Rasfoire documente
SelectaĊ£i tipul documentului
Acceptare de donatie bun imobil Acceptarea pura si simpla a succesiunii Acceptarea succesiunii de catre minorul cu capacitate restransa Acceptarea succesiunii pentru minor si interzis Acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar Acordarea asistentei juridice Acordarea si majorarea pensiei de intretinere Act constitutiv de asociatie Act constitutiv Federatie Act constitutiv fundatie Act constitutiv S.A. Act constitutiv S.R.L. Actiune cambiala de regres Actiune cambiala directa Actiune de divort Actiune de regres in caz de neplata biletului la ordin Actiune de restituire a cambiei Actiune directa pentru neplata biletului Actiune in completarea hot arbitrale Actiune in constatarea nulitatii hot arbitrale Actiune in prestatie tabulara Actiune in rectificare Actiune posesorie (tulburare de fapt,de drept sau violenta a posesiei) Actiune posesorie in reintegrare (deposedare violenta) Actiunea actionarilor minoritari impotriva administratorilor Actiunea co-contractantului in caz de denuntare a unui contract Actiunea cumparatorului evins impotriva vanzatorului Actiunea de restituire a dividendelor Actiunea directa a lucratorilor impotriva beneficiarului Actiunea directa a societatii impotriva substituitului Actiunea directa impotriva fidejusorului Actiunea directa impotriva subdobanditorului de bunuri Actiunea estimatorie Actiunea fondatorilor in caz de dizolvare anticipata Actiunea impotriva scurgerii stresinii Actiunea in anulabilitate Actiunea in constatare Actiunea in evacuare Actiunea in granituire Actiunea in ingradire Actiunea in raspundere impotriva cenzorilor Actiunea in regres Actiunea in regres a statului Actiunea oblica Actiunea pauliana Actiunea privind plata efectiva a dividendelor distribuite Actiunea redhibitorie Actiunea societatii impotriva administratorilor Amanarea executarii pedepsei inchisorii Amanarea judecatii Amanarea judecatii (DREPT PROCESUAL CIVIL) Antecontract de vanzare-cumparare Antecontract de vanzare-cumparare (bun imobil) Anularea actelor frauduloase incheiate in dauna creditorilor Anularea actului administrativ Anularea casatoriei Anularea certificatului de mostenitor Anularea executarii pedepsei la locul de munca Anularea hotararii Adunarii Detinatorilor de Obligatiuni Anularea hotararii AGA Anularea hotararii declarative de moarte Anularea reabilitarii Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere Anularea transferurilor de drepturi in favoarea tertilor Anularea transferurilor facute in frauda creditorilor Apelul peste termen Aprobarea inceperii procedurii falimentului Aratarea titularului dreptului Asigurarea dovezilor Asigurarea folosirii servitutii de trecere Asigurarea servitutii de trecere Asigurarea servitutii de vedere Asigurarea servitutii scurgerii apelor naturale Autorizarea anularii transferurilor facute in frauda creditorilor Calea de atac in contra incheierii privind masurile preventive Cerere (memoriu) pentru introducerea recursului in anulare Cerere de apel Cerere de apel (DREPT PROCESUAL CIVIL) Cerere de arbitrare Cerere de chemare in judecata Cerere de dizolvare a societatii Cerere de dizolvare pentruive temeinice Cerere de excludere a asociatului Cerere de inregistrare a creantelor Cerere de luare a masurilor asig Cerere de luare a masurilor asiguratorii Cerere de recurs Cerere de recurs (DREPT PROCESUAL CIVIL) Cerere de retragere a asociatului Cerere de suspendare Cerere de suspendare. Cerere executarea garantiei reale Cerere in vederea depunerii apelului la instanta competenta Cerere(memoriu) in vederea introducerii recursului in anulare Cererea actionarilor pentru desemnarea de experti Cererea de chemare in judecata Cererea de recuzare Cererea de repunere in termen Cererea furnizorilor de servicii pentru depunerea unei cautiuni Cererea inscriere cartea funciara Cererea introductiva a Camerei de Comert si Industrie Cererea introductiva a creditorului(lor) Cererea introductiva a debitorului Cererea lichidatorului pentru inchiderea procedurii de lichidare Cererea reconventionala Chemarea in garantie (CONTENCIOS ADMINISTRATIV) Chemarea in