Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18280 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 1616/18-mai-2018 privind măsura SA.12594 (C13a/2003) (ex NN/2002) pusă în aplicare de către Franţa în favoarea Orange (France Telecom)

...de stat.(71)În cadrul observaţiilor sale, BT a făcut apel la un expert (20), care precizează că, dintr-o jurisprudenţă constantă a instanţei administrative franceze rezultă că existenţa unui angajament luat de o autoritate administrativă nu trebuie să fie apreciată în funcţie de forma acestuia, ci de caracteristicile sale intrinseci. Expertul BT observă că această jurisprudenţă se aplică în mod expres în cazul special al declaraţiilor: instanţa administrativă consideră astfel că promisiunile, chiar dacă nu sunt......12 ianuarie 2004 "Aviz în atenţia France Telecom"; (ii) raportul redactat de către D. Galmot la 6 ianuarie 2004 "Permite jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor să se admită că «măsurile financiare instituite de stat în sprijinul France Telecom» cu privire...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 octombrie 2018 in Jurnalul Oficial 270L

Decizia 240/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020

...două Camere ale Parlamentului şi că s-a conturat un alt scop al reglementării faţă de cel iniţial. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul bicameralismului.4. Se susţine că art. 2 din lege contravine art. 1 alin. (3) şi......Senat. În concluzie, Camera decizională a modificat viziunea, concepţia şi arhitectura actului normativ, ceea ce, conform prevederilor Legii fundamentale şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale, reprezintă o încălcare a principiului bicameralismului şi se impune sancţionarea acesteia ca atare.19. Cu privire la încălcarea......sesizată, Senatul fiind Camera decizională.21. În ceea ce priveşte încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie, se arată că jurisprudenţa Curţii Constituţionale se impune faţă de orice subiect de drept şi autoritate sau instituţie publică, aşa cum este şi cazul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2020 in M.Of. 504 din 12-iun-2020

Decizia 412/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...Constituţie, întrucât aceasta a fost adoptată, în procedura reexaminării, cu ignorarea Deciziei nr. 624 din 26 octombrie 2016 şi a jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte constatarea neconstituţionalităţii în ansamblu a unei legi.4. Se indică faptul că......neconstituţionalitatea unei legi în ansamblul său, şi nu doar a unor dispoziţii din aceasta, instanţa constituţională a stabilit, pe cale jurisprudenţială, faptul că pronunţarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecinţa fiind încetarea......aplicată când în discuţie este un act normativ declarat neconstituţional în ansamblul său. Aşa cum a arătat Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, în acest caz legiuitorul nu poate acoperi viciul de constituţionalitate constatat prin respectiva decizie de admitere prin procedura reexaminării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2019 in M.Of. 570 din 11-iul-2019

Decizia 239/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017

...şi a fost transmisă spre dezbatere şi aprobare la Camera Deputaţilor. În susţinerea criticilor privind încălcarea principiului bicameralismului este invocată jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, spre exemplu: Decizia nr. 56 din 5 februarie 2020, Decizia nr. 404 din 6 iunie......Constituţie, referitoare la principiul legalităţii şi al securităţii juridice, inclusiv din perspectiva încălcării normelor de tehnică legislativă. Invocând aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului privind exigenţele de calitate a legii, Guvernul susţine că eliminarea sintagmei......nr. 21/1996, încalcă exigenţele de calitate a legii, prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituţie şi consacrate prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu, Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013. Autorii precizează că utilizarea sintagmei "de drept" în cuprinsul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 2020 in M.Of. 649 din 23-iul-2020

Decizia 2012/140/UE/20-sep-2011 privind măsura C 35/10 (ex N 302/10) pe care Danemarca intenţionează să o pună în aplicare sub forma taxelor pentru jocurile de noroc ordine în cadrul Legii daneze privind taxele pentru jocurile de noroc

...ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.(21)În special, Comisia a considerat că, prin prisma jurisprudenţei, măsura ar putea fi considerată selectivă. Aceasta a amintit că orice evaluare a caracterului selectiv al unei măsuri de impozitare......că aceste obiective par a avea un caracter general şi în afara sferei de cuprindere a sistemului de impozitare. Deoarece jurisprudenţa consacrată prevede că numai obiectivele intrinseci sistemului de impozitare sunt pertinente, Comisia a considerat că autorităţile daneze nu au prezentat......1933, punctul 81. Paragraful are următorul conţinut: "Prin urmare, pentru a identifica ceea ce reprezintă un avantaj, conform analizei din jurisprudenţa privind ajutoarele de stat, este imperativ să se stabilească punctul de referinţă din schema respectivă faţă de care trebuie să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2012 in Jurnalul Oficial 68L

