Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 14797 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 565.521 acte

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...valoare au fost majorate de zece ori prin Ordonanta Cons. Dir. nr. 79 din 31 octombrie 1919, fixandu-se prin jurisprudenta I.C. de Cas. ca in materie executionala, in Ardeal, coroana din textul initial este socotita la valoarea egala cu......2-lea se vorbeste, in afara de dreptul de proprietate, si de alt drept real, subintelegandu-se prin aceasta conform jurisprudentei: dreptul de uzufruct ce i se cuvine urmaritului, sau vreo servitute afectata imobilului acestuia. Nu se intelege insa o ipoteca......intabularea ipotecii executionale pentru cheltuieli de judecata.4. - Faptul ca in c.f. este notata minoritatea urmaritului, nu poate, conform jurisprudentei, constitui o piedica pentru autoritatea de c.f. de a intabula dreptul de ipoteca executionala, daca aceasta a fost ordonata...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Decizia 8/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă sintagma ''când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică'' folosită de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedură penală care consfinţeşte principiul ''ne bis in idem'' are în vedere doar hotărârile pronunţate în materie penală faţă de o persoană pentru aceeaşi faptă - indiferent de încadrarea juridică dată faptei - sau noţiunea de ''hotărâre penală'' este folosită de legiuitor în sens larg, prin ea înţelegându-se orice fel de hotărâre indiferent de materia în care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, că are un caracter penal şi reprezintă o hotărâre prin care s-a produs ''condamnarea'' penală, civilă, fiscală sau contravenţională a persoanei, trimisă mai apoi în judecată într-un proces penal pentru aceeaşi faptă

...care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului......care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului......comercială al cărei administrator este cercetat penal şi trimis în judecată pentru evaziune fiscală, nu poate fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2016 in M.Of. 430 din 08-iun-2016

Decizia 2009/611/CE/08-iul-2008 privind măsurile C 58/02 (ex N 118/02) pe care Franţa le-a pus în aplicare în favoarea Societe Nationale Maritime Corse-Mediterranee (SNCM)

...are calitatea de masura luata în cadrul unui plan de restructurare, ci de masura care nu constituie ajutor în sensul jurisprudentei Altmark (21) sau ca masura autonoma si independenta a planului de restructurare în temeiul articolului 86 alineatul (2) CE.(19......considerentul 17 din prezenta decizie) de investigare a unei parti din valoarea aportului în capital din anul 2002 în lumina jurisprudentei Altmark, Comisia a ridicat semne de întrebare, din acest punct de vedere, cu privire la respectarea conditiilor (în special a......în legatura cu respectarea principiilor de concomitenta între investitia privata si cea publica si identitatea conditiilor de subscriere în sensul jurisprudentei.(91)Comisia a emis, de asemenea, dubii în privinta faptului ca masurile sociale suplimentare de 38,5 milioane EUR pentru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 august 2009 in Jurnalul Oficial 225L

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...procedură penală, în forma modificată prin art. I pct. 139, nu întruneşte exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la calitatea legii în materia arestării preventive, întrucât nu se înţelege dacă expresia "comise prin ameninţare" se......cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului", paralelism legislativ care generează incoerenţe incompatibile cu standardele privind calitatea legii consacrate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale; prin art. I pct. 245, legiuitorul a introdus un nou caz de revizuire, prevăzut în art. 453 alin......pct. 245, întrucât permit repunerea în discuţie a hotărârilor penale definitive pentru un motiv care nu întruneşte cerinţele rezultate din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Nesemnarea hotărârii de condamnare de către judecătorul care a participat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 5/2011 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind efectele admiterii recursului împotriva hotărârii prin care judecătorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, raportat la caracterul special al acestei proceduri. Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu dispoziţiile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă

...Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006......Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006......prin care judecătorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, raportat la caracterul special al acestei proceduri.2. Examenul jurisprudenţialJudecătorul sindic din cadrul tribunalului, învestit cu o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei formulate fie de creditori, fie de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2011 in M.Of. 350 din 19-mai-2011

Decizia 2014/882/UE/20-nov-2013 privind ajutorul de stat SA 16237 (C58/02) (ex N118/02) pus în aplicare de Franţa în favoarea SNCM

