Rasfoire documente

Ordinul 115/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024

Ordinul 15/2024 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 232/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dârvari TM20 + TM21 din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024

Metodologie din 2023 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024

Ordinul 6.900/2023 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024

Ordinul 3.669/2023 pentru reacreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024

Ordinul 166/2023 pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019, şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024