Rasfoire documente

Decizia 602/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Decizia 661/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 30 mai 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Decizia 692/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Ordinul 102/2020 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului ''Prima casă'', precum şi al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Ordinul 58/2020 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea pct. 1 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2010

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Instructiuni din 2020 pentru modificarea pct. 1 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Ordinul 59/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Instructiuni din 2020 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020