garantie (DREPT PROCESUAL CIVIL) Chemarea in garantie in caz de evictiune Chemarea in judecata a altor persoane Constatarea dreptului de retentie Constatarea nulitatii absolute a actului juridic Constatarea nulitatii unei clauze contractuale Constatarea perimarii Constatarea simulatiei Constatarea uzucapiunii Constituirea ca parte civila Contestarea recunoasterii paternitatii Contestatia debitorului privind datele mentionate in inventar Contestatia debitorului privind incetarea de plati Contestatia impotriva deciziei de imputatie Contestatia impotriva masurilor luate de administrator Contestatia impotriva masurilor luate de lichidator Contestatia impotrivaului de calcul al creantelor Contestatia in anulare Contestatia in anulare (DREPT PROCESUAL CIVIL) Contestatia la executare Contestatia la executarea imobiliara Contestatia la executarea silita Contestatia la poprire Contestatia pentru suspendarea executarii silite Contestatia privind decizia de numire a administratorului Contestatie Contestatie impotriva mas. asig Contestatie impotriva masurilor asiguratorii Contestatie impotriva unei creante Contestatie la dispozitia de desfacere a contractului de munca Continuarea procesului penal Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente Contract de administrare de investitii Contract de agentie comerciala Contract de antrepriza Contract de arenda (plata in bani) Contract de arenda (plata in natura) Contract de asigurare autovehicul pentru avarii si furt Contract de asigurare bunuri imobile pers fizica Contract de asigurare de bunuri Contract de asigurare de raspundere civila Contract de asigurare echipament electronic Contract de asistenta economico-financiara Contract de asociere in participatiune Contract de cesiune actiuni Contract de cesiune brevet de inventie Contract de cesiune de know-how Contract de cesiune desene/modele industriale Contract de cesiune drepturi de autor Contract de cesiune marca Contract de comodat Contract de comodat bun imobil Contract de concesiune Contract de consignatie Contract de constituire a dreptului de uzufruct cu titlu gratuit Contract de consultanta Contract de consultanta publicitara Contract de credit bancar cu garantie Contract de depozit Contract de depozit cu vanzare Contract de distributie exclusiva Contract de distributie selectiva Contract de donatie bun imobil Contract de donatie bun imobil cu sarcina Contract de donatie bun mobil Contract de donatie teren Contract de editare si promovare Contract de export pe baza de comision Contract de factoring Contract de fidejusiune Contract de franciza Contract de gaj comercial Contract de garantie si service dupa vanzare Contract de import pe baza de comision Contract de imprumut Contract de imprumut cu garantie imobiliara Contract de imprumut cu garantie mobiliara Contract de inchiriere Contract de inchiriere spatiu comercial Contract de intretinere Contract de ipoteca Contract de leasing Contract de licenta a unui desen sau model industrial Contract de licenta brevet inventie Contract de licenta de exploatare a marcii Contract de licenta know-how Contract de locatiune Contract de lohn Contract de mandat Contract de mandat comercial Contract de mecenat Contract de navlosire Contract de prestari servicii Contract de publicitate Contract de renta viagera Contract de reprezentare Contract de schimb de imobile Contract de schimb de mobile Contract de schimb mobile cu imobile Contract de sponsorizare Contract de transport calatori si bagaje Contract de transport marfuri Contract de tranzactie Contract de vanzare-cumparare autovehicul folosit Contract de vanzare-cumparare bun imobil Contract de vanzare-cumparare bun imobil ipotecat Contract de vanzare-cumparare bun mobil Contract de vanzare-cumparare comerciala Contract de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului Contract de vanzare-cumparare de actiuni Contract de vanzare-cumparare de active Contract de vanzare-cumparare de fond de comert Contract de vanzare imobil cu plata in rate Contract de vanzare imobil cu rezerva dreptului de abitatie Contract de vanzare internationala de marfuri Contract de