Rasfoire documente

Ordinul 49/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Ordinul 7/2024 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Ordinul 135/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Hotarirea 44/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Hotarirea 40/2024 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Hotarirea 39/2024 privind aprobarea modalităţii de decontare a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ''Administraţie'' din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decizia 538/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 91/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 90/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 89/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 88/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024