Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 15243 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 573.675 acte

Decizia 3/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.638/257/2012 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice

...este cel al primei prelevări a probelor biologice", învederând că la nivelul instanţelor arondate acestei curţi nu a fost identificată jurisprudenţă cu privire la problema de drept vizată.Curtea de Apel Constanţa a înaintat punctul de vedere al Secţiei penale, arătând......primului moment al recoltării probelor biologice, întrucât această valoare este cea mai apropiată în timp de momentul depistării", nefiind identificată jurisprudenţă relevantă.Curtea de Apel Galaţi a transmis opinia majoritară a judecătorilor Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, cât şi......circumscripţia acesteia, în sensul că "rezultatul alcoolului cu relevanţă penală este cel de la prima prelevare de mostre biologice", netransmiţând jurisprudenţă în acest sens.Curtea de Apel Craiova nu a formulat un punct de vedere, învederând că pe rolul acestei instanţe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2014 in M.Of. 392 din 28-mai-2014

Decizia 21/2014 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept în sensul dacă ''art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretat că legea penală mai favorabilă este aplicabilă, în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă judecate definitiv şi faţă de care s-a împlinit prescripţia răspunderii penale până la data de 20 mai 2014 în interpretarea dată prin Decizia nr. 2/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă faţă de care prescripţia răspunderii penale nu este împlinită, în interpretarea dată aceluiaşi text legal prin decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale

...cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, principiul legalităţii pedepsei permite ca, în situaţii precum cea în speţă, după revirimentul jurisprudenţial din 20 mai 2014, să se aplice o condamnare în ipoteza în care, la momentul dezbaterilor judiciare răspunderea penală era......cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, principiul legalităţii pedepsei permite ca, în situaţii precum cea în speţă, după revirimentul jurisprudenţial din 20 mai 2014, să se aplice o condamnare în ipoteza în care, la momentul dezbaterilor judiciare răspunderea penală era......europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare denumită Convenţia europeană), aşa cum a fost interpretată prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi care încorporează dreptul de origine atât legislativă, cât şi jurisprudenţială (CEDO, Kokkinakis c. Grecia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2014 in M.Of. 829 din 13-noi-2014

Decizia 9/2014 în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...direct consecinţele morale şi/sau materiale ale stabilirii domiciliului obligatoriu.Chestiunile de drept enunţate sunt noi, deoarece, în urma consultării jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......1 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ.La nivelul Curţii de Apel Braşov s-au conturat două opinii jurisprudenţiale.Potrivit opiniei majoritare, dacă se stabileşte, pe baza probelor, că reclamantul sau un membru al familiei sale cu care acesta......judeţele Covasna şi Harghita, fiind relevantă practica de la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş, unde sunt conturate două orientări jurisprudenţiale.În prima dintre aceste orientări jurisprudenţiale, se apreciază că, în cazul în care se stabileşte pe baza probelor că reclamantul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2014 in M.Of. 866 din 27-noi-2014

Decizia 23/2018 [A] privind recursul în interesul legii vizând aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, raportat la art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...sau excepţii, acordă cuvântul reprezentantului procurorului general, pentru susţinerea recursului în interesul legii.Doamna procuror prezintă, pe scurt, obiectul sesizării, jurisprudenţa neunitară şi argumentele care au stat la baza formulării recursului în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia şi pronunţarea......administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe."III. Examen jurisprudenţial - principalele coordonate ale divergenţelor de jurisprudenţă5. Autorul sesizării arată că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2019 in M.Of. 109 din 12-feb-2019

Decizia 1584/01-oct-2014 privind ajutorul de stat SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) pus în aplicare de Italia în favoarea întreprinderii Societa di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A. şi a mai multor transportatori aerieni care operează pe aeroportul Alghero

...Ge.A.AL susţine, de asemenea, că injecţiile de capital nu ar conferi administratorului aeroportului un avantaj economic în sensul jurisprudenţei Altmark (40). Administrarea generală a aeroportului s-ar califica drept serviciu de interes economic general (denumit în continuare "SIEG"), având......aeriene Ryanair din 15 decembrie 2009.4.(iii) Observaţii privind analiza de referinţă(201)Ryanair susţine că, în conformitate cu jurisprudenţa (47), analiza de referinţă ar trebui să reprezinte principalul criteriu utilizat pentru a verifica prezenţa ajutorului acordat companiilor aeriene şi......OBSERVAŢIILE TRANSMISE DE UNIONCAMERE(241)Unioncamere subliniază faptul că, fără a pune sub semnul întrebării noţiunea de activitate economică în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, o activitate economică în sine nu poate fi întotdeauna considerată ca fiind furnizată pe o piaţă, în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 250L

