Rasfoire documente

Circulara 1/2023 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Ordinul 6.469/2022 pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 şi de nivel 4 conform Cadrului naţional al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Ordinul 4.165/2022 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Hotarirea 4/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre-Marea Neagră şi Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei''

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Decizia 456/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Decizia 454/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. f) şi ale art. 31 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 88 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023