Rasfoire documente
Selectaţi tipul fluxului
Abtinerea judecatorului Acordare cadouri clientilor Actiunea in anulare Active biologice Activitate dependenta versus profesie liberala Actualizarea provizioanelor conform legislaţiei contabile (evaluarea incertitudinilor) Administrarea probei cu inscrisuri Ajustare TVA - stocuri degradate Ajustare TVA bunuri de capital Ajustare TVA in cadrul sistemului TVA la incasare Ajustarea TVA la declararea inactivitatii fiscale Ajutorul public judiciar Amenda judiciara Amenzi la nedepunerea Declaraţiei de menţiuni pentru schimbarea perioadei fiscale Analiza comparativa fiscala PFA vs societate Anulare inregistrare in scopuri de TVA Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante Anularea ulterioara a aprobarii distribuirii de dividende Aplicare sistem TVA la incasare in cazul persoanelor afiliate Aratarea titularului dreptului Arhivare si pastrare documente financiar-contabile Ascultarea martorilor Asigurarea probelor Aspecte fiscale majore privind leasingul imobiliar Aspecte privind recunoasterea in contabilitate a costurilor asociate crearii de website-uri proprii Avantaje in natura Calcul cifra de afaceri (contabil vs. fiscal) Calculul fiscal al rezultatului exercitiului Calculul penalitatilor si dobanzilor fiscale la plata cu intarziere a contributiilor Cautiunea judiciara Cazuri de declarare inactivi a contribuabililor Cercetarea la fata locului Cererea de chemare in judecata Cererea reconventionala Cererile posesorii Cheltuieli de mecenat - donatii Cheltuieli de sponsorizare Cheltuieli sociale angajati Chemarea in garantie Chemarea in judecata a altei persoane Comunicarea actului administrativ prin publicitate Conditii de emitere factura fara TVA Conducerea contabilitatii de catre sediile permanente Conflictul de competenta Consecintele declararii ca inactiv fiscal Consolidare impozit pe profit- conditii si reguli Constituire rezerva legala Contabilitatea imobiliara - schimbarea destinatiei activelor Contestarea actelor administrativ fiscale Contestatia in anulare obisnuita Contestatia in anulare speciala Contestatia la executare Contestatia privind tergiversarea procesului Contributii sociale aferente veniturilor administratorilor/directori/reprezentanti AGA ai unor companii din strainatate Corectare facturi dupa controlul fiscal Corectarea erorilor contabile si a soldurilor preluate eronat Corectarea facturilor Costurile indatorarii Curs valutar la determinarea bazei de impozitare Declaratia unica privind veniturile persoanelor fizice Declaratii carora li se aplica legea preventiei Deducerea TVA si verificarea fiscala Deduceri personale din impozitul pe salarii Deductibilitate integrala cheltuieli cu combustibil Deductibilitatea cheltuielilor cu formarea profesionala Definitia datoriilor si activelor contingente Delegarea instantei Demisia fara preaviz Denuntarea inscrisului ca fals Deplasari externe - baza impozabila profit Deplasari externe - documentatie si inregistrari contabile Deplasari interne - baza impozabila profit Deplasari interne - documentatie si inregistrari contabile Depunerea Declaratiei de mentiuni pentru schimbarea perioadei fiscale Detasarea salariatilor romani in cadrul prestarii de servicii transnationale Discount in situatia reducerii cotei de TVA Distribuirea trimestriala a profitului contabil Dividende trimestriale (conditii) Divort judiciar prin acordul sotilor Divortul Divortul din culpa in destramarea casatoriei Divortul din culpa prin despatirea de fapt Divortul din motive de sanatate Dobanzi comerciale - inregistrari contabile Dobanzi comerciale - nerezidenti Dobanzi comerciale - rezidenti Dobanzi la imprumuturi si diferente de curs nete (conditii si calcul) Documentatie necesara depasirii plafonului de 300.000 lei (in vederea inregistrarii ca platitor de TVA) Dosarul preturilor de transfer Dosarul preturilor de transfer - metode stabilire preturi E-Factura E-Transport (aspecte generale) Educatia timpurie-deductibilitate Efectuarea