu şi la solicitarea ministrului justiţiei, s-a constatat caracterul neunitar al acesteia în ambele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2021 in M.Of. 150 din 15-feb-2021

Decizia 721/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene

...a Curţii de Conturi, se arată că legea criticată reglementează, la art. 58, o abatere disciplinară a judecătorilor. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, statutul judecătorilor şi procurorilor este consacrat la nivel constituţional, iar elementele esenţiale referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea......desprind din principiul legalităţii şi al securităţii juridice, prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituţie şi consacrate pe cale jurisprudenţială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de Curtea Constituţională (Decizia nr. 12/2020, paragraful 43, sau Decizia nr. 147......2) din Constituţie, nepermiţându-se să se stabilească proporţionalitatea măsurii de îngrădire cu situaţia care a determinat-o. Or, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a reţinut că: "orice ingerinţă în folosirea proprietăţii trebuie să răspundă exigenţei de proporţionalitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 decembrie 2020 in M.Of. 1212 din 11-dec-2020

Decizia 29/2011 cu privire la recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de colegiile de conducere ale curţilor de apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 14 din Convenţie, referitoare la recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege

...de art. 1 din lege.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse extrase de jurisprudenţă, note scrise, puncte de vedere şi o cerere de intervenţie în interes propriu formulată de Nebunu Lizica.După prezentarea referatului......procuror-şef adjunct Antonia Eleonora Constantin - faţă de împrejurarea că, prin raportul întocmit asupra cauzei, a fost reliefat faptul că jurisprudenţă neunitară ataşată recursului în interesul legii vizează în majoritatea covârşitoare litigii generate de aplicarea dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 - solicită amânarea judecării recursului în interesul legii, pentru a fi verificată jurisprudenţă la nivelul curţilor de apel, în vederea identificării şi depunerii la dosar a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 925 din 27-dec-2011

Decizia 1/2012 [R] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, în procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul Protocol adiţional, astfel cum aceste principii au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.Ca atare, aceste formulări diferite în ceea ce priveşte obiectul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie......ce conduce la înlăturarea normei interne, pe baza priorităţii şi aplicării directe a Convenţiei europene a drepturilor omului şi a jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, în baza art. 11 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată, cum......o parte) şi înlăturarea acestor norme, în cazul constatării incompatibilităţii lor cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi cu jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg (pe de altă parte).II. Examenul jurisprudenţialÎn urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2012 in M.Of. 210 din 29-mar-2012

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.2. Examenul jurisprudenţialÎn urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional s-a constatat că instanţele au fost învestite cu soluţionarea unor cereri prin care reclamanţii solicitau, fie......echivalent, identificându-se mai multe orientări ale practicii.3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti3.1. Într-o primă orientare jurisprudenţială, instanţele, fiind învestite cu soluţionarea unor acţiuni mixte, prin care se solicitau, în principal, anularea dispoziţiei emise de unitatea deţinătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Decizia 11/2016 [R] referitoare la examinarea recursurilor în interesul legii declarate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili înţelesul unitar al sintagmei ''finalitate diferită'', respectiv a se determina modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru în cadrul acţiunilor având ca obiect pretenţii băneşti, constând atât în contravaloarea debitului principal, cât şi a dobânzilor sau penalităţilor de întârziere aferente, după caz, acestui debit

...întrucât sunt cereri cu caracter de sine stătător şi cu finalitate diferită.Procurorul general apreciază cea de-a doua orientare jurisprudenţială ca fiind în litera şi spiritul legii, capetele de cerere având finalitate diferită. Astfel, în ceea ce priveşte creanţa principală......capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. (...)"IV. Examenul jurisprudenţial7. Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de......recursului în interesul legii este necesară din perspectiva existenţei unei practici neunitare la nivelul instanţelor.8. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că, în situaţia în care cererea de chemare în judecată cuprinde unul sau mai multe capete de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 2016 in M.Of. 525 din 13-iul-2016

Decizia 84/2021 [A] pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 152^2 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...art. 126 alin. (1) şi art. 127 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal din 2003 ; (iii) având în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea din 9 iulie 2015, pronunţată în Cauza C183/14, Salomie şi Oltean) şi......Alba Iulia este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă; (iii) problema de drept este nouă, deoarece, în urma consultării jurisprudenţei, s-a constatat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra acesteia şi nu a fost identificată o jurisprudenţă care să prezinte caracterul unei practici judiciare conturate şi constante în materie; (iv) noutatea unei chestiuni de drept poate fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2022 in M.Of. 70 din 21-ian-2022

Decizia 30/2020 [R] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată

...aceste aspecte, anume faptul că angajatorul trebuie să arate care sunt criteriile de selecţie în concedierea unui angajat, precum şi jurisprudenţa neunitară, au determinat promovarea recursului în interesul legii.Preşedintele completului, doamna judecător Corina-Alina Corbu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie......muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.IV. Obiectul recursului în interesul legii. Orientările jurisprudenţiale divergente4. Din examinarea practicii judiciare a curţilor de apel, Avocatul Poporului a apreciat că s-a conturat existenţa unei......cu privire la sintagma "cauză reală şi serioasă" din cuprinsul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, fiind identificate două orientări jurisprudenţiale.5. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că angajatorul nu trebuie să aplice criterii de selecţie pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2021 in M.Of. 68 din 21-ian-2021