Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 15537 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.973 acte

Decizia 788/08/COL/17-dec-2008 de modificare, pentru a şaizeci şi şaptea oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutorului de stat, prin modificarea capitolelor existente referitoare la ratele de referinţă şi de scont, a celor referitoare la ajutoarele de stat acordate sub formă de garanţii şi prin introducerea unui nou capitol privind recuperarea ajutorului de stat ilegal şi incompatibil, privind ajutoarele de stat pentru producţii cinematografice şi alte producţii audiovizuale şi privind ajutoarele de stat acordat întreprinderilor feroviare

...regulamentul în cauză, fără a se aduce totuşi atingere Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi (CEE) nr. 1192/69. Conform jurisprudenţei Altmark (32) a Curţii Europene de Justiţie, ajutoarele de stat care nu pot fi autorizate în temeiul Regulamentelor (CEE) nr......infrastructurilor poate într-adevăr să aducă indirect un avantaj întreprinderilor feroviare şi să constituie astfel un ajutor de stat. Conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, este necesar să se verifice dacă măsura în favoarea infrastructurilor are ca efect economic reducerea taxelor......sau sectoare de producţie" şi doar "în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre părţile contractante". În temeiul unei jurisprudenţe constante a Curţii Europene de Justiţie, în cazul în care un ajutor de stat întăreşte poziţia unei întreprinderi în raport...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 105L

Decizia 254/09/COL/10-iun-2009 de modificare pentru a şaptezeci şi una oară a normelor de procedură şi de fond în domeniul ajutorului de stat prin introducerea unui nou capitol privind aplicarea legislaţiei referitoare la ajutoarele de stat de către instanţele naţionale

...289, punctele 139-141; şi cauza C-310/99, Italia/Comisia, Rec. 2002, p. 1-2289, punctele 84-86.(9)Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a AELS şi a instanţelor comunitare (9), precum şi deciziile luate de Autoritate şi de Comisia Europeană......17). De asemenea, Regulamentul Comisiei privind ajutoarele acordate sub nivelurile de minimis (18) a fost încorporat în Acordul privind SEE. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a AELS şi a Curţii Europene de Justiţie, orientările din partea Autorităţii şi practica decizională pot oferi......I a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere şi Curtea de Justiţie - ajutoare de stat ilegale(21)Conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, clauza de stătu quo prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE, care se reflectă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 115L

Decizia 2011/716/UE/24-mai-2011 privind ajutorul de stat acordat de Grecia în favoarea anumitor cazinouri greceşti [măsura de ajutor de stat C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)]

...alte surse de venit, cum ar fi jocuri de noroc, servicii de cazare, bar şi restaurant, spectacole etc.(68)Conform jurisprudenţei constante, conceptul de ajutor cuprinde nu doar beneficii, ci şi măsuri care, sub diferite forme, reduc costurile ce sunt incluse......o măsură trebuie să fie specifică sau selectivă, prin faptul că favorizează "anumite întreprinderi sau producţia anumitor bunuri".(92)Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie (57), "în ceea ce priveşte aprecierea condiţiei selectivităţii, care este o condiţie constitutivă a noţiunii de ajutor de stat, rezultă clar din jurisprudenţa constantă că articolul 87 alineatul (1) CE [în prezent, articolul 107 alineatul (1) din TFUE] impune să se determine dacă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in Jurnalul Oficial 285L

Hotarirea 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

...şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare. Pentru remedierea acestei situaţii şi pentru asigurarea securităţii raporturilor juridice, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prezenta Strategie are în vedere următoarele măsuri: aplicarea mecanismelor procedurale existente, respectiv promovarea recursurilor în interesul legii şi îmbunătăţirea accesului magistraţilor la jurisprudenţa şi la Monitorul Oficial. Accesul magistraţilor la legislaţie şi jurisprudenţa va fi asigurat în principal prin conectarea instanţelor la bazele de date specifice, precum şi prin publicarea pe paginile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2005 in M.Of. 273 din 01-apr-2005

Decizia 3/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.638/257/2012 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice

...este cel al primei prelevări a probelor biologice", învederând că la nivelul instanţelor arondate acestei curţi nu a fost identificată jurisprudenţă cu privire la problema de drept vizată.Curtea de Apel Constanţa a înaintat punctul de vedere al Secţiei penale, arătând......primului moment al recoltării probelor biologice, întrucât această valoare este cea mai apropiată în timp de momentul depistării", nefiind identificată jurisprudenţă relevantă.Curtea de Apel Galaţi a transmis opinia majoritară a judecătorilor Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, cât şi......circumscripţia acesteia, în sensul că "rezultatul alcoolului cu relevanţă penală este cel de la prima prelevare de mostre biologice", netransmiţând jurisprudenţă în acest sens.Curtea de Apel Craiova nu a formulat un punct de vedere, învederând că pe rolul acestei instanţe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2014 in M.Of. 392 din 28-mai-2014

