Rasfoire documente

Decretul 19/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 10/2022 pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 8/2022 pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decretul 18/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decretul 20/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 645/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu referire la sintagma ''în scopul [...] sustragerii de la urmărirea penală''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 28/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 29/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 30/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 31/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 32/2022 pentru numirea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Ordinul 5.776/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Rectificare din 2022 la Decretul nr. 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2022

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Hotarirea 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022