actelor de executare silita Elemente similare veniturilor si cheltuielilor Eliberarea de copii de pe hotarari Eliberarea unor bunuri Esalonare la plata pentru contribuabilul cu risc fiscal mic Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale cu risc mare Esalonarea la plata simplificata Evacuarea din imobilele ocupate sau folosite fara drept Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta - reguli si monografii Evidenta stocurilor inventar permanent versus inventar intermitent Evidentierea activelor specifice activitatilor agricole Evidentierea in contabilitate a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si a certificatelor verzi Evidentierea in contabilitate a contractelor de concesiune Exceptia de conexitate Exceptia de litispendenta Exceptia de necompetenta Expertiza Facilitati fiscale in domeniul agriculturii si in industria alimentara Facturare de catre o sucursala a unei entitati din UE Grup fiscal - conditii Grup fiscal - procedura de inregistrare Holdingul fiscal Implementarea SAF-T in Romania Impozit pe dividende - persoane fizice nerezidente Impozit pe dividende - persoane fizice rezidente Impozit pe dividende - persoane juridice nerezidente Impozit pe dividende - persoane juridice rezidente Impozit pe profit reinvestit in cazul programelor informatice Impozit si taxa pe teren - persoane juridice Impozitarea tichetelor cadou acordate angajatilor Impozitarea tichetelor cadou acordate tertilor Impozitul pe veniturile microintreprinderilor – declarare si plata Impozitul pe veniturile microintreprinderilor pentru o Societate existenta - conditii si inregistrari contabile Impozitul pe veniturile microintreprinderilor pentru o Societate nou infiintata - conditii si inregistrari contabile Impozitul pe veniturile obtinute din prestarea de servicii in Romania de nerezidenti– declarare si plata Impozitul pe veniturile obtinute din prestari servicii in Romania de nerezidenti - conditii Impozitul pe veniturile provenite din dreptul de proprietate intelectuala Impozitul si taxa pe constructii speciale - persoane juridice Impozitul si taxa pe teren - persoane juridice Indemnizatia de diurna acordata administratorului societatii Indreptarea completarea si lamurirea hotararii Inregistrarea fiscala a agentilor de asigurari Inregistrarea in scopuri de TVA a asociatiei în participatiune Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA Inspectia fiscala si controalele inopinate Instituirea unor facilitati fiscale – masuri de restructurare Interogatoriul Interventia altor creditori Interventia voluntara accesorie Interventia voluntara principala Intimpinarea Intocmirea cererii catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului Introducerea fortata in cauza Investitii financiare pe termen lung - recunoastere si evaluare Judecata arbitrala Justificarea scutirii de TVA pentru exporturi Justificarea scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare Legea 72/2013 – dobanzi/penalitati comerciale Lista lucrarilor privind depunerea situatiilor financiare Livrari/achizitii cu taxare inversa la cereale Lucrari contabile privind inchiderea exercitiului financiar Majorare capital social cu bunuri Măsuri simplificate deseuri Mecanismul plata defalcata TVA Munca la domiciliu Nulitatea actelor de procedura Obligatii fiscale ale asociatilor de proprietari Obligatii privind gestionarea deseurilor Ordonanta de plata Ordonanta presedintiala Partajul judiciar Perimarea Perisabilitati versus pierderi tehnologice - deductibilitate PFA - conditii de exercitare a activitatilor si impozitarea Plata impozitului pe profit si depunerea declaratiilor fiscale aferente Politici contabile de recunoastere si amortizare mijloace fixe versus fiscal Poprirea Poprirea asiguratorie Pregatirea inspectiei fiscale Prestari de servicii intracomunitare efectuate de o societate neinregistrata in scopuri de TVA catre o societate din UE Prevalenta economicului asupra juridicului Prevederi fiscale privind autofacturarea Prevederi fiscale privind deductibilitatea rezervelor si provizioanelor Prevederi fiscale privind stimularea finantarii in microintreprinderi si intreprinderi mici Prevederi fiscale si contabile la transfer de activitati Prevederi legislative privind activitatea zilierilor Prevederi privind riscul fiscal Principale aspecte privind GDPR Principale măsuri de control intern privind diminuarea riscului fiscal- active si stocuri Principalele masuri de control intern privind diminuarea riscului fiscal- servicii Pro-rata TVA - calculul si conditii de declarare Procedura contabila in cazul în care anul financiar este diferit de anul calendaristic Procedura contabila privind scoaterea din gestiune a stocurilor degradate fizic si a celor uzate moral Procedura corectare si anulare bon fiscal Procedura cu privire la cererile de valoare redusa Procedura de aprobare a regimului derogatoriu Procedura de corectare a erorilor materiale din Decontul de TVA Procedura de inregistrare prin optiune in scopuri de TVA Procedura de inscriere/scoatere/rectificare informatii cazier fiscal Procedura de mediere Procedura de mediere fiscala Procedura de modificare a documentatie - inlesnirea la plata Procedura de reactivare a contribuabililor (platitorilor) declarati inactivi Procedura de recuperare TVA din statele membre UE - formular 318 Procedura de renuntare la sistemul TVA la incasare Procedura de urmarire si emitere a documentelor cu regim special Procedura declararii mortii Procedura emitere facturi in numele furnizorului dintr-o tara terta Procedura fiscala in cazul in care anul fiscal este diferit de anul calendaristic Procedura inregistrare in scopuri de TVA Procedura inregistrare si modificari Registrul Operatorilor Intracomunitari Procedura inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale Procedura inscrierii drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii Procedura necontencioasa judiciara Procedura ofertei de plata si consemnatiunii Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/platitorilor care nu isi indeplinesc nicio obligatie declarativa pe parcursul unui semestru Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/platitorilor care nu mai au organe statutare sau au sediul social expirat Procedura privind taxarea inversa la vanzarea cladirilor si terenurilor Procedura solutionare deconturi cu sume negative de TVA Provizioane pentru litigii Provizioane vechime stocuri Punerea sub interdictie Rambursarea taxei pe valoarea adaugata Raportare transfrontaliera- Termene depunere si format si continut Raportarea ONRC privind beneficiarii reali Raportarea privind creantele de încasat si datoriile de plata Raportul pentru fiecare tara in parte CbCR Raspunderea solidara a contribuabililor Reconstituire documente financiar-contabile Recunoasterea veniturilor Recuperare pierdere fiscala - aspecte fiscale Recuperarea fiscala - atragerea raspunderii solidare Recursul civil Recuzarea judecatorului Recuzarea procurorilor Reevaluarea mijjloacelor fixe - descresterea valorii activului Reevaluarea mijloacelor fixe - descresterea valorii activului Reevaluarea mijloacelor fixe _ cresterea valorii activului Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute Regim TVA prestari de servicii electronice Regimul TVA aplicabil in cazul in care furnizorul/prestatorul realizeaza mai multe livrari/prestari Regimul TVA aplicabil pentru avansuri pentru dezvoltatorii de imobilizari Regularizare TVA - facturi emise inainte de anulare cod de TVA Reinvestirea impozitului pe profit incepand cu 1 ianuarie 2023 Reinvestirea impozitului pe profit incepand cu 1 iulie 2014 Reinvestirea impozitului pe profit incepand cu 1 iulie 2014 si 1 ianuarie 2016 Reinvestirea impozitului pe profit începând cu 1 iulie 2021 Renuntarea la dreptul pretins Renuntarea la judecata Repartizarea profitului din anii precedenti la dividende Reprezentarea conventionala Retururi in situatia schimbarii cotei de TVA Revizuirea Rezultatul fiscal din vanzarea titlurilor de participare Ridicarea punerii sub interdictie Salarizare in domeniul constructiilor Schimbare sediu social – implicatii fiscale Schimbarea perioadei fiscale in sensul TVA in cursul anului Scutiri impozit pe profit in cazul mentinerii/majorarii capitalului propriu fiscal Scutiri impozit pe profit in situatia majorarii capitalului propriu in cazul divizărilor si fuziunilor Sechestrul asigurator Sechestrul asigurator al navelor civile Sechestrul judiciar Sesizarea ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept_Hotararea prealabila Sesizarea organului de executare Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale Stramutarea Structura de comisionar pentru refacturare cheltuieli catre beneficiari din alte state membre Suspendarea procesului Taxa asupra mijloacelor de transport - persoane juridice Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate Taxare cladiri Taxare clădiri Taxare venituri din chirii persoane fizice nerezidente Taxare venituri din chirii persoane fizice rezidente Telemunca Termen limita facturare aviz de insotire a marfii - regim TVA la incasare Tipuri de programe de lucru Tranzactia Tratament contabil acreditive Tratament contabil al activelor de explorare si evaluare a resurselor minerale Tratament contabil al cesiunii de creante Tratament contabil al participarii salariatilor la profit Tratament contabil al retururilor de marfa Tratament contabil aport sub forma de creante cedate de un asociat in favoarea noii societati Tratament contabil asociere in participatiune Tratament contabil leasing imobiliar Tratament contabil piese de schimb si reparatii la mijloace fixe Tratament contabil privind reintregirea/diminuarea capitalului social ca urmare a pierderii unei jumatati din capitalul social Tratament contabil privind retinerea garantiei imputata gestionarului Tratament contabil privind retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor Tratament contabil privind stimulentele acordate clientilor Tratament contabil puncte cadou Tratament contabil reducere comerciala Tratament contabil si fiscal privind listele de clienti achizitionate Tratament contabil: Programe informatice generate intern Tratament fiscal al achizitiei de portofolii de creante neperformante Tratament fiscal asociere in participatiune Tratament fiscal bunuri procesate in Romania Tratament fiscal care se aplica remuneratiei administratorului Tratament fiscal cheltuieli de protocol Tratament fiscal cupoane (vouchere) valorice Tratament fiscal pierderi din creante (impozit pe profit) Tratament fiscal pierderi din creante (TVA) Tratament fiscal privind achizitiile de la persoane fizice Tratament fiscal privind locuinta de serviciu Tratament fiscal privind stimulentele acordate clientilor „ancora” Tratament fiscal privind transferul de active fixe actionarilor in cazul lichidarii voluntare Tratament fiscal privind venitul unei persoane fizice UE realizate din lichidarea unei companii în Romania Tratament fiscal provizioane clienti incerti (impozit pe profit) Tratament fiscal reducere comerciala Tratament fiscal sedii permanente Tratament fiscal vanzarea sub cost - impozit pe profit si TVA Tratament fiscal venituri obtinute din strainatate Tratament TVA - locul prestarii serviciilor Tratament TVA – locul livrarii bunurilor Tratament TVA imobiliare Tratamentul contabil aferent operatiunilor de dizolvare si lichidare Tratamentul contabil al costurilor estimate pentru demontarea şi mutarea activelor Tratamentul contabil pentru reduceri comerciale Tratamentul contabil privind scoaterea din evidenta a unei licente neamortizate Ucenicia la locul de munca Vanzarea sub cost - conditii Ordonanta 99/2000 Venituri obtinute de persoane fizice dintr-un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere Venituri obtinute de persoane juridice straine din proprietati imobiliare Venituri obtinute de persoane juridice straine din vanzare/cesionare titluri de participare Verificarea inscrisului Voucherele de vacanta