Rasfoire documente

Legea 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Regulament din 2024 de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 2/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 21.108/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 21.107/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 3.556/2023 privind declasarea parţială a monumentului istoric cu denumirea Casa Macridescu, amplasat în str. Cuza Vodă nr. 4, municipiul Focşani, judeţul Vrancea, pentru corpurile C7, C8.2, C8.3, C9, C10, şi păstrarea regimului de protecţie pentru corpul C8.1

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 1.552/2023 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 6/2024 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 5/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 4/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 3/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anca-Didona Matasaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decretul 22/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Legea 12/2024 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decretul 20/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decretul 19/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Legea 9/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024