Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18280 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 2014/882/UE/20-nov-2013 privind ajutorul de stat SA 16237 (C58/02) (ex N118/02) pus în aplicare de Franţa în favoarea SNCM

...are calitatea de măsură luată în cadrul unui plan de restructurare, ci de măsură care nu constituie ajutor în sensul jurisprudenţei Altmark (25) sau de măsură autonomă şi independentă de planul de restructurare în temeiul articolului 86 alineatul (2) din Tratatul......stat, dacă sunt îndeplinite condiţiile de compatibilitate impuse de orientările relevante. Pentru fiecare dintre cele două investigaţii, în conformitate cu jurisprudenţa Tribunalului (40), Comisia nu poate lua în considerare decât informaţiile de care dispunea la data adoptării deciziei anulate, şi anume......din următoarele motive: precizând criteriile testului investitorului avizat în economia de piaţă, Tribunalul ar fi adoptat o hotărâre novatoare în jurisprudenţă, care ar face necesară o reiniţiere a procedurii contradictorii. Prin scrisorile din 15 ianuarie şi 13 februarie 2013, Comisia a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 decembrie 2014 in Jurnalul Oficial 357L

Decizia 2010/605/UE/26-ian-2010 privind ajutorul de stat C 56/07 (ex E 15/05) acordat de Franţa în favoarea La Poste

...juridice de drept public decurge din principiul general de imposibilitate a urmăririi patrimoniului persoanelor juridice de drept public, recunoscut de juris-prudenţa franceză încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi, în special, de Curtea de Casaţie (13).(13)A se......profesiilor, oricărui agricultor şi oricărei persoane juridice de drept privat". Din litera acestui articol, precum şi din interpretarea dată de jurisprudenţa franceză (15), rezultă că procedurile colective de drept comun nu se aplică persoanelor juridice de drept public.(14)JORF, 26...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 octombrie 2010 in Jurnalul Oficial 274L

Decizia 2012/26/UE/29-iun-2011 privind Ajutorul de stat C 35/08 (ex NN 11/08) acordat de Franţa în favoarea instituţiei publice 'Institutul Francez al Petrolului''

...de transformarea sa în societate pe acţiuni în 2010, statutul de IPIC al întreprinderii La Poşte reieşea dintr-o calificare jurisprudenţială, Curtea de Casaţie reţinând în hotărârea sa din 18 ianuarie 2001 (Camera a doua civilă) principiul conform căruia La Poşte......de drept public în virtutea unui principiu general de imposibilitate a urmăririi patrimoniului persoanelor juridice de drept public, recunoscut de jurisprudenţa franceză încă de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi, în special, de Curtea de Casaţie (17). Pentru mai multe......ar prevedea principiul conform căruia statul ar garanta, în principiu, în mod nelimitat, datoriile IPIC.(36)în al doilea rând, jurisprudenţa Consiliului de stat s-ar fi pronunţat cu privire la inexistenţa garanţiilor, în special în hotărârea Societe de l'hotel...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 ianuarie 2012 in Jurnalul Oficial 14L

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

...altă parte, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu instanţele judecătoreşti, ca putere judecătorească.11. În continuare, evocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia conflictului juridic de natură constituţională, autorul sesizării apreciază că cererea formulată este admisibilă. Arată că sesizarea......intră în obligaţiile lor".25. În ceea ce priveşte conflictul dintre Ministerul Public şi Parlament, autorul sesizării face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, menţionând Decizia nr. 63 din 8 februarie 2017, paragrafele 87, 88, 110 şi 111, precum şi Decizia nr......persoanele acuzate în imposibilitatea de a se apăra cu privire la legalitatea probelor administrate în baza acestor protocoale. Or, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a subliniat repetat importanţa respectării dreptului la apărare ca şi componentă esenţială a dreptului la un proces...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2019 in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 153/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale

...şi (2) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii4. Se invocă, în consideraţiile prealabile, repere cuprinse în jurisprudenţa Curţii Constituţionale asupra exigenţelor constituţionale ce derivă din dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, respectiv în Decizia nr. 31......vidul de reglementare creat, discrepanţa dintre intenţia legiuitorului şi realitatea reglementării, deficienţele în privinţa activităţii de documentare, precum şi nerespectarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).5. Astfel, în ceea ce priveşte procedura parlamentară, se......opţiunea legiuitorului de menţinere a pensiilor de serviciu militare şi de eliminare a pensiilor de serviciu ale magistraţilor este contrară jurisprudenţei lipsite de orice echivoc a Curţii Constituţionale (Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2020 in M.Of. 489 din 10-iun-2020

