Rasfoire documente

Hotarirea 24/2019 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională ''Nuclearelectrica'' - S.A. - Sucursala ''Fabrica de Combustibil Nuclear'' Piteşti

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019

Ordinul 1780/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019

Ordinul 103/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019 pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019

Decretul 107/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019