Rasfoire documente

Actul din 2023 Constituirea şi operaţionalizarea Registrului Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă privind experţii asociaţi

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Ordinul 4/2023 privind constituirea şi operaţionalizarea Registrului Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă privind experţii asociaţi

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Hotarirea 16/2023 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi a amenajării la teren aferente, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Decizia 491/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Decizia 455/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''sau calităţi decât cea în care a fost numit'' din cuprinsul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum şi ale articolului unic pct. 1 din Legea nr. 155/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023