Rasfoire documente

Ordinul 414/2023 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA'', precum şi al formularului ''Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost''

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.712/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Tradiţie, Onoare, Disciplină, Excelenţă (T.O.D.E.)

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.494/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Neamul Românesc

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.275/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat al Muncitorilor

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.272/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Nativilor Digitali

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.270/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Românilor Patrioţi de Pretutindeni

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.265/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa pentru Educaţie şi Reformă

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.263/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 15.133/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Argeş şi Muscel

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Raportul 14.773/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul 200 pentru Bucureşti

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 1/2023 privind formarea iniţială, în anul 2023, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 2.579/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.099/2016 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 2.311/2022 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA'', precum şi al formularului ''Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost''

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Decizia 501/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 şi ale art. 246 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023