Decizia 1/2014 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

...această lege nu respectă limitele şi criteriile impuse de art. 114 din Constituţie, astfel cum au fost acestea circumstanţiate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.6. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care sa statuat că angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate simplificată de......proiectului de lege în procedura uzuală sau de urgenţă (Decizia nr. 1.557 din 18 noiembrie 2009). Se mai invocă jurisprudenţa în care s-a reţinut că rolul acestei proceduri este acela de a coagula o majoritate parlamentară, dar şi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2014 in M.Of. 123 din 19-feb-2014

Decizia 591/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

...arogat o competenţă de legiferare într-un domeniu care, potrivit legii, era rezervat Guvernului, potrivit cadrului normativ în vigoare. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat atrage neconstituţionalitatea în ansamblu a legii (a se vedea, în acest sens......de stat în discuţie a fost instituită "pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită". Or, în jurisprudenţa sa, Curtea a arătat că prin dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie "legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia......sursa de finanţare indicată să fie în mod real aptă să acopere cheltuiala în condiţiile legii bugetare anuale." Totodată, în jurisprudenţa sa recentă, Curtea a reţinut că "atâta vreme cât dispoziţiile legale generează impact financiar asupra bugetului de stat, obligaţia solicitării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 2020 in M.Of. 881 din 28-sep-2020

Decizia 1757/04-dec-2020 privind schema de ajutoare SA.38399 – 2019/C (ex 2018/E) pusă în aplicare de Italia Impozitarea porturilor în Italia

...pieţei, şi anume preţul serviciului (24).(24)Conftrasporto-Confcommercio.(68)Unele dintre părţile interesate (25) observă că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, nu există activitate economică în cazul în care metodele specifice de oferire a anumitor......activităţilor ASP sunt de natură economică, acest lucru nu poate conduce la concluzia că ASP sunt întreprinderi (28). Potrivit Italiei, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prevede că organismele înfiinţate şi reglementate pentru îndeplinirea unor funcţii şi activităţi publice şi......trebuie să se ţină seama de activităţile desfăşurate de ASP în calitate de organisme publice de administrare a proprietăţii publice. Jurisprudenţa oferă îndrumări în sensul că, în măsura în care un organism public desfăşoară o activitate economică ce poate fi disociată...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 octombrie 2021 in Jurnalul Oficial 354L

Decizia 1470/30-mar-2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România - Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013

...de faptul că despăgubirea acordată de tribunal este desemnată drept despăgubire pentru prejudiciile suferite, întrucât hotărârea nu intră sub incidenţa jurisprudenţei Asteris, care stabileşte o distincţie între despăgubiri şi ajutorul de stat;- avantajul acordat este selectiv, având în vedere faptul că......tribunal nu ar trebui să fie considerate ca un nou ajutor incompatibil, ci ca despăgubiri pentru prejudiciile suferite, în sensul jurisprudenţei Asteris. România se opune, în special, aplicării jurisprudenţei Lucchini în cauza de faţă, susţinând că situaţia de fapt diferenţiază prezenta cauză de cea soluţionată de CJUE prin hotărârea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 4 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 232L

Decizia 101/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

...privind TVA intracomunitar, caz în care sunt aplicabile cele dezvoltate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.24. Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii de la Luxemburg, dispoziţiile art. 325 alin. (1) şi (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin simplul fapt......în raport cu dreptul intern al statelor membre, inaplicabilitatea de drept a oricărei dispoziţii contrare legislaţiei naţionale existente. Se menţionează jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume hotărârile din 8 septembrie 2015, 5 iunie 2018 şi 17 ianuarie 2019......10 din Legea nr. 241/2005 ca fiind o cauză cu caracter personal.29. Se arată că, în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, acoperirea integrală a prejudiciului până la momentul procesual stabilit de legiuitor nu se referă la fapta de evaziune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2021 in M.Of. 295 din 24-mar-2021