Regulamentul 1395/18-aug-2016 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi produse de Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

...în cauză") au contestat măsurile antidumping instituite la importurile de anumite tipuri de încălţăminte din China şi din Vietnam, invocând jurisprudenţa menţionată la considerentele 5-7 în faţa instanţelor lor naţionale, care au transmis cauzele Curţii de Justiţie pentru pronunţarea unei......Asteris AE şi alţii şi Republica Elenă/Comisia, Rec., 1988, p. 2181, punctele 27 şi 28.(15)În conformitate cu jurisprudenţa Curţii, procedura de înlocuire a actului anulat poate fi reluată chiar din punctul în care a intervenit ilegalitatea (12). Aceasta......acţiune din partea instituţiilor UE. Abordarea actuală nu are niciun precedent şi Comisia nici nu a oferit vreo motivare sau jurisprudenţă anterioară care să susţină interpretarea sa în ceea ce priveşte articolul 266 din TFUE.(66)Părţile au susţinut, de asemenea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 august 2016 in Jurnalul Oficial 225L

Decizia 22/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală

...sesizarea formulată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în vedere jurisprudenţa neunitară generată de interpretarea diferită a sintagmei "perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de......deduce din durata pedepsei" cuprinse în dispoziţiile art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală.A precizat că în jurisprudenţa naţională s-au conturat trei orientări: în cadrul primei orientări, instanţele au dedus din durata pedepsei perioada în care suspectul......inculpatul a fost internat, în mod voluntar, în vederea efectuării expertizei psihiatrice; în cadrul celei de-a doua orientări a jurisprudenţei, instanţele nu au dedus din durata pedepsei perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar; în cea de-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2019 in M.Of. 47 din 18-ian-2019

Decizia 12/2018 [A] referitor la interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), referitoare la posibilitatea acordării în compensare, pentru imobilele preluate abuziv, şi a altor bunuri decât cele înscrise pe lista bunurilor întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 22^1 alin. (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014

...în interesul legii.Doamna procuror Diana Berlic arată că procurorul general apreciază că este în litera şi spiritul legii orientarea jurisprudenţială potrivit căreia se pot atribui alte bunuri în compensare, fie condiţionat de un abuz al administraţiei, dacă nu s-a......entităţii învestite cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»"IV. Examenul jurisprudenţial5. Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj a constatat existenţa practicii neunitare în privinţa problemei de drept ce......a Curţii de Apel Braşov-Secţia I civilă) şi nr. 40/S din 19 februarie 2016, definitivă prin neapelare.V. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale6. Dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 au făcut obiectul controlului de constituţionalitate, fiind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2018 in M.Of. 570 din 06-iul-2018

Decizia 41/2016 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Timişoara - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.466/30/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept care decurge din interpretarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili dacă privarea nelegală de libertate trebuie să rezulte explicit din actele jurisdicţionale menţionate în cuprinsul acestui articol sau poate fi şi implicită, dedusă din hotărârea definitivă de achitare

...de drept în discuţie, având în vedere că instanţa supremă a soluţionat în recurs astfel de cauze, existând însă orientări jurisprudenţiale diferite.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele completului de judecată, a constatat că nu mai există chestiuni prealabile sau excepţii
......de libertate trebuie să se stabilească în mod explicit, prin unul dintre actele jurisdicţionale indicate în textul legal menţionat.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie34. În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind prezenta sesizare......reglementare dată de art. 539 din Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010.35. Într-o orientare jurisprudenţială s-a apreciat că stabilirea caracterului nelegal al privării de libertate rezultă implicit din hotărârea definitivă de achitare, chiar dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 2017 in M.Of. 115 din 10-feb-2017

Decizia 52/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituţia României, respectiv ale efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017

...asupra admisibilităţii în principiu a recursului declarat de pârâtul B, după expunerea succintă a motivelor de recurs, precum şi a jurisprudenţei şi doctrinei relevante în cauză, raportorul şi-a exprimat opinia, însuşită de completul de judecată după analiza raportului în completul......filtru, în condiţiile art. 493 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în sensul că, faţă de opiniile conturate în jurisprudenţa recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-ar impune a se recurge la declanşarea procedurii pronunţării unei hotărâri......Casaţie şi Justiţie nu a statuat {cu titlu principal) printr-o altă hotărâre dată publicităţii, astfel cum rezultă din consultarea jurisprudenţei instanţei supreme.33. Astfel, chestiunea de drept care formează obiectul prezentei sesizări nu se circumscrie doar interpretării dreptului comun în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2018 in M.Of. 609 din 17-iul-2018