Rasfoire documente

Ordinul 509/2023 pentru aprobarea Ghidului şi a Documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2023

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordonanta urgenta 1/2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordinul 37/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordinul 908/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2023

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordinul 794/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023