Rasfoire documente

Hotarirea 94/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd'', judeţul Bihor

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Hotarirea 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Decizia 615/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile (...) privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare'' cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Decizia 699/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Hotarirea 93/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Hotarirea 97/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna'' cuprins în ''Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică'' din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Hotarirea 98/2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundaţiilor a municipiului Craiova'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Hotarirea 103/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Bazin de înot olimpic, str. Decebal nr. 1, localitatea Vaslui, judeţul Vaslui''

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022

Hotarirea 104/2022 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018

publicat in M.Of. 65 din 21-ian-2022