Rasfoire documente
Selectaţi lucrarea
Cartea funciara, vol. I - Legea 7 din 1996 Cartea funciara, vol. II - Noul Cod civil Codul Civil – Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257 Codul de Procedura Civila Codul de procedura civila comentat Codul de procedura civila comentat si adnotat Codul de Procedura Fiscala Codul de Procedura Fiscala comentat si adnotat Codul de Procedura Fiscala. Comentariu pe articole Codul fiscal comentat Codul Fiscal comentat si adnotat Codul insolventei adnotat Codul insolventei comentat Codul insolventei comentat, editia a II-a, revazuta si adaugita Codul Muncii Codul Muncii adnotat Codul Muncii comentat Codul Muncii comentat si adnotat Codul Muncii comentat si adnotat cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta Codul Muncii comentat si adnotat, editia a II-a Codul muncii comentat, editia a IV-a Codul Penal.Partea generala.Practica judiciara in materie penala. Constitutia Romaniei comentata Drept executional penal. Legea nr. 254/2013, comentarii si jurisprudenta Infractiuni economice Legea 98/2016 privind achizitiile publice comentata Legea administratiei publice locale Legea anticoruptiei Legea anticoruptiei Dorin Ciuncan Legea anticoruptiei. Editia a II-a, revazuta si adaugita Legea anticoruptiei. Editia a III-a, revazuta si adaugita Legea asociatiilor si fundatiilor Legea contabilitatii comentata Legea contenciosului administrativ Legea contenciosului administrativ adnotata Legea contenciosului administrativ, editia a II-a Legea dialogului social Legea medierii comentata Legea notarilor publici. Comentariu pe articole Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Codului de Procedura Civila Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei. Comentarii pe articole Legea nr. 77/2016 privind darea in plata Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice comentata Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe Legea privind fondul funciar Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice nr. 151/2015 Legea profesiei de avocat Legea societatilor comentata si adnotata Legea societatilor comerciale Legislatia contraventiilor. Comentarii, doctrina si jurisprudenta Noul Cod Civil Noul Cod Civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta Noul Cod Civil comentat Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258 534. Comentarii, explicatii si jurisprudenta Noul Cod de Procedura Civila Noul Cod de Procedura Civila adnotat Noul Cod de Procedura Fiscala comentat si adnotat Noul Cod de Procedura Penala adnotat. Partea generala Noul Cod de Procedura Penala adnotat. Partea speciala Noul Cod de Procedura Penala comentat Noul Cod Fiscal comentat si adnotat Noul Cod Penal Noul Cod penal comentat Noul Cod Penal comentat. Editia a III-a revazuta si adaugita Piata de capital. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Regimul juridic al contraventiilor adnotat Statutul Bancii Nationale a Romaniei Statutul functionarilor publici Statutul functionarilor publici, editia a II-a revazuta si adaugita Taxele judiciare de timbru