vanzare prin corespondenta Contract individual de munca Contract privind constituirea dreptului de superficie Conventie confidentialitate Decaderea din drepturile parintesti Declararea abandonului de copil Declararea disparitiei Declararea mortii prezumate Declaratia de creante Denunt Depunerea cautiunii de catre autorul cererii introductive Depunerea listei de martori Depunerea recursului la instanta a carei hotarare se ataca Deschiderea succesiunii si inventarierea bunurilor Divortul prin consimtamantul partilor Drepturi salariale Esalonarea amenzii Evacuarea sotului Evacuarea spatiului comercial Executarea obligatiei de a face Executarea obligatiei de plata a pretului Executarea obligatiei de predare a bunului Folosirea bunurilor societatii fara acordul celorlalti asociati Gestiunea intereselor altuia Imbogatirea fara just temei Impacarea partilor Impartirea bunurilor dupa desfacerea casatoriei Impartirea bunurilor in timpul casatoriei Inapoierea minorului Inceperea executarii silit Incetarea executiei pedepsei la locul de munca Inchiderea deschiderilor de vedere Incredintarea minorului Incuviintarea adoptiei Incuvintarea probelor Indreptarea erorilor materiale Indreptarea erorilor materiale. Infiintarea popriri executorii urmata de validarea popririi Infiintarea popririi asiguratorii (DREPT COMERCIAL) Infiintarea popririi asiguratorii (DREPT PROCESUAL CIVIL) Infiintarea sechestrului asigurator Infiintarea sechestrului judiciar Inlaturarea omisiunilor vadite Inlaturarea sau unificarea pedepsei Inlocuirea organelor de conducere ale debitorului Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii Insusirea apelului retras de procurorul ierarhic superior Insusirea recursului retras de procuror Intampinarea Interventia accesorie Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente Interventia in procesul penal a persoanei responsabila civimente Interventia principala Intreruperea executarii pedepsei inchisorii Introducerea in cauza a mostenitorilor Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente Investire cu formula executorie a biletului la ordin Investirea cu formula executorie Investirea cu formula executorie a cambiei Legatul universal, cu titlu universal sau titlu particular Liberarea conditionata Liberarea conditionata in cazuri speciale Liberarea minorului inainte de a deveni major Liberarea provizorie pe cautiune Liberarea provizorie sub control judiciar Modificarea pedepsei in caz de recidiva postcondamnatorie Nulitatea casatoriei Nulitatea unei societati inmatriculate la Registrul Comertului Nulitatea, anularea si desfacerea adoptiei Numele minorului Obiectii impotriva inchiderii procedurii de lichidare Obiectii impotriva propunerii de vanzare directa a imobilului Obiectii la raportul final Obiectii la raportul trimestrial privind rezultatele lichidarii Obligarea incheierii actului autentic Obligarea la executarea contractului Obligarea la executarea contractului de inchiriere Obligarea la incetarea actelor de concurenta neloiala Obligarea la plata pretului cu penalitati de intarziere sau daune Obligarea paratului la executarea contractului Obligarea Societatii de a raspunde sesizarilor actionarilor Opozitia actionarilor la darea de seama si la bilantul anual Opozitia creditorilor la cererea introductiva a debitorului Opozitia creditorilor la continuarea activitatii debitorului Opozitia creditorilor sociali laificarea actului constitutiv Opozitia impotriva bilantului final si a raportului cenzorilor Opozitia impotriva hotararii de reducere a capitalului social Opozitia la hotararea de prelungirea a duratei societatii Opozitie impotriva deciziilor lichidatorilor Opozitie impotriva proiectului de fuziune sau divizare Opozitie la bilantul de lichidare si la repartizarea activelor Opozitie la executarea cambiei Opozitie la executarea cecului Opozitie la vanzarea bunului Ordonanta presedintiala Partajul judiciar Partajul voluntar Petitia de ereditate Plangere Plangere impotriva masurilor preventive luate de procuror Plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala Plangere prealabila adresata instantei de judecata Plangere