Decizia 4/2022 [R] privind recursul în interesul legii formulat în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 432 teza a II-a din Codul de procedură civilă

...8. Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin apreciază că recursul în interesul legii este admisibil. În acest sens susţine că orientările jurisprudenţiale divergente sunt ilustrate de hotărârile judecătoreşti anexate sesizării, care cuprind dezlegări implicite asupra celor două probleme de drept.9. Nefiind
......ale acesteia.13. Cu privire la prima problemă de drept, titularul sesizării a menţionat că s-au conturat două orientări jurisprudenţiale.14. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că autoritatea de lucru judecat nu permite, în nicio situaţie, existenţa unor neconcordanţe între dispozitivul şi considerentele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2022 in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Decizia 85/2020 [A] asupra cererilor de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Parlamentul României, formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului

...astfel de conflict. Nu este vorba propriu-zis de o definiţie cu caracter teoretic, ci mai mult de o evaluare jurisprudenţială a condiţiilor în care s-a produs conflictul şi, mai ales, a consecinţelor sale, constând într-un ansamblu de disfuncţionalităţi......concordanţă cu prevederile constituţionale - a unei autorităţi publice care exercită un anumit tip de putere. În acest sens invocă evoluţia jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005, Decizia nr. 270 din 10 martie 2008, Decizia nr. 901 din......şi juridic în care s-a produs un astfel de conflict şi consecinţele sale nocive pentru actul de guvernare. Calificarea jurisprudenţială de către Curtea Constituţională a oricărei situaţii juridice conflictuale ca fiind substanţa unui conflict juridic de natură constituţională, în sensul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2020 in M.Of. 195 din 11-mar-2020

Carta din 12-dec-2007 CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

...drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată......explicate consecinţele alineatului (1) în ceea ce priveşte libertatea mijloacelor de informare în masă. Acesta se întemeiază în special pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie în domeniul televiziunii, în special în cauza C-288/89 (hotărârea din 25 iulie 1991, Stichting Collectieve......a ocupaţiei şi dreptul de muncăLibertatea de alegere a ocupaţiei, consacrată la articolul 15 alineatul (1), este recunoscută în jurisprudenţa Curţii de Justiţie (a se vedea, printre altele, hotărârea din 14 mai 1974, în cauza 4/73, Nold, Rec. 1974...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 303C

Decizia 29/2020 [A] privind recursul în interesul legii pentru interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

...că sunt îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art. 515 din Codul de procedură civilă sub aspectul exemplificării caracterului neunitar al jurisprudenţei prin hotărâri judecătoreşti definitive anexate actului de sesizare, iar împrejurarea că acestea provin în exclusivitate de la aceeaşi instanţă nu......emise în aceeaşi perioadă în favoarea unităţilor de cult din acest judeţ, din această perspectivă reţinându-se similitudinea cu starea jurisprudenţială din cauza în care s-a pronunţat Decizia în interesul legii nr. 19/2018.Cu privire la cele patru probleme......sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor."IV. Obiectul recursului în interesul legii. Orientările jurisprudenţiale divergente7. Cu privire la prima chestiune, prin această problemă de drept se urmăreşte interpretarea dispoziţiilor art. III din Legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2021 in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Decizia 1827/23-mar-2015 privind ajutorul de stat SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) pus în aplicare de Grecia în favoarea Terminalului de containere al portului din Pireu & Cosco Pacific Limited

...punctele 90-92.b2)(ii) Obiectivul măsurii în cauză(31)Autorităţile elene şi PCT susţin că, având în vedere jurisprudenţa Adria-Wien, obiectivul măsurii, din perspectiva căruia trebuie evaluate dispoziţiile în favoarea PCT, constă în promovarea punerii în aplicare cu......Comisiei în cazurile N 462/99 Attiki Odos şi NN 143/97 Podul de autostradă Rio Antirrio.(59)De asemenea, jurisprudenţa (45) pe care Comisia o menţionează în decizia sa de iniţiere a procedurii, cu privire la faptul că tăcerea Comisiei......beneficiu prezumat despre care s-ar putea afirma că decurge din oricare dintre dispoziţiile fiscale este adecvată în conformitate cu jurisprudenţa constantă (56).(56)De exemplu, cauza C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH şi Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion fur...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2015 in Jurnalul Oficial 269L