Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 604/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 596/2023 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2022 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 19/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul III - Structuri hidroedilitare din beton armat şi beton precomprimat''

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Procedura din 2022 privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 5.745/C/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 1.073/2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Hotarirea 17/2023 privind trecerea unei părţi din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023