Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18264 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Decizia 30/2020 [R] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată

...aceste aspecte, anume faptul că angajatorul trebuie să arate care sunt criteriile de selecţie în concedierea unui angajat, precum şi jurisprudenţa neunitară, au determinat promovarea recursului în interesul legii.Preşedintele completului, doamna judecător Corina-Alina Corbu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie......muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.IV. Obiectul recursului în interesul legii. Orientările jurisprudenţiale divergente4. Din examinarea practicii judiciare a curţilor de apel, Avocatul Poporului a apreciat că s-a conturat existenţa unei......cu privire la sintagma "cauză reală şi serioasă" din cuprinsul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, fiind identificate două orientări jurisprudenţiale.5. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că angajatorul nu trebuie să aplice criterii de selecţie pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2021 in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 907/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. e), introduse prin articolul unic al Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...sau opinii ori de a înţelege sau gândi un anumit concept, respectiv rezultat, potrivit propriei lor convingeri.8. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la libertatea de conştiinţă şi, respectiv, libertatea de conştiinţă religioasă prin care s-a statuat că acestei......cauzei care a determinat-o, sens în care se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 657 din 8 noiembrie 2016 şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care aceasta din urmă a statuat că scopul Convenţiei constă în protejarea unor drepturi......Susţinerile privind încălcarea prevederilor art. 32 alin. (6) din Constituţie referitoare la autonomia universitară11. Invocându-se principiul autonomiei universitare, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, documente internaţionale din domeniu, precum Declaraţia de la Bologna, semnată de către miniştrii educaţiei din 29 de state...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2021 in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 15/2021 [A] privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...153/2017, face referire numai la salariul de bază, iar o eventuală salarizare discriminatorie rezultă din aplicarea legii, or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, o astfel de discriminare nu poate fi înlăturată de instanţă prin neaplicarea unei dispoziţii legale sau prin înlocuirea......sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. (...)III. Examenul jurisprudenţial19. Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia a identificat existenţa a două orientări jurisprudenţiale distincte în această problemă de drept.20. Astfel, într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că reclamanţii au făcut...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 septembrie 2021 in M.Of. 921 din 27-sep-2021

Decizia 466/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...intereselor persoanelor care cad sub incidenţa legii penale, cât şi a intereselor societăţii în general, obligaţie care rezultă chiar din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În acest sens, se fac referiri la Decizia nr. 711 din 27 octombrie 2015, în considerarea căreia, în......procedura de punere de acord a dispoziţiilor constatate ca fiind neconstituţionale cu Decizia nr. 650 din 25 octombrie 2018. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în condiţiile în care critica autorilor obiecţiei de neconstituţionalitate vizează un text de lege care nu a făcut......adaugă ipoteze circumstanţiale din perspectivă interpretativă care excedează atât intenţiei avute în vedere de Parlament prin legea adoptată, cât şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale indicate, iar, pe cale de consecinţă, nu pot fi reţinute ca fiind relevante în speţă. Afirmaţia potrivit căreia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2019 in M.Of. 862 din 25-oct-2019

Decizia 611/2017 referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor

...problemelor de interes public, intrinsec legate de binele comun şi de apărarea interesului naţional. Aceleaşi considerente se desprind şi din jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, potrivit Deciziei nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea......Pentru argumentele prezentate, Camera Deputaţilor apreciază că, atât în drept, cât şi în fapt, sunt întrunite condiţiile cumulative rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în sensul existenţei unui conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României, pe de-o parte, şi Ministerul......din 19 septembrie 2017. Examinând cererile formulate, din punctul de vedere al admisibilităţii sesizărilor, apreciază că acestea, în raport de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, nu sunt admisibile. În cauză, deşi prin însăşi cererea formulată s-a precizat ca autoritate publică aflată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2017 in M.Of. 877 din 07-noi-2017

