Rasfoire documente

Ordinul 29/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Ordinul 59/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 18/2023 privind acordarea autorizării pentru VMware International Unlimited Company şi VMware, Inc. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 17/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Emil Muşat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 16/2023 privind numirea doamnei Alina Jalea în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 15/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 563/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 528/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 97 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 494/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023