Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18280 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 19/2017 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Curtea de Apel Braşov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecăţii, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate

...civilmente. A menţionat că în urma examinării hotărârilor anexate sesizării Curţii de Apel Braşov a rezultat existenţa a două opinii jurisprudenţiale în materie.Reprezentantul Parchetului a menţionat că, într-o primă orientare, instanţele de judecată au considerat că pentru instituirea măsurii......Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat că, în cea de-a doua orientare jurisprudenţială, instanţele au considerat că măsura asigurătorie se poate dispune asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, în mod generic, chiar......că opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este în sensul primei orientări jurisprudenţiale, în sensul că la momentul luării măsurii asigurătorii ar trebui să existe bunuri mobile sau imobile în patrimoniul inculpatului, suspectului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 2017 in M.Of. 953 din 04-dec-2017

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...277 din Codul civil interzice recunoaşterea în România a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi relaţiile stabilite într-un cuplu format din persoane de acelaşi sex sunt tot relaţii......reglementează dreptul oricărei persoane la respectarea vieţii sale private şi de familie. Din analiza legislaţiei incidente în materie şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, se constată că noţiunea de "viaţă privată" a primit în timp numeroase accepţiuni, conţinutul acesteia......viaţa socială le-a scos la iveală, precum homosexualitatea, transsexualitatea şi altele. În ceea ce priveşte evoluţia acestui concept, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi în doctrină s-a reţinut că libertatea sexuală îşi găseşte fundamentul în toleranţa şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Decizia 2011/747/UE/24-mai-2011 privind ajutorul de stat C 88/97 pus în aplicare de Republica Franceză în favoarea Crédit Mutuel

...Franţa în favoarea Crédit Mutuel prin acordarea comisionului de intermediere.(21)A se vedea considerentele 36 şi 50.(43)Din jurisprudenţa Altmark a Curţii de Justiţie, rezultă că, în cazul în care îndeplinesc anumite condiţii cumulative menţionate în hotărârea Altmark din......Rec, 2003, p. 1-7747.(44)În decizia sa de prelungire, Comisia a considerat că a patra condiţie stabilită de jurisprudenţa Altmark ar putea să nu fie îndeplinită, deoarece statul nu a atribuit misiunea de serviciu public, respectiv, colectarea de depozite......a fost stabilit pe baza unei analize a costurilor pe care le-ar suporta o întreprindere bine administrată în înţelesul jurisprudenţei Altmark.(45)Potrivit Comisiei Europene, comisionul de intermediere a reprezentat o resursă de stat care putea constitui un avantaj selectiv...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 noiembrie 2011 in Jurnalul Oficial 309L

Decizia 74/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (3) şi (4), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 şi art. 6 din aceasta

...sa privind calitatea legii, precum şi cu referire la principiul securităţii raporturilor juridice.4. În acest sens, pornind de la jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional referitoare la standardele privind calitatea legii - claritatea, precizia şi previzibilitatea pe care un text de lege......definitive de achitare, de încetare a procesului penal şi de condamnare pronunţate începând cu anul 2005, contrar cerinţelor rezultate din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale.10. În raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale precitate, autoarea sesizării susţine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2019 in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Decizia 16/2021 [A/R] referitoare la admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare şi la respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 108, coroborate cu cele ale art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

...privire la această problemă s-a făcut dovada existenţei unei practici judiciare neunitare. Pe fondul sesizării, apreciază că prima orientare jurisprudenţială este în litera şi spiritul legii. În acest sens arată că sporul respectiv se integrează în partea necontributivă a pensiilor......a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei."III. Orientările jurisprudenţiale divergente13. Autorul sesizării a menţionat că în practica judiciară s-au conturat două orientări jurisprudenţiale cu privire la problema de drept aflată în divergenţă.14. În cadrul primei orientări jurisprudenţiale s-a apreciat că sporul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2021 in M.Of. 985 din 14-oct-2021

Decizia 2011/5/CE/28-oct-2009 privind amortizarea fiscală a Fondului comercial financiar în cazul achiziţionării unor titluri de participare străine C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) pusă în aplicare de Spania

...ţintă supuse criteriilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din TRLIS. Comisia a subliniat, de asemenea, că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, o reducere fiscală care favorizează numai exporturile de produse naţionale constituie ajutor de stat......aplică oricărui contribuabil care achiziţionează un titlu de participare semnificativ într-o întreprindere străină. În lumina practicii Comisiei şi a jurisprudenţei relevante, autorităţile spaniole concluzionează că măsurile contestate nu pot fi considerate ajutor de stat în sensul articolului 87 din tratat......se aplică în mod nediscriminatoriu oricărei întreprinderi care are reşedinţa fiscală în Spania, fără alte cerinţe suplimentare. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (25), o măsură care aduce avantaje tuturor întreprinderilor de pe teritoriul naţional, fără excepţie, nu poate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 ianuarie 2011 in Jurnalul Oficial 7L

Decizia 362/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (7) fraza finală din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

...Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, iar cererea de sesizare este pronunţată în faţa unei ultime instanţe naţionale. Or, atât jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi cea a Curţii Constituţionale arată că astfel de cereri sunt admisibile. Având în vedere că retragerea cetăţeniei române înseamnă pierderea cetăţeniei Uniunii Europene, deci a tuturor drepturilor ataşate cetăţeniei europene, potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice chestiune privind cetăţenia Uniunii Europene atrage aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene. Într-un singur......cereri prealabile, reprezentantul Ministerului Public consideră că nu este necesară sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, având în vedere jurisprudenţa acesteia în materia cetăţeniei.5. Curtea uneşte soluţionarea cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu fondul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2019 in M.Of. 568 din 10-iul-2019

Decizia 45/2018 [R/R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3) teza a treia]; pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă şi ultimă şi alin. (2) teza a doua]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) şi (7)]; pct. 12 [cu referire la art. 9 alin. (3)]; pct. 44; pct. 53 [cu referire la art. 39 alin. (3) şi (5)]; pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)]; pct. 69 [cu referire la art. 49 alin. (1)]; pct. 77 [cu referire la art. 52 alin. (3)]; pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7), (8), (9) teza întâi şi (10)]; pct. 88 [cu referire la art. 54 alin. (3)]; pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele ''ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite'' şi ''precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului Justiţiei'']; pct. 108 [cu referire la art. 62 alin. (1^2) şi (1^3)]; pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma ''nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi art. 8'' prin raportare la art. 62 alin. (13)]; pct. 112 [cu referire la art. 62^2, 62^3 şi 62^4]; pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)]; pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma ''funcţia de ministru al justiţiei'']) pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (21) şi (22)]; pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (5^1) şi (5^2)]; pct. 153 [cu referire la art. 85^1 sintagma ''funcţia de ministru al justiţiei'']; pct. 156 [cu referire la art. 96]; pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)]; pct. 160 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d1)]; pct. 161 [cu referire la art. 100 alin. (2)] şi pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi şi art. 114] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea în ansamblul său

...fapt ce face, practic, imposibilă exercitarea controlului de constituţionalitate. Cu privire la cerinţele de calitate a legii, este invocată atât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cât şi cea a Curţii Constituţionale, indicându-se că legea nu trebuie neapărat să fie......pct. 163 [cu referire la art. 113] din lege nu a fost dezbătut de ambele Camere ale Parlamentului, Curtea, potrivit jurisprudenţei sale, reţine că "principiul bicameralismului [...] se întemeiază pe art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie. Curtea Constituţională a dezvoltat şi a consacrat acest principiu printr-o solidă şi constantă jurisprudenţă, relevante fiind, în acest sens, Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2018 in M.Of. 199 din 05-mar-2018

Decizia 2007/256/CE/20-dec-2006 privind sistemul de ajutoare pus în aplicare de Franta în temeiul articolului 39 CA din Codul general al impozitelor - Ajutor de stat C 46/2004 (ex NN 65/2004)

...autoritatile franceze sustin ca sistemul de control astfel creat nu ar avea caracter discretionar. În acest sens, fac referire la jurisprudenta Consiliului Constitutional francez în virtutea careia o aprobare, precum cea prevazuta la articolul 39 CA din CGI, nu ar fi......si BNP, acordarea aprobarii ministeriale este supusa unor conditii obiective si nu discriminatorii. BNP aminteste, în acest sens, ca, potrivit jurisprudentei Curtii (17), Comisiei îi revine sarcina de a demonstra tratamentul discretionar al actorilor economici în cadrul masurilor individuale. Într-adevar......abtinut sa raspunda la aceasta notificare în urmatoarele doua luni, masura în cauza ar remarca regimul ajutoarelor existente în sensul jurispru-dentei Lorenz (26).(26)Decizia Curtii din 11 decembrie 1973, Lorenz GmbH/Bundesrepu-blik Deutschland e.a. (120/73, Vol...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 aprilie 2007 in Jurnalul Oficial 112L

Decizia 1585/25-nov-2014 privind schema de ajutoare de stat SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [pusă în aplicare de Germania în sprijinul energiei electrice din surse regenerabile şi al utilizatorilor mari consumatori de energie]

...punctele 43, 52 şi următoarele.7.1.1.3.Avantajul care decurge din suprataxa pe energia din surse regenerabile; criteriile jurisprudenţei Altmark(75)În ceea ce priveşte argumentul Germaniei potrivit căruia suprataxa SRE în sine nu constituie un avantaj în favoarea......acordat producătorilor de energie electrică din surse regenerabile reprezintă o compensaţie adecvată pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în sensul jurisprudenţei Altmark.(77)În cauza Altmark, Curtea de Justiţie a decis că o măsură de stat nu intră sub incidenţa articolului......fixe pentru producătorii de energie din surse regenerabile constituie o compensaţie adecvată pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în sensul jurisprudenţei Altmark nu poate fi acceptată.7.1.1.4.Van der Kooy, Danske Busvognmnd şi Hotel Cipriani(88)În ceea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 250L