Decizia 358/2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre ministrul justiţiei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...ministrului justiţiei/Guvernului, respectiv a Preşedintelui României de a fi părţi într-un astfel de conflict, se arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, organele administraţiei publice centrale, cuprinse în art. 116 din Constituţie, sunt autorităţi publice care ar putea fi implicate......303/2004, text care valorifică art. 132 alin. (1) şi art. 134 alin. (1) din Constituţie.13. Cu privire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se arată că s-a statuat deja asupra inexistenţei unui drept de veto al Preşedintelui României în legătură......a verifica regularitatea procedurii, expresie a conlucrării/colaborării în cadrul executivului bicefal, în sensul celor precizate de Curtea Constituţională în jurisprudenţa invocată. Conform modelului construit de Curtea Constituţională prin analogie, Preşedintele României ar fi putut invoca doar nelegalitatea procedurii şi ar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2018 in M.Of. 473 din 07-iun-2018

Hotarire din 2014 în Cauza Mocanu şi alţii împotriva României

...istoric, social sau de alt tip, motiv pentru care faptele denunţate nu puteau fi calificate drept genocid. Sprijinindu-se pe jurisprudenţa Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie, parchetul a considerat, de asemenea, că persoanele lipsite de libertate nu fuseseră supuse sistematic......sau cu acordul acestuia, sunt în măsură să îşi exercite dreptul la un recurs şi de a obţine reparaţii. (...)"2. Jurisprudenţa Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului şi a Curţii Interamericane a Drepturilor Omului191. Jurisprudenţa internaţională oferă exemple de cauze în care pretinsele victime ale încălcărilor în masă ale unor drepturi fundamentale - precum dreptul la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2014 in M.Of. 944 din 23-dec-2014

Decizia 15/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererile formulate de condamnaţi în timpul executării pedepsei, conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare

...soluţionat diferit problema dedusă azi judecăţii, dovada existenţei practicii neunitare fiind făcută cu anexele ataşate la dosar celor două orientări jurisprudenţiale care s-au conturat.A susţinut că punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coincide cu cel relevat de prima orientare jurisprudenţială în care s-a considerat că instanţa competentă să soluţioneze cererea formulată în etapa executării pedepsei de persoana condamnată aflată......să îşi aleagă instanţa care ar urma să le soluţioneze cererile.Un alt argument de relevat în sprijinul primei opinii jurisprudenţiale este şi că stabilirea competenţei la instanţa în circumscripţia căreia se află locul de deţinere stabilit de Administraţia Naţională a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2018 in M.Of. 885 din 22-oct-2018

Decizia 206/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare

...unei persoane, indiferent de calitatea pe care aceasta o deţine, înseamnă, de fapt, verificarea persoanei respective, aspect care este contrar jurisprudenţei Curţii Constituţionale (deciziile nr. 1.231/2009, nr. 411/2017 şi nr. 428/2017). Pentru a respecta rolul constituţional al comisiilor de anchetă, aşa cum a fost decelat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, hotărârea de constituire a comisiei de anchetă ar trebui să aibă ca obiectiv verificarea unor situaţii de fapt......relevante generate de activitatea unei instituţii sau a unor instituţii, în niciun caz să vizeze o persoană. Nu trebuie confundată jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la persoanele care pot să fie citate/invitate la dezbaterile comisiei de anchetă cu jurisprudenţa Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2018 in M.Of. 351 din 23-apr-2018

Decizia 61/2018 [R/A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

...iar CSAT nu are capacitatea reală de verificare a acestor declaraţii.14. Pe de altă parte, se arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, din principiul separaţiei puterilor în stat derivă obligaţia de loialitate constituţională, concretizat în comportament şi practici......poate hotărî în aceste limite, ceea ce s-a şi realizat prin modificarea textului analizat. Se aminteşte, în acest context, jurisprudenţa Curţii Constituţionale în care s-a considerat că există o încălcare a Legii fundamentale atunci când, în raport cu legislaţia......sintagmelor cu un conţinut deosebit de larg "cauze urgente" şi "interes public deosebit", se susţine, în esenţă, plecând de la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, că sintagmele pretins neconstituţionale se încadrează în marja...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2018 in M.Of. 204 din 06-mar-2018