Decizia 21/2014 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept în sensul dacă ''art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretat că legea penală mai favorabilă este aplicabilă, în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă judecate definitiv şi faţă de care s-a împlinit prescripţia răspunderii penale până la data de 20 mai 2014 în interpretarea dată prin Decizia nr. 2/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă faţă de care prescripţia răspunderii penale nu este împlinită, în interpretarea dată aceluiaşi text legal prin decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale

...cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, principiul legalităţii pedepsei permite ca, în situaţii precum cea în speţă, după revirimentul jurisprudenţial din 20 mai 2014, să se aplice o condamnare în ipoteza în care, la momentul dezbaterilor judiciare răspunderea penală era......cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, principiul legalităţii pedepsei permite ca, în situaţii precum cea în speţă, după revirimentul jurisprudenţial din 20 mai 2014, să se aplice o condamnare în ipoteza în care, la momentul dezbaterilor judiciare răspunderea penală era......europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare denumită Convenţia europeană), aşa cum a fost interpretată prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi care încorporează dreptul de origine atât legislativă, cât şi jurisprudenţială (CEDO, Kokkinakis c. Grecia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2014 in M.Of. 829 din 13-noi-2014

Decizia 9/2014 în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...direct consecinţele morale şi/sau materiale ale stabilirii domiciliului obligatoriu.Chestiunile de drept enunţate sunt noi, deoarece, în urma consultării jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......1 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ.La nivelul Curţii de Apel Braşov s-au conturat două opinii jurisprudenţiale.Potrivit opiniei majoritare, dacă se stabileşte, pe baza probelor, că reclamantul sau un membru al familiei sale cu care acesta......judeţele Covasna şi Harghita, fiind relevantă practica de la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş, unde sunt conturate două orientări jurisprudenţiale.În prima dintre aceste orientări jurisprudenţiale, se apreciază că, în cazul în care se stabileşte pe baza probelor că reclamantul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2014 in M.Of. 866 din 27-noi-2014

Decizia 1584/01-oct-2014 privind ajutorul de stat SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) pus în aplicare de Italia în favoarea întreprinderii Societa di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A. şi a mai multor transportatori aerieni care operează pe aeroportul Alghero

...Ge.A.AL susţine, de asemenea, că injecţiile de capital nu ar conferi administratorului aeroportului un avantaj economic în sensul jurisprudenţei Altmark (40). Administrarea generală a aeroportului s-ar califica drept serviciu de interes economic general (denumit în continuare "SIEG"), având......aeriene Ryanair din 15 decembrie 2009.4.(iii) Observaţii privind analiza de referinţă(201)Ryanair susţine că, în conformitate cu jurisprudenţa (47), analiza de referinţă ar trebui să reprezinte principalul criteriu utilizat pentru a verifica prezenţa ajutorului acordat companiilor aeriene şi......OBSERVAŢIILE TRANSMISE DE UNIONCAMERE(241)Unioncamere subliniază faptul că, fără a pune sub semnul întrebării noţiunea de activitate economică în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, o activitate economică în sine nu poate fi întotdeauna considerată ca fiind furnizată pe o piaţă, în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 250L

Decizia 22/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală

...sesizarea formulată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în vedere jurisprudenţa neunitară generată de interpretarea diferită a sintagmei "perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de......deduce din durata pedepsei" cuprinse în dispoziţiile art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală.A precizat că în jurisprudenţa naţională s-au conturat trei orientări: în cadrul primei orientări, instanţele au dedus din durata pedepsei perioada în care suspectul......inculpatul a fost internat, în mod voluntar, în vederea efectuării expertizei psihiatrice; în cadrul celei de-a doua orientări a jurisprudenţei, instanţele nu au dedus din durata pedepsei perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar; în cea de-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2019 in M.Of. 47 din 18-ian-2019

Decizia 52/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituţia României, respectiv ale efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017

...asupra admisibilităţii în principiu a recursului declarat de pârâtul B, după expunerea succintă a motivelor de recurs, precum şi a jurisprudenţei şi doctrinei relevante în cauză, raportorul şi-a exprimat opinia, însuşită de completul de judecată după analiza raportului în completul......filtru, în condiţiile art. 493 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în sensul că, faţă de opiniile conturate în jurisprudenţa recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-ar impune a se recurge la declanşarea procedurii pronunţării unei hotărâri......Casaţie şi Justiţie nu a statuat {cu titlu principal) printr-o altă hotărâre dată publicităţii, astfel cum rezultă din consultarea jurisprudenţei instanţei supreme.33. Astfel, chestiunea de drept care formează obiectul prezentei sesizări nu se circumscrie doar interpretării dreptului comun în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2018 in M.Of. 609 din 17-iul-2018