prealabila adresata organului de urm.pen.sau procurorului Plangerea contraventionala Plata despagubirii pentru servitutea de trecere Plata lucrului nedatorat Prejudiciul produs salariatului de unitate Preschimbarea termenului de judecata Procedura in caz de disparitie a inscrisurilor judiciare Proiect de fuziune prin absorbtie Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare Promisiunea unilaterala de vanzare Protectia consumatorul (3) Protectia consumatorului (1) Protectia consumatorului (2) Protest de neplata a cecului Protest impotriva refuzului de plata Protestul unei cambii pentru neacceptare Protestul unei cambii pentru neplata Punerea sub interdictie Radierea unei mentiuni inregistrate la Registrul Comertului Raportul donatiilor Raspunderea administratorului in caz de interese contrare Raspunderea asociatului cu interese contrare Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului Raspunderea institutorilor sau artizanilor pentru fapta elevilor Raspunderea parintelui sau tutorelui pentru fapta minorului Raspunderea pentru fapta animalului Raspunderea pentru fapta lucrului Raspunderea pentru fapta proprie Raspunderea pentru fapte de concurenta neloiala Raspunderea proprietarului pentru ruina edificiului Raspunderea solidara a administratorului si a substituitului sau Reabilitarea de drept Reabilitarea de drept in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei Reabilitarea de drept in cazul suspendarii executarii pedepsei Reabilitarea judecatoreasca Recalcularea pedepsei Rectificare datei mortii Recurs Recurs impotriva incheierii privind inmatricularea Recurs impotriva respingerii sau admiterii unei cereri de radiere Recuzarea Redarea exercitiului drepturilor parintesti Reducerea pensiei de intretinere Reducerea pretului contractului Reductiunea liberalitatilor excesive Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute Regularizarea formalitatilor de inmatriculare Renuntarea la apel Renuntarea la drept Renuntarea la judecata Renuntarea la martori Renuntarea la recurs Renuntarea la succesiune Repararea pagubelor in cazul condamnarii sau luarii unei masuri preventive pe nedrept Repunerea in termenul de apel Repunerea in termenul de recurs Repunerea pe rol a cauzei suspendate Respingerea inmatricularii actului constitutiv Restabilirea situatiei anterioare Restituirea bunurilor date cu titlu de comodat Restituirea bunurilor lasate in depozit Restituirea imprumutului Restituirea lucrurilor Retragerea apelului Retragerea plangerii prealabile Retragerea plangerii prealabile. Retragerea recursului Revendicare imobiliara pe drept comun Revendicare imobiliara pe legi speciale Revendicare mobiliara Revenirea asupra renuntarii la apel si declararii apelului Revenirea asupra renuntarii la recurs si declararea recursului Revizuirea Revizuirea (DREPT PROCESUAL CIVIL) Revocarea donatiei Revocarea executarii pedepsei la locul de munca Revocarea in cazul neexecutarii obligatiilor civile Revocarea internarii minorului Revocarea liberarii minorului din centrul de reeducare Revocarea masurilor de siguranta Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere Rezilerea contractului Rezilirea contractului cu penalitati de intarziere sau daune Rezolutiunea contractului Rezolutiunea contractului cu penalitati de intarziere sau daune Ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce singur activitatea Ridicarea interdictiei Scutirea sau reducerea amenzii Sechestrul asigurator Sechestrul judiciar Separarea patrimoniilor Stabilirea domiciliului minorului Stabilirea legaturilor personale cu minorul Stabilirea paternitatii Statut de asociatie Statut Federatie Statut fundatie Stramutarea Stramutarea pricinilor Suspendarea dreptului de vot al conducatorilor debitorului Suspendarea executarii actului administrativ Suspendarea executarii cambiei Suspendarea executarii hotararii atacate Suspendarea executarii vremelnice Suspendarea executariihotararii in caz de contestatie in anulare Suspendarea hotararii Adunarii Detinatorilor de Obligatiuni Suspendarea hotararii AGA Tacita reconductiune la asocierea in participatie si la inchiriere Tagada paternitatii