Rasfoire documente

Decizia 12/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Romi Mihăescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 11/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Hotarirea 13/2023 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit''

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 510/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015, în ansamblul său

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 493/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (6^4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decretul 57/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Legea 40/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023