Rasfoire documente

Ordonanta 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Decizia 704/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din aceasta

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Decizia 11/2019 privind eliberarea domnului Mihei Bogdan Lari din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Decizia 12/2019 privind numirea domnului Ştefan-Cosmin Doliş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Hotarirea 18/2019 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 924/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 20 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Ordinul 9/2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Ordonanta 3/2019 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019