Rasfoire documente

Hotarirea 1.314/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Hotarirea 1.322/2021 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiţiei şi modificarea anexelor nr. 4 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Ordinul 142/2021 pentru aprobarea Procedurii de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Procedura din 2021 de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Actul din 2021 ALGORITMUL DE CALCUL al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat în punctul de predare-preluare comercială a gazelor naturale

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Actul din 2021 ALGORITMUL DE CALCUL al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat clienţilor finali

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Raportul 22.672/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat în anul 2021

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Raportul 23.131/2021 în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Salvaţi România

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Raportul 23.503/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal în anul 2021

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022