Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 173237 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.099 acte

Legea 31/1990 societăţilor - Republicare

...LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 19901) privind societăţile comerciale - RepublicareTITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)În vederea......acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.(2)Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.Art. 2Societăţile comerciale se vor constitui în una......la concurenţa capitalului social subscris.Art. 4Societatea comercială va avea cel puţin doi asociaţi, în afară de cazul când legea prevede altfel.TITLUL II:Constituirea societăţilor comercialeCAPITOLUL I:Actul constitutiv al societăţiiArt. 5(1)Societatea în nume colectiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2004 in M.Of. 1066 din 17-noi-2004

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010) - Republicare

...instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.Art. 2:Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă(1)Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de......comun în materie civilă.(2)De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.Art. 3:Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului(1)În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2012 in M.Of. 545 din 03-aug-2012

Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei

...LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţeiParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2006 in M.Of. 359 din 21-apr-2006

Legea 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

...LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilorParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2006 in M.Of. 393 din 08-mai-2006

Legea 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

...LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutunParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţiile publice închise, prin inscripţionarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2002 in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE

...LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE*)CAPITOLUL 1:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi......creşterea eficienţei folosirii acestora.CAPITOLUL 2:Domeniul de aplicareArt. 2(1)Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi următoarele:a)efluenţii gazoşi emişi în atmosferă şi dioxidul de carbon captat şi transportat în scopul stocării geologice şi stocat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2014 in M.Of. 220 din 28-mar-2014

Legea 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

...LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutunParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2016 in M.Of. 72 din 01-feb-2016

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

...LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări socialeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public.Art. 2Sistemul public...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2000 in M.Of. 140 din 01-apr-2000

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Sănătatea publică*) - TITLUL I: Sănătatea publică intră în vigoare la 30 de zile de la publicare (n.n......Ministerul Sănătăţii Publice şi se realizează prin toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.(8)Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţilor de sănătate publică teritoriale, precum şi autorităţilor de sănătate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 aprilie 2006 in M.Of. 372 din 28-apr-2006

Legea 554/2004 contenciosului administrativ

...LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Subiectele de sezină(1)Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2004 in M.Of. 1154 din 07-dec-2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte