Rasfoire documente

Hotarirea 1000/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 1001/2019 pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 7/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Huşi'', judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 10/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Iacob George

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 11/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoica Marian

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Ordinul 9/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Decizia 2168/2019 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Norma 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020