Rasfoire documente

Ordinul 1443/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 ''Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 83 din 01-feb-2019

Ordinul 1771/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.615/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 83 din 01-feb-2019

Ordinul 6/2019 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 83 din 01-feb-2019

Ordinul 12/2019 privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor produse în România

publicat in M.Of. 83 din 01-feb-2019

Ordinul 13/2019 privind formarea iniţială, în anul 2019, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 83 din 01-feb-2019