Rasfoire documente

Decretul 15/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Decretul 16/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Hotarirea 6/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Ordinul 116/2019 privind modificarea şi completarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Decretul 14/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Ordinul 5543/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Ordinul 5664/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020