...are calitatea de măsură luată în cadrul unui plan de restructurare, ci de măsură care nu constituie ajutor în sensul jurisprudenţei Altmark (25) sau de măsură autonomă şi independentă de planul de restructurare în temeiul articolului 86 alineatul (2) din Tratatul......stat, dacă sunt îndeplinite condiţiile de compatibilitate impuse de orientările relevante. Pentru fiecare dintre cele două investigaţii, în conformitate cu jurisprudenţa Tribunalului (40), Comisia nu poate lua în considerare decât informaţiile de care dispunea la data adoptării deciziei anulate, şi anume......din următoarele motive: precizând criteriile testului investitorului avizat în economia de piaţă, Tribunalul ar fi adoptat o hotărâre novatoare în jurisprudenţă, care ar face necesară o reiniţiere a procedurii contradictorii. Prin scrisorile din 15 ianuarie şi 13 februarie 2013, Comisia a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 decembrie 2014 in Jurnalul Oficial 357L

Decizia 2010/605/UE/26-ian-2010 privind ajutorul de stat C 56/07 (ex E 15/05) acordat de Franţa în favoarea La Poste

...juridice de drept public decurge din principiul general de imposibilitate a urmăririi patrimoniului persoanelor juridice de drept public, recunoscut de juris-prudenţa franceză încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi, în special, de Curtea de Casaţie (13).(13)A se......profesiilor, oricărui agricultor şi oricărei persoane juridice de drept privat". Din litera acestui articol, precum şi din interpretarea dată de jurisprudenţa franceză (15), rezultă că procedurile colective de drept comun nu se aplică persoanelor juridice de drept public.(14)JORF, 26...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 octombrie 2010 in Jurnalul Oficial 274L

Decizia 2012/26/UE/29-iun-2011 privind Ajutorul de stat C 35/08 (ex NN 11/08) acordat de Franţa în favoarea instituţiei publice 'Institutul Francez al Petrolului''

...de transformarea sa în societate pe acţiuni în 2010, statutul de IPIC al întreprinderii La Poşte reieşea dintr-o calificare jurisprudenţială, Curtea de Casaţie reţinând în hotărârea sa din 18 ianuarie 2001 (Camera a doua civilă) principiul conform căruia La Poşte......de drept public în virtutea unui principiu general de imposibilitate a urmăririi patrimoniului persoanelor juridice de drept public, recunoscut de jurisprudenţa franceză încă de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi, în special, de Curtea de Casaţie (17). Pentru mai multe......ar prevedea principiul conform căruia statul ar garanta, în principiu, în mod nelimitat, datoriile IPIC.(36)în al doilea rând, jurisprudenţa Consiliului de stat s-ar fi pronunţat cu privire la inexistenţa garanţiilor, în special în hotărârea Societe de l'hotel...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 ianuarie 2012 in Jurnalul Oficial 14L

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretată......acord de către statele membre se păstrează, de asemenea, atât timp cât nu vor fi fost abrogate sau modificate.(4) Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă referitoare la interpretarea şi aplicarea tratatelor şi a......PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE CONSTITUŢIEICAPITOLUL 1: Declaraţia cu privire la articolul I-6Conferinţa constată că articolul I-6 reflectă jurisprudenţa existentă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă.CAPITOLUL 2: Declaraţia cu privire la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005

Decizia 1827/23-mar-2015 privind ajutorul de stat SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) pus în aplicare de Grecia în favoarea Terminalului de containere al portului din Pireu & Cosco Pacific Limited

...punctele 90-92.b2)(ii) Obiectivul măsurii în cauză(31)Autorităţile elene şi PCT susţin că, având în vedere jurisprudenţa Adria-Wien, obiectivul măsurii, din perspectiva căruia trebuie evaluate dispoziţiile în favoarea PCT, constă în promovarea punerii în aplicare cu......Comisiei în cazurile N 462/99 Attiki Odos şi NN 143/97 Podul de autostradă Rio Antirrio.(59)De asemenea, jurisprudenţa (45) pe care Comisia o menţionează în decizia sa de iniţiere a procedurii, cu privire la faptul că tăcerea Comisiei......beneficiu prezumat despre care s-ar putea afirma că decurge din oricare dintre dispoziţiile fiscale este adecvată în conformitate cu jurisprudenţa constantă (56).(56)De exemplu, cauza C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH şi Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion fur...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2015 in Jurnalul Oficial 269L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte