Rasfoire documente

Ordinul 82/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Ordinul 74/2023 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Decizia 77/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea articolului 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Ordinul 80/2023 pentru aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Hotarirea 21/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023