Rasfoire documente

Hotarirea 32/2022 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Raportul 14.792/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Dreaptă

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Raportul 14.790/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Civică, Atitudine, Solidaritate, Acţiune

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Raportul 14.178/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa pentru Patrie

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Raportul 14.174/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Antreprenorilor şi Agricultorilor

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Raportul 14.172/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Democrată a Romilor

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Raportul 13.532/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Violet - Democraţie Directă

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Ordinul 6.456/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului ''Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual'', finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.253/2022

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Ordinul 6.428/2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.603/2022 privind înscrierea imobilului situat în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, judeţul Suceava, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ''Ştefan cel Mare'' din Suceava

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.593/2022 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea acestuia şi a construcţiei edificate pe teren în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, precum şi înscrierea acestor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.505/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023