Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18853 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.470 acte

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...valoare au fost majorate de zece ori prin Ordonanta Cons. Dir. nr. 79 din 31 octombrie 1919, fixandu-se prin jurisprudenta I.C. de Cas. ca in materie executionala, in Ardeal, coroana din textul initial este socotita la valoarea egala cu......2-lea se vorbeste, in afara de dreptul de proprietate, si de alt drept real, subintelegandu-se prin aceasta conform jurisprudentei: dreptul de uzufruct ce i se cuvine urmaritului, sau vreo servitute afectata imobilului acestuia. Nu se intelege insa o ipoteca......intabularea ipotecii executionale pentru cheltuieli de judecata.4. - Faptul ca in c.f. este notata minoritatea urmaritului, nu poate, conform jurisprudentei, constitui o piedica pentru autoritatea de c.f. de a intabula dreptul de ipoteca executionala, daca aceasta a fost ordonata...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Decizia 8/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă sintagma ''când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică'' folosită de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedură penală care consfinţeşte principiul ''ne bis in idem'' are în vedere doar hotărârile pronunţate în materie penală faţă de o persoană pentru aceeaşi faptă - indiferent de încadrarea juridică dată faptei - sau noţiunea de ''hotărâre penală'' este folosită de legiuitor în sens larg, prin ea înţelegându-se orice fel de hotărâre indiferent de materia în care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, că are un caracter penal şi reprezintă o hotărâre prin care s-a produs ''condamnarea'' penală, civilă, fiscală sau contravenţională a persoanei, trimisă mai apoi în judecată într-un proces penal pentru aceeaşi faptă

...care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului......care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului......comercială al cărei administrator este cercetat penal şi trimis în judecată pentru evaziune fiscală, nu poate fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iunie 2016 in M.Of. 430 din 08-iun-2016

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...intereselor persoanelor care cad sub incidenţa legii penale, cât şi a intereselor societăţii în general, obligaţie care rezultă inclusiv din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, sens în care Decizia nr. 711 din 27 octombrie 2015 este aplicabilă mutatis mutandis şi în cauza de......21), confiscarea extinsă poate fi dispusă doar dacă provenienţa bunurilor din activităţi infracţionale este dovedită prin probe. Or, din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, pe de o parte, rezultă că o asemenea deficienţă de redactare a textului legal este contrară art. 1......lege penală" încalcă art. 147 alin. (4) din Constituţie, referitor la puterea numai pentru viitor atribuită deciziilor Curţii Constituţionale. În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că principiul neretroactivităţii legii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul de reglementare al acesteia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019

Decizia 2009/611/CE/08-iul-2008 privind măsurile C 58/02 (ex N 118/02) pe care Franţa le-a pus în aplicare în favoarea Societe Nationale Maritime Corse-Mediterranee (SNCM)

...are calitatea de masura luata în cadrul unui plan de restructurare, ci de masura care nu constituie ajutor în sensul jurisprudentei Altmark (21) sau ca masura autonoma si independenta a planului de restructurare în temeiul articolului 86 alineatul (2) CE.(19......considerentul 17 din prezenta decizie) de investigare a unei parti din valoarea aportului în capital din anul 2002 în lumina jurisprudentei Altmark, Comisia a ridicat semne de întrebare, din acest punct de vedere, cu privire la respectarea conditiilor (în special a......în legatura cu respectarea principiilor de concomitenta între investitia privata si cea publica si identitatea conditiilor de subscriere în sensul jurisprudentei.(91)Comisia a emis, de asemenea, dubii în privinta faptului ca masurile sociale suplimentare de 38,5 milioane EUR pentru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 august 2009 in Jurnalul Oficial 225L

Decizia 24/2019 [A] privind recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, arătându-se că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar asupra acestei probleme de drept

...privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, arătându-se că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar asupra acestei probleme......ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată. A arătat că apreciază ca fiind în litera şi spiritul legii orientarea jurisprudenţială potrivit căreia personalul prevăzut de textul de lege menţionat se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite prin......privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, arătându-se că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar asupra acestei probleme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 decembrie 2019 in M.Of. 1001 din 12-dec-2019

Decizia 67/2022 [A/R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului ''tempus regit actum''. 2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018-30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă''

...vedere efectul său ce conduce la înlăturarea răspunderii penale şi, pe cale de consecinţă, la înlăturarea stabilirii şi aplicării pedepsei.Jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.092/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 31......principiului retroactivităţii legii penale cu privire la imprescriptibilitatea unor infracţiuni, caracter precar pe care Curtea Constituţională l-a relevat în jurisprudenţa sa, acesta constituind un argument ce susţine preempţiunea aplicării principiului activităţii legii penale cu privire la această instituţie.Astfel, dacă......cele două decizii de admitere ale instanţei de contencios constituţional.În acest sens, a apreciat că însăşi Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a arătat, în mod constant, că nu este un legiuitor pozitiv, relevante fiind paragrafele 441-455 din Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 noiembrie 2022 in M.Of. 1141 din 28-noi-2022

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...procedură penală, în forma modificată prin art. I pct. 139, nu întruneşte exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la calitatea legii în materia arestării preventive, întrucât nu se înţelege dacă expresia "comise prin ameninţare" se......cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului", paralelism legislativ care generează incoerenţe incompatibile cu standardele privind calitatea legii consacrate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale; prin art. I pct. 245, legiuitorul a introdus un nou caz de revizuire, prevăzut în art. 453 alin......pct. 245, întrucât permit repunerea în discuţie a hotărârilor penale definitive pentru un motiv care nu întruneşte cerinţele rezultate din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Nesemnarea hotărârii de condamnare de către judecătorul care a participat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 417/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

...de judecată aparţine legiuitorului. Se arată că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ignorat legea, dar şi propria sa jurisprudenţă, având în vedere că prin Decizia nr. 17 din 17 septembrie 2018, pronunţată într-un recurs în interesul legii, Înalta......1 din Constituţie cu referire la statul de drept şi principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. Având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 685 din 7 noiembrie 2018, nelegala compunere a instanţei atrage nulitatea absolută, o nulitate......realizat-o preşedintele. Se subliniază că instituţia delegării atribuţiilor este perfect legală şi constituţională, condiţii în care face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Actul de delegare în vederea susţinerii prezentei cereri a fost acordat şi depus la dosar de actualul preşedinte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 octombrie 2019 in M.Of. 825 din 10-oct-2019

Decizia 5/2011 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind efectele admiterii recursului împotriva hotărârii prin care judecătorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, raportat la caracterul special al acestei proceduri. Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu dispoziţiile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă

...Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006......Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006......prin care judecătorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, raportat la caracterul special al acestei proceduri.2. Examenul jurisprudenţialJudecătorul sindic din cadrul tribunalului, învestit cu o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei formulate fie de creditori, fie de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 mai 2011 in M.Of. 350 din 19-mai-2011

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretată......acord de către statele membre se păstrează, de asemenea, atât timp cât nu vor fi fost abrogate sau modificate.(4) Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă referitoare la interpretarea şi aplicarea tratatelor şi a......PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE CONSTITUŢIEICAPITOLUL 1: Declaraţia cu privire la articolul I-6Conferinţa constată că articolul I-6 reflectă jurisprudenţa existentă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă.CAPITOLUL 2: Declaraţia cu privire la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte