Rasfoire documente
Selectaţi lucrarea
Cartea funciara, vol. I - Legea 7 din 1996 Cartea funciara, vol. II - Noul Cod civil Codul administrativ adnotat. Noutati. Examinare comparativa. Note explicative Codul administrativ adnotat. Noutati. Examinare comparativa. Note explicative. Editia a 2-a revazuta si adaugita. Codul Civil – Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257 Codul civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta. Volumul I, art. 1-952 Codul civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta. Volumul II, art. 953-1.395 Codul de Procedura Civila Codul de procedura civila comentat Codul de procedura civila comentat si adnotat Codul de Procedura Fiscala Codul de Procedura Fiscala comentat si adnotat Codul de procedura fiscala comentat si adnotat cu legislatie secundara si complementara, jurisprudenta si instructiuni Codul de Procedura Fiscala. Comentariu pe articole Codul de procedura penala adnotat Codul de procedura penala adnotat. Vol. I. Partea generala Codul de procedura penala adnotat. Vol. II. Partea speciala Codul fiscal comentat Codul Fiscal comentat si adnotat Codul fiscal comentat si adnotat cu legislatie secundara si complementara, jurisprudenta si norme metodologice Codul insolventei adnotat Codul insolventei comentat Codul insolventei comentat, editia a II-a, revazuta si adaugita Codul Muncii Codul Muncii adnotat Codul Muncii comentat Codul Muncii comentat si adnotat Codul Muncii comentat si adnotat cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta Codul Muncii comentat si adnotat, editia a II-a Codul muncii comentat, editia a IV-a Codul Muncii comentat. Noua organizare a muncii. Editia a 3-a completata si revizuita Codul Muncii comentat. Protectia datelor personale, telemunca, munca virtuala si alte forme de munca. Editia a II-a completata si revizuita Codul Penal adnotat. Partea generala. Jurisprudenta nationala 2014-2020 Codul Penal adnotat. Partea speciala. Jurisprudenta nationala 2014-2020 Codul penal adnotat. Volumul 1 - Partea Generala Codul penal adnotat. Volumul 2 - Partea Speciala Codul Penal.Partea generala.Practica judiciara in materie penala. Constitutia Romaniei comentata Drept executional penal. Legea nr. 254/2013, comentarii si jurisprudenta Infractiuni economice Legea 98/2016 privind achizitiile publice comentata Legea administratiei publice locale Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 - comentata si adnotata. Editia a II-a, revizuita, completata si adaugita Legea anticoruptiei Legea anticoruptiei Dorin Ciuncan Legea anticoruptiei. Editia a II-a, revazuta si adaugita Legea anticoruptiei. Editia a III-a, revazuta si adaugita Legea asociatiilor si fundatiilor Legea contabilitatii comentata Legea contabilitatii nr. 82/1991. Comentariu pe articole Legea contenciosului administrativ Legea contenciosului administrativ adnotata Legea contenciosului administrativ comentata si adnotata. Editia a IV-a Legea contenciosului administrativ, editia a II-a Legea dialogului social Legea medierii comentata Legea notarilor publici. Comentariu pe articole Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative : comentariu pe articole Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editia a 2-a, revizuita si adaugita Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Codului de Procedura Civila Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei. Comentarii pe articole Legea nr. 310/2018. Panorama modificarilor si completarilor aduse Codului de procedura civila Legea nr. 77/2016 privind darea in plata Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice comentata Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe Legea privind fondul funciar Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice nr. 151/2015 Legea profesiei de avocat Legea societatilor comentata si adnotata Legea societatilor comentata, editia a II-a Legea societatilor comerciale Legile justitiei. Modificari, necesitate, boicot. Legea nr. 303/2004, Legea nr. 304/2004, Legea nr. 317/2004. Comentariu pe articole. Ed. a 2-a revazuta si adaugita Legislatia contraventiilor. Comentarii, doctrina si jurisprudenta Noul Cod Civil Noul Cod Civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta Noul Cod Civil comentat Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258 534. Comentarii, explicatii si jurisprudenta Noul Cod de Procedura Civila Noul Cod de Procedura Civila adnotat Noul Cod de Procedura Fiscala comentat si adnotat Noul Cod de Procedura Penala adnotat. Partea generala Noul Cod de Procedura Penala adnotat. Partea speciala Noul Cod de Procedura Penala comentat Noul Cod Fiscal comentat si adnotat Noul Cod Penal Noul Cod penal comentat Noul Cod Penal comentat. Editia a III-a revazuta si adaugita Piata de capital. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Ed. a III-a, revazuta si adaugita Regimul juridic al contraventiilor adnotat Statutul Bancii Nationale a Romaniei Statutul functionarilor publici Statutul functionarilor publici, editia a II-a revazuta si adaugita Taxele judiciare de timbru